Hopp til innhold

Norge og Finland avgjør om Kjell Olav (33) får fiske laks

Det kan bli en ny sommer uten laksefiske i Tana. Trolig blir det full stans i all fiske hvis Norge og Finland blir enige.

Villaks fra Tanavassdraget.

FEIL: Kjell Olav Guttorm fra Karasjok mener det er helt feil å tillate laksefiske i Tanavassdraget i 2022.

Foto: Kjell Olav Guttorm / Privat

– Etter min mening er det helt korrekt å forby fisket. Det vil være altfor risikofylt å tillate noe som helst form for laksefiske i hovedvassdraget, sier 33-åringen fra Karasjok til NRK.

I begynnelsen av mars sendte Klima- og miljødepartementet ut et forslag om endringer i fiskereglene for Tanavassdraget.

Forrige sommer var det forbudt med fiske i vassdraget ettersom laksebestanden var på et historisk lavmål.

Men i forslaget fra departementet ble det åpnet opp for et «begrenset kulturbetinget fiske» kommende sommer: Garnfiske.

I forslaget fra departementet ble det vist til at man var enige med finske myndigheter om å åpne for garnfiske i til sammen seks døgn. Samtidig skulle all fiske etter laks med stang forbys.

28. mars gikk høringsfristen ut, og en rekke instanser svarte. Her er et knippe tilbakemeldinger departementet fikk.

John Christian Elden og Jonny Enger.
Advokatfirmaet Elden: «Garnfiske er den mest effektive og destruktive måten å fiske på, den fanger all laks uavhengig av størrelse, kjønn og hvilken unik sideelv laksen tilhører.»
Terje Johnsen
Hans Terje Johnsen, Fanasgieddi/Båteng, Tana: «Jeg støtter at det åpnes for et begrenset kulturbetinget fiske i Tanaelva.»
Johan Persson
Johan Persson, svensk laksefisker og fiskebiolog: «Forslaget om et «begrenset» og kulturelt betinget fiske med garn innebærer en risiko for at laksebestanden i Tanavassdraget aldri vil kunne hente seg inn igjen i fremtiden.»
Kárenaš giellaguovddáš Kárášjogas almmuhii báikenámakártta guovvamánu 6.b. oktavuođas.
Karasjok kommune: «På bakgrunn av vitenskapelig forskning og tradisjonell kunnskap så oppfordrer vi på det sterkeste å videreføre all stans av laksefiske i Tanavassdraget for sesongen 2022.»
Rune Aslaksen
Rune Aslaksen, Laksebreveiere i Tanavassdraget:
«Det er gledelig at KLD har kommet frem til at det kan åpnes for begrenset kulturbasert laksefiske i Tanavassdraget. Den elvesamiske kulturen er avhengig av et fiske for å viderebære kulturen og språket.»
Odd Erik Solbakk (t.h) og Hartvik Hansen.
Hartvik Hansen, Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget:
«Vi mener at det ikke er akseptabelt at lokale stangfiskere er helt utestengt fra fisket i Tanavassdraget. De må også kunne fiske i 9 døgn som andre grupper fiskere med stang, båtfiske og fiske fra strand i hele vassdraget innkludert Jiesjohka og Karasjohka. »
Leif Henrik Halvari
Leif Henrik Halvari, stangfisker fra Tana (tidligere samisk veiviser):
« En fredning på 8-16 år bør vurderes, for at det tradisjonelle fisket skal kunne fortsette i fremtiden. Staten bør imidlertid komme med tiltak for å begrense at tradisjonskunnskap går tapt i tiden Tanaelva med sideelver stenges.»
Øyvind Fjeldseth
Øyvind Fjeldseth, NJFF Finnmark ja NJFF: «Å høste av bestander som ikke produserer et høstbart overskudd, vil redusere bestanden ytterlig eller bidra til å opprettholde en allerede negativ trend. I realiteten vil det bidra til å frata framtidige generasjoner muligheten til å utøve en viktig fangstkultur.»
Kommunevåpen Deatnu Tana
«Tana kommune mener at det må gis en mulighet for lokalbefolkningen til å få utøve sitt tradisjonelle stangfiske etter laks.»
«I sesongen 2022 må åpnes for et begrenset fiske, for eksempel 10 fiskedøgn totalt for lokale rettighetshavere, både fiske med stang og garn.»
Sametinget - veggpynt
Sámediggi/Sametinget:
«Det er viktig at laksebestandene i Tanavassdraget forvaltes på en helhetlig måte, hvor fisket innrettes på en slik at tradisjonelle rettighetshavere gis prioritet, og med en fordeling av uttak i elv og sjø som oppfattes som legitim av lokalbefolkningen.»

Finland: – Forby laksefiske

Mandag sendte det finske Jord- og skogsministeriet ut en pressemelding .

Finland viser blant annet til at nesten samtlige høringsuttalelser i Norge gikk imot å tillate laksefiske i to uker. Landene klarte ikke å bli enige om et begrenset fiske, melder ministeriet.

– Det søkes nå etter en løsning som går ut på å forby laksefisket med hensyn til laksebestandens dårlige status, skriver ministeriet i pressemeldingen.

Regjeringen i Finland har sendt ut forslaget om forbud på kort høring. Fristen går ut allerede torsdag 7. april.

Denne nyheten ble sendt i TV-Ođđasat (felles nordisk nyhetssending på samisk) mandag.

Kommunikasjonssjef Jo Randen i Klima- og miljødepartementet (KLD) viste til nyheten.

I en e-post til NRK skriver han:

«KLD vil presisere at det ikke er fattet noe vedtak om årets fiske i Tanavassdraget. KLD skal konsultere med Sametinget, Bivdu og Tanavassdragets fiskeforvaltning på fredag, og en endelig beslutning i saken vil komme i slutten av april.»

Christian Anton Smedshaug

STATSSEKRETÆR: Christian Anton Smedshaug (Sp).

Foto: CECILIE BERGAN STUEDAL

NRK har bedt om en klargjøring fra KLD om hvordan de stiller seg til de finske myndighetens forslag om full stans i fisket.

Statssekretær Christian Anton Smedshaug (Sp) svarer dette i en e-post:

– Det er ikke naturlig å kommentere innholdet i pågående forhandlinger.

Les også Laksen er borte vekk fra «verdens viktigste laksevassdrag»

– Nødt til å redde laksen nå

I Karasjok som er en av sideelvene i Tanavassdraget, har Kjell Olav Guttorm registrert færre laks de siste årene.

– Skal vi redde og videreføre laksefiskekulturen, må vi nå først og fremst redde laksen. Enhver laks som starter ferden oppover elva, bør få komme fritt til gyteplassene. Derfor vil det være helt feil å slippe til garnfiske nå, sier Guttorm til NRK.

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) er den lokale forvalteren av fisket på norsk side av grensen, og var positive til forslaget fra departementet.

– TF hadde i utgangspunktet et ønske om lenger fisketid enn det som fremmes i forslaget, men vi ser likevel at partene har møttes halvveis, heter det i høringsuttalelsen.

Foreløpig er det fortsatt uvisst om det blir noe laksefiske i Tana kommende sommer, men Finland ser ut til å ville ha stans.

Les også Historiker: – En stor skandale innen naturforvaltning

Korte nyheter

 • MDG tar opp Fosen-saken i kontroll og konstitusjonskomiteen

  Miljøpartiet De Grønne har løftet Fosen-saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen skal bestemme neste uke hvordan det skal følges opp videre.

  – En av grunnene til at vi vil ta opp Fosen-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen er fordi urfolks rettigheter er vedtatt på Stortinget, som en del av at Norge har tatt inn menneskerettighetene i norsk lov. Når regjeringen ikke etterkommer høyesterettsdommen, bryter de med dette stortingsvedtaket, sier Lan Marie Berg, nestleder i MDG.

  MDG mener at regjeringen bør ta det alvorlig at Den norske Dommerforeningen er bekymret.

  – Vi mener at Fosen-saken er viktig for tilliten til rettsstaten. Det er en viktig prinsipiell sak for hvordan staten skal forholde seg til ikke bare urfolks rettigheter, men alle innbyggeres rettigheter. Derfor valgte jeg også å lese opp et innlegg på vegne av Ella Marie Hetta Isaksen i februar da Stortinget diskuterte saken i forbindelse med aksjonene som var da, sier Berg.

  Lan Marie Nguyen Berg
  Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK
 • Orohat illuda go FeFo ii hálit bieggafápmorusttega

  Lágesduottar orohat illuda dál go FeFo celkkii ahte Europa stuorimus plánejuvvon bieggafámurusttet ii dattege leat bures boahtin Vuoŋjalraššii, Rásttegáisái.

  Lágesduoddara boazodoalli Máret Laila Anti dadjá ahte dát lea hirbmat buorre ođas.

  – Dát lea illusáhka midjiide, go ákkastallet vel dan ahte háliidit váldit vuhtii boazodili, nu ahte dat gal lea hirbmat buorre ođas.

  Muhto vaikko lea doaivva, de Davvesiiddas dattege háliidit oažžut bieggafámu iežaset gildii

  – Mii háliidat duohtandahkat bieggafámu Davvesiidda gielddas, ja nu mii joatkkit dainna, dadjá Davvesiidda sátnejođiheaddji Sigurd Rafaelsen.

  Maiddai FeFo cealká ahte stáhtas lea vejolašvuohta bággolonistit dáid eatnamii

  – Soaitá ahte sii mearridit diktit sin bággolonistit eatnamiid, muhto eahpidan sii barget dan, dadjá FeFo stivrajođiheaddji Kurt Wikan.

  Boazodoallu ii ge jáhke ahte stáhta boahtá bággolonistit dáid eatnamii

  – Illá jáhkán ahte stáhta álgá bággolonistit go sihke eananeaiggát, geavaheaddjit ja vuoigatvuođaguoddit leat caggan. Illá jáhkán ahte stáhta arva dalle bággolonistit, dadjá Máret Laila Anti.

 • Statsministeren svarer på brev om Fosen-sak fra Den norske Dommerforening

  23. november sendte den Den norske Dommerforening brev til stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre om Høyesteretts dom i Fosen-saken.

  Nå har statsministeren svart på brevet. I brevet forsikrer Støre at hans regjering gjør det de kan for å finne en løsning i denne svært komplekse saken.

  – Selv om staten ikke var part i saken, har staten en plikt til å rette opp i dette menneskerettsbruddet. Høyesterett har lagt til grunn at vedtakene er ugyldige, men avgjør ikke hva som skal til for å bringe situasjonen i tråd med SP artikkel 27.

  Støre skriver videre at han er enig i at de må finne en løsning så raskt som mulig, og forstår at mange, også dommerforeningen, er utålmodige. Han legger til at regjeringen også er det.

  – Det viktigste er likevel at vi sammen med de berørte reindriftsutøverne på Fosen finner gode og varige løsninger.

  Han skriver videre at det er gjennomført konsultasjoner med reindriftssamene og Sametinget om innholdet i et utredningsprogram.

  – Konsultasjonene ble avsluttet like før sommeren 2023 uten at man kom til enighet. For å forsøke å få på plass en løsning raskere enn det som er mulig med den varslede forvaltningsprosessen, tok olje- og energiminister Aasland i april 2023 initiativ til en meklingsprosess mellom reindriften og vindkraftselskapene.

  Støre skriver at det i utgangspunktet er reindriftsutøverne og vindkraftselskapene som er parter i meklingen. Han skriver og at staten imidlertid har vært tydelig på at staten også er villig til å bidra dersom det er tiltak på statens hånd som kan medføre at partene kan bli enige om en endelig avtale som sikrer at rettighetene etter SP artikkel 27 er ivaretatt.

  – Jeg vil understreke at det konkrete innholdet i meklingene er fortrolig. Mitt inntrykk er imidlertid at alle parter ved meklingsbordet har et reelt ønske om å komme til enighet, og vi håper fortsatt at løsningen finnes her. Når det gjelder selskapenes oppfølging av saken, herunder midlertidige tiltak på Fosen, så vises det til selskapenes offentlige redegjørelser om menneskerettigheter etter åpenhetsloven. Ansvaret for å sikre reindriftens rettigheter hviler uansett på staten. Behovet for nye forvaltningsvedtak vil avhenge av innholdet i en eventuell avtale mellom partene. Dersom meklingen ikke fører fram, vil vi sluttføre forvaltningsprosessen og fatte nye vedtak som sørger for å ivareta reindriftsutøvernes rettigheter

  Gahr Støre
  Foto: Frode Fjerdingstad / NRK