Nordisk finansiering av Internasjonalt Samisk filminstitutt

Nordisk Råd ber svenske og finske kulturmyndigheter være med på finanseringen av Internasjonalt Samisk Filminstitutt i Kautokeino.

De nordiske statsministrene i Reykjavik 2015

Nordiske statsministere samlet i Reykjavik i forbindelse med Nordisk Råds sesjon.

Foto: Lars Larsson / TT / NTB scanpix

Anne Lajla Utsi og Torgeir Knag Fylkesnes

Anne Lajla Utsi og Torgeir Knag Fylkesnes.

Foto: Privat

Nordisk ministerråd gjorde vedtak om dette på sitt møte i Reykjavik i dag. Det norske forslaget ble vedtatt med 55 mot 15 stemmer.

Internasjonalt Samisk Filminstitutt ligger i Kautokeino i Finnmark. Institusjonen støtter filmproduksjon i både Finland, Sverige og Norge, men det er kun Norge som bidrar med finansering av instituttet.

Fram til en finanseringsavtale mellom de tre landene er på plass, vil Nordisk Råd selv bidra med driftsmidler.

– Nordisk gjennombrudd for samisk film

Direktør Anne Lajla Utsi i Internasjonalt Samisk Filminstitutt sier at dette er en gledens dag for samisk film.

Jorodd Asphjell og Anne Lajla Utsi

Jorodd Asphjell og Anne Lajla Utsi.

Foto: Privat

– Det var Torgeir Knag Fylkesnes (SV) løftet opp denne saken for Nordisk Råd som et medlemsforslag allerede i fjor høst. Kulturkomiteen med leder Jorodd Asphjell (Ap) har også jobbet hardt for å få denne saken behandlet i Nordisk Råd, og det skjedde denne uka. Utfallet ble et klart flertall for støtte til Internasjonalt Samisk Filminstitutt, opplyser Utsi.

Hun fortsetter gledesstrålende.

– Dette er en nordisk gjennombrudd for samisk film, helt klart.

Hva betyr dette for samisk filminstitutt?

– Det betyr at vi har gode muligheter for å sikre en fast finansiering av driften. Det har vært en stor utfordring i forhold til vår virksomhet. Det betyr også at vi har større krefter for å jobbe for en fellesnordisk løsning for finansieringen av samiske spillefilm og TV-serier. Dette ble også tatt opp på et møte der de nordiske kulturministrene deltok. Så vi har virkelig vært synlige her, sier Utsi.

Vil ha et langsiktig perpsektiv

Her er vedtaket:

Nordisk Råd anbefaler de nordiske regjeringer i Norge, Finland og Sverige, om å gå sammen om å finne en økonomisk bæredyktig modell for Internasjonalt Samisk Filminstitutt, slik at utgifter til drift av Instituttet blir dekket av landenes regjeringer i et langsiktig perspektiv.

Nordisk Råd anbefaler Nordisk Ministerråd å bidra økonomisk med den nødvendige driftsstøtte til Internasjonalt Samisk Filmisntitutt i en overgangsperiode på 3 år, eller inntil regjeringene i Norge, Sverige og Finland har en felles drifts støtte ordning klar som sikrer en varig driftsstøtte til filminstituttet.

Nordisk Ministerråd skal også bidra til å igangsette et prosjekt til støtte og utvikling av samisk språklig barnefilm, med henblikk på at samiske barn og unge gjennom film og TV mediet kan oppnå kvalitets kulturtilbud, som representerer samisk kultur og språk.

Korte nyheter

 • Aarkebiejjie båatsoelearoehkinie

  Maria Gunilla Påve Wilks lea 21 jaepien båeries, jïh Snåasesne årroeminie. Daelie dïhte båatsoelearoehkinie barkeminie. – Domtem manne abpe tïjjem edtjem lïeredh, Gunilla jeahta. Guktie dïhte tuhtjh lea learohke årrodh, jïh maam dïhte edtjh dan jaepien darjodh maahtah åarjel faaroe saadtegisnie govledh.

  Gunilla Påve Wilks
  Foto: Solvår Flatås / NRK
 • Jođiha FeFo stivrra

  Deatnulaš Máret Guhttor lea válljejuvvon Finnmárkkuopmodaga ođđa stivrrajođiheaddjin. Heaiti jođiheaddji Kurt Pasvikbamsen Wikan lea válljejuvvon nubbinjođiheaddjin, čállá FeFo preassadieđáhusas.

  Máret Guhttor válljejuvvui ovttajienalaččat stivrrajođiheaddjin, muhto nubbinjođiheaddjin válggas válljejuvvui Wikan njeljiin jienain guovtti jiena vuostá.

  Máret Guhttot og Kurt Pasvikbamsen Wikan.
  Foto: Jan Henrik Hætta / Pressebilde FeFo
 • Guhttor valgt til styreleder i FeFo

  Máret Guhttor fra Tana er valgt til ny styreleder i FeFo, mens avtroppende styreleder Kurt Pasvikbamsen Wikan blir ny nestleder. Det skriver Finnmarkseiendommen i en pressemelding.

  Máret Guhttor ble enstemmig valgt til ny leder av FeFo-styret. Avtroppende styreleder Kurt Pasvikbamsen Wikan ble valgt til nestleder med fire mot to stemmer.

  FeFo-styret 2022-2026 består av Máret Guhttor (vara Line Kalak), Kurt Pasvikbamsen Wikan (vara Reidun Mortensen), Mathis Nilsen Eira (vara Nils Mikkelsen Utsi), Bente Haug (vara John Erik Pedersen), Jo Inge Hesjevik (vara Rut Olsen) og Geir Thrane (vara Ingvild M. L. Halvorsen). I tillegg er Erik Sundland ansattes representant.

  Máret Guhttot og Kurt Pasvikbamsen Wikan.
  Foto: Jan Henrik Hætta / Pressebilde FeFo