Stortingsrepresentant vil ha et internasjonalt samisk filminstitutt

SVs stortingsrepresentant og medlem av Nordisk Råds delegasjon, Torgeir Knag Fylkesnes, ber Nordisk Ministerråd vurdere etablering av et fellesnordisk samisk filminstitutt.

Torgeir Knag Fylkesnes

SV´s Torgeir Knag Fylkesnes vil ha etablert et Internasjonalt samisk filminstutt

Foto: Laila Lanes / NRK

– Et Internasjonalt Samisk Filminstitutt bør være et selvstendig rettssubjekt for samiskspråklig film på nordisk plan. Målgruppen for instituttets virkemidler er samiske filmarbeidere og produsenter i Norge, Sverige, Finland, og på sikt også Russland.

Det skriver stortingstingsrepresentant, Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i et forslag som tas opp til behandling i Nordisk Råd i Reykjavik på Island i neste uke.

Særskilt ansvar

– Norge, Sverige og Finland har alle et særskilt ansvar for å styrke det samiske språket og kulturen, mener han.

Han sier videre at det i dag ikke finnes en fellesnordisk strategi for filmsatsing.

– En satsing på film, i en digital tid hvor det audiovisuelle står stadig sterkere, vil derfor være en stor styrking av dette arbeidet, sier Fylkesnes.

Film gir stolthet over egen bakgrunn og bidrar med informasjon som kan endre holdninger, legger stortingsrepresentanten til.

– Satsingen vil dessuten skape høykompetansearbeidsplasser og verdier gjennom en kulturnæring basert på samisk språk og kultur.

– Filmkunsten har en egenverdi, i tillegg til at samisk språk og kultur styrkes, ytringsfriheten underbygges og selvbestemmelsen praktiseres, fastslår Fylkesnes.

Fordrer økte bevilgninger

– Potensialet for film med historier fra samiske områder er stort både nasjonalt og internasjonalt og dette potensialet er på langt nær utnyttet.

Torgeir Knag Fylkesnes menet at både folkeretten og urfolksretten tilsier at statlige virkemidler skal forvaltes av urfolk selv og at innsatsen må stå i samsvar med den effekt en forventer tiltaket skal ha.

– Et effektivt virkemiddel på filmsiden fordrer økte statlige bevilgninger og samisk forvaltning av disse, sier medlemmet av Nordisk Råds delegasjon.

Gir politisk tyngde

Samisk filmdirektør Anne Lajla Utsi

Direktør ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt håper på et positivt vedtak.

Foto: Liv Inger Somby

Samisk Filminstitutt i Kautokeino har brukt mye ressurser på å få på plass en bedre finansiering av filminstituttet.

—Vi har allerede et Internasjonalt Filminstitutt, og forslaget som nå tas opp til sluttbehandling i Nordisk er viktig i forhold til finansieringen, sier direktør ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt i Kautokeino, Anne Lajla Utsi.

– Selv om filminstituttet allerede er et internasjonalt filminstitutt, så er ikke virksomheten internasjonal, sier Utsi, før hun fortsetter:

– Et positivt vedtak i Nordisk Råd, vil være en klar oppfordring til Nordisk Ministerråd om å gå inn med finansiering.