Mørke skyer over lulesamisk senter

Árran Julevsáme guovdásj må 1. januar neste år legge ned museumsdriften i pitesamisk område hvis dagens bevilgning fra Sametinget ikke økes.

Árran lulesamiske senter
Foto: Nordland fylkeskommune

Filip Mikkelsen

Árran-direktør Filip Mikkelsen.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det vil ikke være forsvarlig å drive med muesumsvirksomhet med de midlene som Sametinget har bevilget for 2010. Derfor blir vi nødt til å be Sametinget om å ta ansvaret for museumsvirksomhet i det pitesamiske området, sier en skuffet direktør Filip Mikkelsen ved Árran Julevsáme guovdásj.

Sametingets bevilgning til muesumsvirksomhet i det pitesamiske området i 2010 er på 600.000 kroner.

– Dette dekker knapt ressurs til fagstillingen, forklarer Mikkelsen.

– Fått til halvparten av behovet

Direktøren i Árran Julevsáme guovdásj føyer seg inn i rekken av de som er misfornøyde med sametingsrådets budsjettforslag for 2010.

Mikkelsen sier at senteret til neste år må prioritere hardt for å få budsjettet til å gå opp.

– I vårt budsjettskriv av 01.03.2009 til Sametinget er det stipulert og dokumentert for et driftsbehov på kr 3.100.000 til i drift av kulturvirksomheten. Den foreslåtte bevilgningen på kr 1.590.000 står ikke i forhold til aktivitetsnivået i institusjonen, skriver Filip Mikkelsen i sin klage over bevilgningen til Sametingets plan- og finanskomitè.

I sin klage forklarer Mikkelsen at etter en grundig behovsvurdering av Kommunaldepartementet i 1994 ble rammen fastsatt til 1.200.000 kroner og tok utgangspunkt i en samlet driftsorganisasjon på Árran tilsvarende 10 årsverk. Aktiviteten målt i antall årsverk er per i dag 25.

– Det vil si at antall årsverk er mer enn fordoblet på femten år, mens bevilgningene bare er økt med 390.000 kroner i samme periode, forklarer Filip Mikkelsen.