Hopp til innhold

Million-hopp for politikerne

De største budsjett-vinnerne er sametingspolitikerne selv. Sametingsrådet vil øke bevilgningen med 72 prosent. – Dristig og tullete, svarer opposisjonen.

Sametinget og penger
Foto: Grafikk: NRK Sami Radio

– Sametingspolitikere skal bruke 1,3 millioner kroner neste år til å få kontakt med folket, og det samiske samfunnet, sier rådsmedlem Vibeke Larsen (Ap).

Totalt får politiske grupper i Sametinget 3,2 millioner til politisk arbeid neste år.

Sametingsrådet foreslår en økning på 72% til de politiske gruppene på Sametinget. Økningen er på 1,3 millioner kroner.

Rådet ønsker å nå bedre kontakt med det samiske samfunnet og folket med denne økningen.

Folket bedt om økningen

Sametingsråd Vibeke Larsen

Rådsmeldem Vibeke Larsen

Foto: Kenneth Hætta

Sametingsrådsmedlem, Vibeke Larsen fra Arbeiderpartiet (Ap) begrunner den største prosenvise økningen på budsjettet med at de ønsker bedre kontakt med folket og at Ap har lovet dette til velgerne før valget.

HØR: Vibeke Larsen

– Denne økningen mener vi at både opposisjonen på Sametinget og folket har bedt om, pengene vil gi politikerne gode muligheter til å oppnå dialog med folket og det samiske samfunnet, sier Larsen.

Kan bruke pengene som de vil

Larsen sier at de poltiske gruppene på Sametinget kan selv bestemme hvordan de ønsker å bruke pengene.

– Om de vil ansette heltidspolitikere, arrangere folkemøter eller på andre måter synliggjøre sine aktiviteter, det kan de selv bestemme sier rådsmedlem Vibeke Larsen. Hun påpeker at denne kraftige økningen på budsjettet til politikerne ikke vil gå på bekostningen av andre samiske tiltak.

Dristig og tullete påstand

Aili Keskitalo

NSRs leder Aili Keskitalo

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Norske Samers Riksforbunds (NSR) parlamentariske leder på Sametinget, Aili Keskitalo beskriver argumentene til Vibeke Larsen som dristige og tullete.

– Jeg tror aldri at folket har bedt om at Sametingets politikere skal bevilge seg millionbeløp for å oppnå kontakt med dem. Jeg tror heller at folket krever midler til konkrete tiltak som gagner det samiske samfunnet, sier Keskitalo.

HØR: Aili Keskitalo

Større avstand til Sametinget

Aili Keskitalo sier at Arbeiderpartiet har allerede brukt store beløp til ansettelser, blant annet kommunikasjonsdirektør og medierådgiver.

– Det er direkte tullete av Vibeke Larsen og rådet og påstå at en slik stor økning til politisk arbeid ikke medfører til andre tiltak for mindre bevilgninger, sier Keskitalo.

Hun viser til at det neste uke vil møte flere representanter for ulike samiske tiltak på Sametinget for å be om mer peng.

– Jeg vil nevne Beaivváš sámi teater som et eksempel som behøver midler til sitt arbeid, sier Aili Keskitalo og sier helt klart at NSR ikke vil støtte en økning på 1,3 millioner kroner til sametingspolitikere.

Korte nyheter

 • Operasjon Dagsverk til Guatemala

  Årets Operasjon Dagsverk er tildelt Utviklingsfondet som skal støtte urfolksungdom i Guatemala. Målet er å bekjempe sult gjennom klimatilpasning.

  Det er elever i hele Norge som har stemt fram hvilket prosjekt de mener bør få støtte, skriver OD og Utviklingsfondet i en pressemelding.

 • Ohcet Sámedikkis lassidoarjaga ođasmahttimii

  Sámegielbláđi Nuorttanaste jođiheaddjit leat gieskat deaivvadan sámediggeráđiin háleštan dihte bláđi ođasmahttináigumušaid birra.

  – Mii leat digitaliseremen bláđi buvttadeami vai sáhttit bargat seamma lávddiin main mediaásahusat muđuid barget, lohká Nuorttanaste redaktevra, Anne Randi Solbakken.

  Ii leat vuos sáhka dihto ruhtasupmis. Sii leat vuos ožžon dieđuid ortnegiid birra gos sáhttet ohcat lassiruhtadeami maid dárbbašit dása, čilge son.

  – Nuorttanaste ferte ođasmahttit teknologiija vai beassat earret eará podcasta ráhkadit ja ovdamearkka dihte báddet ja buvttadit sálmmaid, lohká Solbakken.

  Sin mihttomearri livčče maid nannet neahttasiiddu, gos olbmot besset lohkat kulturáššiid, giellaáššiid ja dovdduid ja čiekŋalat sámi áššiid birra.

  Nuorttanaste lea maid álgán girjjálašvuođa árvvoštallamiin. Sii árvvoštallet sihke mánáid-, nuoraid ja rávisolbmuid girjjiid, muitala Solbakken.

  Anne Randi Solbakken
  Foto: Monica Falao Pettersen / NRK
 • Erke lea ohcan gielddadirektevravirggi

  Guđas dáhtošedje bargat gielddadirektevran Deanus.

  Okta dain lea Guovddášbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji Elisabeth Erke. Son lea maid Deanu musea jođiheaddji.

  Rune Seim, guhte dál doaibmá gielddadirektevran, lea maid ohcan virggi.

  Ávisa ifinnmark dat lea almmuhan ohcciid listtu (dárbbašat čoavddasáni).

  Deanu ovddeš gielddadirektevra, Inger Eline Fjellgren Eriksen heittii 2023:s.

  Elisabeth Erke
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK