Hopp til innhold

Millionutbygging: – Barne­hagen er nøkkelen til alt

Styret i det lulesamiske senteret Árran i Tysfjord har vedtatt å realisere planen om å bygge ut senteret. Utbyggingen har en kostnadsramme på 77 millioner kroner.

Árran som reisemål. Uhensiktsmessig da med barnehage.

En mer hensiktsmessig plassering av barnehagen har størst prioritet når det gjelder utbyggingsplanene til Árran.

Foto: Sander Andersen / NRK

Bygging av en ny barnehage har førsteprioritet i Árran sine utvidelsesplaner. Der er behovet størst, mener styreleder Andreas Mikkelsen.

– Barnehagen er nøkkelen til alt. Dagens barnehage er ikke så godt egnet bygningsmessig. Med en ny barnehage kan vi også tilby flere barn plass her. For vi ønsker at barn skal få mulighet til opplæring i samisk, og det er også ett av de tiltakene som kommer frem i NOU "Vájmogiella".

Styret i Árran viser planene om utbygginga

Árrans styre, sammen med direktør og prosjektleder, viser stolt fram planene de nå håper å skaffe penger til.

Foto: Sander Andersen / NRK

Rent publikumsbygg

Hovedbygget til Árran fungerer i dag som publikumsbygg og kontorlokaler. Dette vil Árran gjøre til et rent publikumsbygg. Administrasjon og leietakere flyttes ut av dagens hovedbygg, og Árran satser med det på å bli et reisemål.

– Det kan bli mere interessant å besøke Árran som et reisemål med publikumsbygg i tre etasjer med museum i kjelleretasjen, resepsjonsområdet med kafé og utstilling i første etasje, og rent utstillingslokale i andre etasje.

Árrans prosjektleder og styreleder

Árrans prosjektleder Martin Rimpi (nærmest) viser detaljer til styreleder Andreas Mikkelsen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Største utfordring

Hele prosjektet er beregnet til å koste rundt 77 millioner kroner. Dyreste prosjektet er å gjøre hovedfløya til et rent publikumslokale. Styreleder Andreas Mikkelsen mener største utfordringen er å finne penger til alt dette.

– Vi går over i en ny fase nå med å finne finansiering til denne utbyggingen. Det er ikke tvil om at vi er avhengige av offentlige myndigheter for å få dette i land. Ferdigstillelsen av bygningsmassen avhenger av finansiering av prosjektet.

Korte nyheter

 • Aage Solbakk får kongens fortjenstmedalje

  Den 80-årige Tana-væringen har jobbet for og med samisk, kultur og lokalhistorie store deler av sitt liv.

  I 1974 var Solbakk med på å opprette et samisk forlag. Siden det har han skrevet både lærebøker, historie- og slektsbøket. Spesielt har han vist interesse for laksefiske i Tana, og publisert både forskning og bøker om fisket.

  Tanas ordfører Helga Pedersen overrekker i dag medaljen til Solbakk i Båteng.

  Aage Solbakk
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Aage Solbakk oažžu gonagasa ánsumedállja

  80-jahkásaš deatnolaš lea eallinagi bargan ovddidan dihtii sámegiela, kultuvrra ja guovllu historjjá.

  1974:s lei Solbakk mielde ásaheamen sámi girjelágádusa. Dan rájes lea son maid čállán sihke oahppogirjjiid, historjjá- ja sohkagirjjiid. Erenomážit lea son áŋgirit guorahallan luossabivddu miehtá Deanu, ja almmuhan sihke dutkamiid ja girjjiid dan birra.

  Deanu sátnejođiheaddji Helga Pedersen geige otne Gonagasa ánsomedállja Fanasgiettis.

  Aage Solbakk
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Kritiserer partikulturen i Arbeiderpartiet

  I et brev går Arbeiderpartiets sametingsgruppe hardt ut mot det de mener er en ukultur i partiet, skriver VG. Ifølge avisa skriver de at partimedlemmer er redde for å kritisere ledelsen.

  Partisekretær Kjersti Stenseng skriver i en SMS til VG at partiledelsen tar tilbakemeldingene med seg.

  Sametingsrepresentanten Ronny Wilhelmsen på talerstolen torsdag kveld.
  Foto: Arbeiderpartiet / Flickr / NTB