Millionutbygging: – Barne­hagen er nøkkelen til alt

Styret i det lulesamiske senteret Árran i Tysfjord har vedtatt å realisere planen om å bygge ut senteret. Utbyggingen har en kostnadsramme på 77 millioner kroner.

Árran som reisemål. Uhensiktsmessig da med barnehage.

En mer hensiktsmessig plassering av barnehagen har størst prioritet når det gjelder utbyggingsplanene til Árran.

Foto: Sander Andersen / NRK

Bygging av en ny barnehage har førsteprioritet i Árran sine utvidelsesplaner. Der er behovet størst, mener styreleder Andreas Mikkelsen.

– Barnehagen er nøkkelen til alt. Dagens barnehage er ikke så godt egnet bygningsmessig. Med en ny barnehage kan vi også tilby flere barn plass her. For vi ønsker at barn skal få mulighet til opplæring i samisk, og det er også ett av de tiltakene som kommer frem i NOU "Vájmogiella".

Styret i Árran viser planene om utbygginga

Árrans styre, sammen med direktør og prosjektleder, viser stolt fram planene de nå håper å skaffe penger til.

Foto: Sander Andersen / NRK

Rent publikumsbygg

Hovedbygget til Árran fungerer i dag som publikumsbygg og kontorlokaler. Dette vil Árran gjøre til et rent publikumsbygg. Administrasjon og leietakere flyttes ut av dagens hovedbygg, og Árran satser med det på å bli et reisemål.

– Det kan bli mere interessant å besøke Árran som et reisemål med publikumsbygg i tre etasjer med museum i kjelleretasjen, resepsjonsområdet med kafé og utstilling i første etasje, og rent utstillingslokale i andre etasje.

Árrans prosjektleder og styreleder

Árrans prosjektleder Martin Rimpi (nærmest) viser detaljer til styreleder Andreas Mikkelsen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Største utfordring

Hele prosjektet er beregnet til å koste rundt 77 millioner kroner. Dyreste prosjektet er å gjøre hovedfløya til et rent publikumslokale. Styreleder Andreas Mikkelsen mener største utfordringen er å finne penger til alt dette.

– Vi går over i en ny fase nå med å finne finansiering til denne utbyggingen. Det er ikke tvil om at vi er avhengige av offentlige myndigheter for å få dette i land. Ferdigstillelsen av bygningsmassen avhenger av finansiering av prosjektet.