Mener Árran har feil fokus med utbyggingsplanene

– Det er bra at Árran har utvidelsesplaner og vil bli et opplevelsessenter, men jeg synes hovedfokuset burde vært på å styrke det lulesamiske språket, sier Ivar Otto Knutsen i Tysfjord, som har barn i den samiske barnehagen i Árran lulesamisk senter.

Árran lulesamiske senter og Ivar Otto Knutsen (innfelt)

Árran lulesamiske senter og Ivar Otto Knutsen (innfelt)

Foto: Bildemontasje/NRK

Fylkesrådet og Sametinget bevilger til sammen 1,4 million kroner i 2016 til et forprosjekt som skal styrke Árran som opplevelses- og kunnskapsinstitusjon fram mot 25-årsjubileet i 2020.

– Det er en stor glede at vi endelig kan komme i gang med forprosjektet, og for et løft det blir for stiftelsen Árran, sier styreleder i Árran, Andreas Mikkelsen.

Árrana ådå stivrrajådediddje Andreas Mikkelsen

Styreleder i Árran Andreas Mikkelsen

Foto: Sander Andersen / NRK

Skal utvikles til et reisemål

Styret i Árran har mål om å øke Árrans bygningsareal med 30 prosent (ca. 600 m2), renovere eksisterende bygningsmasse og etablere mellom 10 og 17 nye arbeidsplasser. Målsetning er å få 20.000 årlig besøkende etter 2020, som er på nivå med Hamsunsenteret i dag.

– Et av hovedmålene med prosjektet er at Árran skal utvikles til et reisemål, hvor man på sikt skal komme opp i 20.000 besøkende i året. Man må sette seg litt høye mål, og det tror jeg er oppnåelig, sier styreleder i Árran, Andreas Mikkelsen.

Hovedprosjektet er i dag kostnadsberegnet til mellom 40 og 44 millioner kroner. Før denne prosessen settes i gang skal det gjennomføres et forprosjekt. Det skal ferdigstilles i løpet av året. Etter det skal man se på mulige finansieringsløsninger for et hovedprosjekt hvor utbyggingen vil inngå.

Mikkelsen forteller at man også skal bygge en ny barnehage på senteret, og han tror at utbyggingen styrker opplæringen i lulesamisk språk, helt fra barnehage til universitetsnivå.

– Dette prosjektet styrker også språkarbeidet på Árran, mener Mikkelsen.

Ivar Otto Knutsen, leder av Tysfjord KrF og vara til kommunestyret.

Ivar Otto Knutsen

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Språket må være det viktigste

Ivar Otto Knutsen har to barn i den samiske barnehagen i Árran. Han vil ha større fokus på styrking av språket og at Árran skal være et språklig kraftsenter, siden han ser at barna ofte veldger å snakke norsk i stedet for samisk.

Barnehagen har store utfordringer med språket. Det hadde vært behov for flere språkarbeidere i barnehagen. Språket må være det viktigste, slik at barna ikke blander inn norsk når de er i barnehagen.

Knutsen understreker at det er bra at Árran blir utvidet og at de får flere arbeidsplasser, men likevel må hovedfokuset være på språket og ikke at Árran skal bli et godt besøkt reisemål.

– Árran må sette hovedfokuset på barna og språkopplæring. Vi må se på hvor vi står nå og hvilken vei språkutviklingen har tatt. Det nytter ikke med masse kunnskapsarbeidsplasser, hvis språket dør ut.