Ny språkkoordinator foreslått: – Kan være redningen for de mest sårbare språkene

Det lulesamiske området kan få nytt ressurssenter for samisk språk.

Samiske språksentre

Det finnes mange samiske språksentre rundt omkring. Nå er det foresått et nytt et for det Lulesamiske området.

Foto: Norut-Alta

– Der språket er i en vitaliseringsfase må man se på organiseringa av språkarbeidet på en annen måte. Et språkressurssenter er en slik måte å gjøre det på, en annen måte å administrere språkarbeidet på.

Uttalelsen kommer fra sametingsråd Lars Filip Paulsen (H) som med det foreslår å opprette et språkressurssenter med mål å samle alle språkressurser i én organisasjon.

Og Paulsen vil at et pilotprosjekt opprettes i det lulesamiske språkområdet.

– Målet er å samle alle fagmiljøer som arbeider med samisk språk, samle språkmiljøene, sier sametingsråden og nevner en rekke læreinstitusjoner som er aktuelle å invitere til å være med på dette pilotprosjektet. Det er ikke slik at man fysisk skal samles, men at senteret har ansvar for alle som er tilknyttet det.

Pilotprosjekt

Sametingsrådet har sett nærmere på forslaget i NOU "Vájmogiella/Hjertespråket" der et slikt senter er foreslått opprettet.

– Sametingsrådet har satt et innhold i dette forslaget. Og det er dette ressurssenteret som skal få i oppgave å løse noen av de utfordringer som framkommer i NOU.

Lars Filip Paulsen

Sametingsråd Lars Filip Paulsen vi ha et senter for koordinering av samiske språkressurser.

Foto: Sander Andersen / NRK

Med det har Lars Filip Paulsen sett på det lulesamiske språkområdet for opprettelsen av et pilotprosjekt over en treårsperiode. Og nå inviterer han til debatt om dette.

– Det lulesamiske språkmiljøet og det lulesamiske læremiljøet er veldig sårbart. Med en slik organisering av språkressursene tror jeg sårbarheten blir mindre. En ressursbank av lærekrefter, som blir en del av innholdet i et slikt senter, vil da avhjelpe situasjonen.

– Om vi lykkes med dette, har nok dette overføringsverdi til de andre samiske språkene. Fordi det er enklest, og også størst behov, lager vi en begynnelse i det lulesamiske språkområdet. Og her bør nok Drag skole og Árran finne hverandre i første omgang, sier Paulsen.

På tide

Direktør i det lulesamiske senteret Árran i Tysfjord, Lars Magne Andreassen, ønsker opprettelsen av et slikt senter for koordinering av språkressurser velkommen.

Lars Magne Andreassen

Árran-direktør lars magne Andreassen ønsker et ressurssenter velkommen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Det har hele tiden vært Árrans intensjon å samarbeide og prioritere. Men vi behøver å samle ressursene, og gi mulighet for å prioritere hvordan vi skal arbeide med språket.

Denne ideen krever også tilgang til nye ressurser. Det er det også behov for. Men opprettelsen er også bra med tanke på likeverd mellom de ulike samiske språkene, mener direktøren.

– Så da håper og venter jeg nå at dette kommer i sving, og at det vedvarer, slik at det ikke bare blir som et prosjekt.

Les også: – De minste samiske språkene usynliggjøres