Hopp til innhold

Mener Tanaelva ikke bør bli «boltreplass» for motorsport

– Dette var en gavepakke til de som mener at kommunene ikke er i stand til å ta vare på naturen.

Morten Blien på snøskuter og Lasse Heimdal (innfelt)

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal (innfelt), skulle helst sett at Morten Bliens verdensrekordgjennomføring i snøskuterkjøring på åpent vann, aldri fant sted på Tanaelva.

– Det er trist og dumt at Tana og Karasjok kommuner ga tillatelse til noe som åpenbart har vært ulovlig.

Generalsekretæren i Norsk Friluftsliv er kritisk til at motorsportutøver, Morten Blien, fikk motorferdselsdispensasjon til å sette verdensrekord i snøskuterkjøring på åpent vann på Tanaelva.

– Det svekker argumentene for dem som ønsker å overføre naturforvaltningsmyndighet til kommunene en gavepakke til de som mener at kommunene ikke er i stand til å ta vare på naturen, sier Lasse Heimdal.

Tror finnmarkinger vil reagere

Stortingsrepresentant, Frank Bakke-Jensen (H), uttalte nylig at det bør bli rom for å tillate snøskuterkjøring på åpent vann.

Det er generalsekretæren i Norsk Friluftsliv svært kritisk til.

– Å lovliggjøre snøskuterkjøring på Tanaelva, en av Nord-Europas beste og viktigste laksevassdrag – det kommer til å sitte langt inne, sier Heimdal.

– Jeg tror at svært mange i Finnmark reagerer dersom en slik naturperle blir en boltreplass for motorsport.

– Forskjell på enkelttillatelse og generell tillatelse

Frank Martin Ingilæ på sitt kontor

FORSVARER TILLATELSE: Tanaordfører Frank Ingilæ avviser kritikken fra Norsk Friluftsliv.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er forskjell mellom det å gi én tillatelse til étt enkelt arrangement som verdensrekordforsøket på Tanaelva – og det å åpne generelt for det, svarer tanaordfører Frank Ingilæ (Ap).

– Det var heller ikke det sistnevnte kommunestyret ga tillatelse til, understreker ordføreren.

– Fornuftig med dispensasjon

– Bør verdensrekordgjennomføringen få etterspill?

– Det er opp til Fylkesmannen og departementet å vurdere. Vi vil iallfall innstendig oppfordre kommunene til ansvarlig miljøforvaltning fremover, svarer generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

– Vi har en forsvarlig forvaltning av naturen i Tana. Og vi retter oss etter departementet, svarer tanaordfører Ingilæ.

– Men regelverket er ikke klart. Det er tvert imot uklart. Hvis folk flest skal ha respekt for lover, så bør det være klarere regler. Derfor var det fornuftig med dispensasjon, tillegger han.

Morten Blien starter verdensrekordforsøket

VERDENSREKORD: Her setter Morten Blien verdensrekord i hvor langt det er mulig å kjøre med snøskuter på åpent, isfritt vann. Rekorden på ble satt på Tanaelva.

Redd det vil stimulere til risikosport

– Vi er litt betenkt i forhold til denne sporten i seg selv, på vann om dette vil lokke flere ungdommer til å bedrive risikosport, sier Lasse Heimdal.

Men generalsekretæren i Norsk Friluftsliv bedyrer at organisasjonen ikke er motstander av snøskuter, eller motorferdsel i seg selv.

– Men det må foregå i lovlige former, sier Lasse Heimdal.

Korte nyheter

 • Sámi dearvvašvuođadutkamii 20 miljovnna

  Go juo Sosialisttalaš gurutbellodat ja ráđđehus nákcejedje soahpat bušeahttaovttasbarggu boahtte jahkái, de luovvanii maid sámi dearvvašvuođadutkamii ruhta.

  20 miljovnna ruvnno leat sii várren Saminor dutkanbargui. Dát lea viiddiis dearvvašvuođa- ja eallindilleiskkadeapmi, mainna Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš Romssas bargá.

  – Dát lea duođaid illubeaivi go dán dutkama bokte oažžut vástádusaid makkár dearvvašvuođa doaibmabijuid ja divššu sámi álbmot dárbbaša.

  Nu lohká Sosialisttalaš gurutbellodaga sadjásaš stuorradiggeáirras, máttasápmelaš Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Sámedikkis leat maid hui giitevačča go Danielsen ja su bellodatustibat leat bušeahttašiehtadallamiin nákcen luvvet dáid ruđaid Saminor doibmii (Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáša neahttasiidu.).

  – Dán sámi dearvvašvuođadili kártemii lea ge váilon ruhta juo moadde jagi, muhto dál de besset Romssas álggahit dán dehálaš guorahallama, mii lea ávkin buot sámiide, lohká sámediggeráđđelahttu Runar Myrnes Balto.

  Runar Myrnes Balto
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • 10 miljovnna lasi Sámediggái

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) ja ráđđehusbellodagat leat mearridan lasihit Sámedikki bušehttii 10 miljovnna kruvnnu.

  Bellodagat leat mearridan ovttas bargat bušeahttaáššiin, ja dáid šiehtadallamiin dat gáibidii Sosialisttalaš gurutbellodat lasáhusa Sámediggái.

  – Lean rámis ja ilus go nákciimet Sámediggái háhkat lasi ruđa, lohká Hilde Marie Gaebpie Danielsen. Son lea Sosialisttalaš gurutbellodaga sadjásaš áirras Stuorradiggái Trøndelágas.

  Ráđđehus lei evttohan Sámediggái 13,5 miljovnna ruvnnu lasáhusa, mii lea unnit go haddegoargŋun.

  – Sámedikkis leat ovddasvástádus nannet sámi servvodagaid, ja dalle dárbbašit sii ge ruđaid, lohká Danielsen.

  Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto lea hui duhtavaš ja ilus go Sámediggi oažžu lasáhusa.

  – Lea buorre oaidnit ahte SG nu garrasit vuoruhii lasihit Sámedikki bušeahta. Bellodat ánssáša rámi dan ovddas, lohká son.

  Ođđajagis deaivvada Sámediggi finánsaministariin, Trygve Slagsvold Vedum ja sis leat čielga vuordámušat dasa ahte ráđđehus boahtte jagi goit vuoruha Sámediggái nana lasáhusa, deattuha Myrnes Balto.

  SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes
  Foto: Lars Nehru Sand / NRK
 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK