Hopp til innhold

Marja vil ha mer åpenhet om voldtekt

En kvinne voldtas mens hun er ved reinflokken. Slik viser filmskaper Marja Bål Nango brutaliteten samiske kvinner lever i.

Márjá Bål Nango

KUNSTNER: Márjá Bål Nango belyser overgrep med sin kunstneriske film.

Foto: Kaja Smith

– Nå må vi stå sammen mot voldtekt for å få slutt på ukulturen, sier 31-åringen til NRK.

Under Tromsø Internasjonale filmfestival (TIFF) viser hun kortfilmen «Tungene». Den handler om en samisk kvinne som blir voldtatt mens hun er ved reinflokken. Her skildres også de psykiske plagene etter en voldtekt.

– Det er viktig å snakke om problemet i det offentlige rom, mener Marja Bål Nango.

Hun mener tausheten om overgrep i det samiske samfunnet ikke er god.

– Det er stille fordi vi opplever at når man sier noe offentlig, så kan det slå tilbake på privatlivet. Jeg er kunstner og snakker mer enn gjerne. Men folk i vanlige jobber tør ikke snakke fordi det som oftest ikke fører noe godt med seg, forklarer Nango.

Hun mener innsatsen mot seksuelle overgrep må gjøres i fellesskap.

– Alle har et ansvar, sier Bål Nango.

Reindrifta vil ta knekken på ukulturen

Filmen til Marja Bål Nango, «Tungene», har utgangspunkt i reindrifta. Kvinnene i historien går sammen i søken etter hevn.

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har startet jobben med å ta knekken på den tause ukulturen organisasjonen mener har fått gro fast.

– Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem, og vi tenker at det er utfordrende også i det samiske samfunnet, sier NRL-leder Ellinor Marita Jåma (40).

Ellinor Marita Jåma

UKULTUR: Ellinor Marita Jåma vil ha slutt på ukultur og machotyper.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun har stått i spissen for arbeidet med en informasjonsbrosjyre og ti podcaster om seksuelle overgrep.

Målet med disse er å få større bevissthet rundt holdning og adferd om vold i nære relasjoner. Machokultur, unnfallenhet, taushet, ukultur og ny vilje til åpenhet er i fokus.

Jåma mener det er viktig å ha fokus på temaet slik at det gir mot til handling. Hun sier mange av holdningene henger igjen fra gammelt av.

– Man må tørre å snakke om det som er vanskelig, sier hun.

Hvem er det som ikke tør å snakke?

– Det er først og fremst de som er utsatt for krenkende handlinger. Man må få dem til å forstå at det finnes hjelp å få, svarer reindriftslederen.

Les også: Likestillingsombudet: – Myndighetene har sviktet samiske kvinner

– Rammer hele storfamilien

Astrid Eriksen ved Senter for samisk helseforskning (SSHF) er blant forskerne som har undersøkt overgrep i samiske områder.

Astrid Eriksen

ANGÅR MANGE: Når det er snakk om voldtekt, så rammer den mye videre enn bare de to involverte, sier forsker Astrid Eriksen.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– En voldtekt angår ikke bare to personer. Den rammer hele storfamilien, sier hun til NRK.

Nå jobbes det med en handlingsplan om overgrep i samiske forhold. Denne er en del av en nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den skal være ferdig iløpet av 2020.

– Samiske familier er ofte store og det kan være vanskelig å forholde seg til et slikt tema. Man må lære hvordan man både snakker og lever sammen etter overgrep. Det skal handlingsplanen hjelpe til med, sier Eriksen.

I en studie som ble publisert i 2015, svarer en av fem samiske kvinner at de hadde blitt utsatt for seksuell vold . Denne andelen er høyere enn for ikke-samiske kvinner i samme område.

Les også: – Voldtatt i min egen seng med babyen ved siden av meg

Filmskaper Marja Bål Nango ønsker at det skal forskes mer.

– Hvordan har koloniseringen påvirket samiske kvinners rolle burde vært forsket på. Kvinners rolle har endret seg når den nye tiden kom til Sápmi. Samiske kvinner har ikke alltid blitt undertrykt internt i vår kultur. Kvinnenes verdi minsket da den nye tiden kom, sier hun.

Les også: Aina Madelén (18) går aldri alene på fest

Korte nyheter

 • Stor interesse for veiutbygging

  Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark.

  Dagens bru over Vuolmmašjohka er ifølge Statens vegvesen smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør.

  – Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  Oppgradering og nybygging av veg – 2,25 kilometer

  En ny bru over Vuolmmašjohka skal være 86 meter lang over tre spenn. I tillegg skal to avkjørsler utbedres, mens tre avkjørsler stenges. Krysset til kommunal vei skal også flyttes ogtilI tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja.

  Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

  Totalt er det ti entreprenører som har lagt inn anbud. Billigst er Alta-firmaet HAK Entreprenør AS med et anbud på 83.351.850 kroner.

  – Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar neste år, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen i en pressemelding.

  Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

 • Eurohpá Uniovdna ođđa láhka eastada vuvddii duššadeami

  Eurohpá Uniovdna lea odne soahpan lágas mii gieldá fitnodagaid vuovdimis buktagiid, mat ovddidit vuvddiid duššadeami. Bálbmaolju, gáffe ja šibitbiergu leat buktagat maidda masa dát sáhttá váikkuhit. Láhka gáibida fitnodagaid duođaštit, ovddiditgo sin buktagat vuvddiid duššadeami. Go láhka váldo atnui, de fitnodagain lea guokte jagi áigi vuogáiduvvat dasa.

 • Russland vil innføre rubler i Kherson

  De russiske okkupasjonsmyndighetene i ukrainske Kherson vil innføre rubler som valuta i regionen.

  Fra 1. januar vil ikke lenger den ukrainske valutaen hryvnja bli godkjent, kunngjorde den Moskva-innsatte guvernøren Vladimir Saldo i en video på Telegram tirsdag.

  Han viste til hryvnjaens nedgang på grunn av Ukrainas økonomiske problemer som grunn for avgjørelsen, og sa at valutaen er i ferd med å «bli til papir».

  I Kherson er regionhovedstaden med samme navn og flere andre landsbyer igjen under ukrainsk kontroll. Mesteparten av regionen blir imidlertid stadig kontrollert av russiske styrker.

  Valutaavgjørelsen, som første ble kunngjort i oktober, er et ledd i Russlands forsøkte annektering av regionen.

  Ukrainske hryvnja har mistet rundt 50 prosent av verdien mot dollaren siden krigen brøt ut. Rubelen har vært offisiell valuta i regionene Luhansk og Donetsk, som også er blitt erklært annektert, i en stund allerede. (NTB)