NRK Meny
Normal

Goas dánssošii álás?

Nora Marie Ollila lea vuosttaš evttohas Nordkalottfolket listtus Gáisi válgabires.

Váibmoáššit

Son háliida bargat sámepolitihkain earret eará go váillaha máŋggakultuvrralaš deaivvadanbáikkiid. Alddis lea sihke dáčča-, sámi, suoma- ja kvenaduogáš.

Mediaovttasbargu

NRK Sápmi ja Ávvir leat ásahan doaimmahuslaš ovttasbarggu gos earret eará nuorra journalisttat jearahit nuorra politihkkárkandidáhtaid.

Mii leat humadan kandidáhtaiguin geat čavčča rájes sáhttet leat mielde váikkuheamen sámepolitihkka.