Kjemper for å få fisken tilbake i hendene på folket

Regjeringen vil la kvotene flyte fritt på markedet – 100 personer protesterte i Tromsø lørdag – de frykter er at Kysten blir folketom dersom endringene innføres.

– Vi ser en tendens til at regjeringen vil frata rettigheten til den rikdommen vi har, og overføre den til andre enn kystbefolkningen, sier Sametingsråd Henrik Olsen.

Han sikter til retten til å fiske å langs norskekysten, og rikdommen er fisken, som Olsen sier tilhører både den samiske og den norske befolkningen som bor langs kysten.

Folkets eie

Det gjelder retten til fisken i havet. I dag eies fisken av folket i fellesskap (Havressursloven § 2). Myndighetene legger an til at ikke bare fiskere, men hvem som helst med nok penger kan kjøpe kvoter.

Sjømatindustriutvalget, ledet av professor Ragnar Tveterås har kommet med en rapport som konkluderer med at det ikke lenger er nødvendig med Deltakerloven, en lov som sikrer at den som ønsker å fiske kan få seg kvote.

– Grønnjævlig

Derfor demonstrerte flere organisasjoner i Tromsø lørdag, og kalte det for et ran av det norske folks eie.

– Denne rapporten er grønnjævlig, vi kan ikke tillate at fisken som er vår alles eie blir tatt i fra oss, tordnet Aina Nilsen, som hadde tatt initiativet til demonstrasjonen, fra talerstolen utenfor rådhuset i Tromsø.

Sametingsråd Olsen sier videre til NRK Sápmi at Sametinget vil jobbe aktivt opp mot regjeringen for å hindre at Deltakerloven strykes.

Herman Hansen.

Hermann K. Hansen er leder for Kystopprøret Gjenreis Kystnorge.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK