Normal

Nekter en egen sjøsamisk konsekvensutredning

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) vil ikke ha en egen sjøsamisk konsekvensutredning av Tveterås-utvalgets forslag slik stortingsrepresentant Ingrid Heggø hadde bedt om. Heggø er skuffet.

Fiskeriminister Elisabet Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker understreker at hun vil konsultere Sametinget om relevante tema på ordinær måte.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette er total ansvarsfraskrivelse, mener Heggø.

Hun frykter for at sjøsamiske fiskerier kan bli truet dersom Tveterås-utvalgets (Sjømatindustriutvalgets) forslag blir gjennomført. Derfor hadde hun bedt fiskeriministeren om en særskilt konsekvensutredning før saka blir behandlet i Stortinget.

Ingrid Heggø

Stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) mener det kan bli vanskelig for Stortinget å behandle Tveterås-utvalgets forslag når man på forhånd ikke vet hvilke konsekvenser forslagene har for sjøsamisk kultur.

Foto: Privat

Men fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) viser til at Tveterås-utvalget er nedsatt av den forrige regjeringen, Stoltenberg II-regjering, i mars 2013.

– I mandatet til utvalget var det ikke satt fram konkrete krav om å trekke det samiske aspektet inn, men utvalget hadde fått i oppgave å utrede regionale virkninger. Solberg-regjeringa har videreført NOU-utvalget med uendra mandat, svarer fiskeriministeren.

I sitt svar bekrefter hun at utvalget ikke har foretatt noen særskilt vurdering av det sjøsamiske aspektet.

– Men dette var da heller ikke i deres mandat, forklarer ministeren.

Vil konsultere Sametinget

Men hun understreker at rapporten og saksområdet vil bli underlagt en helhetlig vurdering i form av en melding til Stortinget.

– I dette arbeidet vil vi også se på det sjøsamiske aspektet der dette er relevant. Vi vil også konsultere Sametinget om relevante tema på ordinær måte, svarer fiskeriministeren.

Stortingsrepresentant Ingrid Heggø mener at det vil bli vanskelig for Stortinget å behandle Tveterås-utvalgets forslag når de på forhånd ikke vet hvilke konsekvenser forslagene har for sjøsamiske fiskerier.