Kvinner og vei kan redde bygda

Unge kvinner og bilvei er omtrent det eneste som nå kan redde Musken fra avfolkning og avvikling.

Folk er kampklar for vei til Musken
Foto: Sander Andersen / NRK

– Med en kvinne følger det som regel en mann, og det igjen kan gi resultater som kan redde Musken fra avfolkning. Derfor kan kvinnene redde bygda vår, og skolen kan igjen bli gjenopprettet, sier Karl Gunnar Mikkelsen, leder i kommunedelsutvalget i Hellmofjorden i Tysfjord kommune.

– I tillegg er det på tide at vi får en vei innover hit. Får vi det på plass, har jeg tro på en framtid her, sier Mikkelsen.

Nederlag for bygda

Tysfjord kommune har nylig lagt ned skolen i Musken, og kommunedelsutvalgets leder ser temmelig mørkt på at bygda skal overleve uten skolen.


I tillegg til at de tre elevene mistet et lokalt skoletilbud, gikk samtidig 2-3 arbeidplasser og - ikke minst - en bygdeinstitusjon tapt.

– Og det er et stort tap for ei veiløs bygd med knapt 40 innbyggere, sier han.

Føler seg avglemt

Innbyggerne i Musken føler seg avglemt av både kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter. Mikkelsen sier det er alvorlig at bygda litt etter litt har blitt avviklet.

– Alle sier at de skal gjøre noe for å opprettholde bygda, men det blir med lovnadene.

Mikkelsen trekker frem konkrete eksempler som vannverket som kommunen i flere år har lovet å sette stand, og skoletaket som burde vært tettet for lengst. Han understreker imidlertid at det er større tiltak som må til for å opprettholde bygda og bevare bosetningen.

Må ha mer

For noen år tilbake fikk Musken laksekonsesjoner. I dag har Musken Laks elleve ansatte, hvorav fem av de ansatte er ukependlere fra andre kommuner. Samtlige er menn.

– Vi må ha mye mer før vi kan si at bygda er reddet. Vi mangler kvinnelige arbeidsplasser, sier Karl Gunnar Mikkelsen.

Aksjoner

Etter det NRK Sámi Radio kjenner til har det vært mange "Muskenaksjoner", og tildelt penger til ulike tiltak i bygda. Det har nok holdt liv i bygda i en del år. Men på lang sikt viser det seg at det har hjulpet lite.

Etter siste "Muskenaksjon" tilkom to laksekonsesjoner. Sammen med postverket, som engasjerer en deltidsstilling, er det de eneste arbeidsplassene i Hellmofjorden.