– En stor, stor skuffelse

Tysfjord kommunestyre vedtok i går å nedlegge Musken skole og stenger dermed skoledørene for godt. Men foreldrene til Musken-elevene nekter å gi seg.

Musken skole

Arkivbilde: Musken skole er nå vedtatt nedlagt.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Som en selvstendig skole, så er nok det endelige punktum satt for Musken, sier ordfører i Tysfjord, Anders Sæter.

Tomme ganger

Dette skoleåret har klasserommene på Musken skole stått tomme. I juni i år, vedtok kommunestyret at Musken skole skulle opprettholdes, forutsatt at de fikk tak i kvalifisert lærerpersonell innen utgangen av september i år.


– Vi forventet at skolen skulle komme i gang igjen. Det var en stor, stor skuffelse, sier foreldrerådsleder Odd Johnsen.

Johnsen undres over hvorfor kommunen vedtar å nedlegge skolen først nå.

– Hadde vi visst at kommunen ville nedlegge skolen, så ville ungene vært i skolen nå og fått undervisning. Flere måneder senere vil de nedlegge skolen, det er uhørt, sier Johnsen.

– Et ærlig forsøk

Ordfører i Tysfjord, Anders Sæter, sier at vedtaket som ble gjort i juni var et ærlig forsøk på å beholde et skoletilbud i Musken.

– I etterpåklokskapens navn kan man jo tenke om man burde ha nedlagt skolen allerede da, spesielt med tanke på hvor mye bråk, ståhei og spekulasjoner som det ble omkring lærerrekrutteringen. Men vi mener fortsatt at det var et ærlig forsøk på å holde skolen i gang, sier Sæter.

Barna skadelidende

Tre av barna i Musken har ikke hatt skoleundervisning i det hele tatt hittil i år. Foreldrene nektet å sende barna til Drag for undervisning, slik som kommunen hadde bestemt og foreldrene har derfor holdt barna hjemme. Ordføreren synes det er en lei situasjon.

– Det er barna som er skadelidende her. Drag skole har en stor utfordring foran seg å komme opp med løsninger slik at barna får den undervisningen de har rett og krav på. Skolen og foreldrene må komme i dialog med hverandre, sier Anders Sæter.

Ordføreren sier at det er for tidlig å si noe om kommunen kan tilby undervisning i Musken selv om skolen formelt er nedlagt, men han vil heller ikke avvise det som en mulighet.

– Jeg holder det åpent som en mulig løsning. Et eller annet må vi finne på slik at barna får den undervisningen de har behov for, sier Anders Sæter.

Starter hjemmeundervisning

Foreldregruppen ved Musken skole vil ikke gi seg før kommunen lanserer undervisning i Musken som et reelt alternativ. I et brev sendt til kommunen, Drag skole og Utdanningsforbundet, skriver foreldrene i dag at de fortsatt ikke vil la barna pendle til Drag.

– "Vi forventer at kommunen setter i gang med grunnskoleundervisning ved barnas hjemmeskole i Musken og at undervisningen kommer i gang om et par uker. Inntil kommunen får rektor og to lærere på plass i Musken, starter vi hjemmeundervisning fra førstkommende tirsdag, 3. november 2009".

Drahjelp fra Sametinget

Tidligere denne uken ble det kjent at Sametingsrådet vil arbeide for at det etableres særskilte bevilgninger over statsbudsjettet som skal sikre opprettholdelsen av grendeskoler i samiske området. Sametingets visepresident, Laila Susanne Vars (Árja), snakket også spesifikt om Musken skole.

– Jeg synes det er veldig synd at vedtaket er gjort. Det har vært kraftig motstand mot nedleggelse av skolen i lokalbefolkningen og jeg er redd slike ting kan føre til fraflytting i slike områder, sier Vars.

Sametingets visepresident har tidligere i dag snakket med ordføreren i Tysfjord, Anders Sæter, og uttrykt bekymring for barna i Musken.

– Vi forventet at barnas situasjon nå ikke forverres, men bedres, sier Vars.

Løfter saken til regjeringen

Laila Susanne Vars har i dag sendt et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som har ansvaret for samiske saker. I brevet ber hun om et møte med Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), samt de departementene som bærer ansvaret for barn, utdanning og kommune.

– Sametinget kan ikke bare sitte passivt å se på at den ene skolen etter den andre legges ned på samiske småplasser. Denne saken må opp på regjeringsnivå, sier Vars.