– Bare skolen kan redde Musken

Sametingspresident Egil Olli vil ha hjelp fra staten for å opprettholde skolen i Musken.

Musken skole og Egil Olli

VIL REDDE SKOLEN: Sametingspresident Egil Olli frykter bygda Musken forsvinner dersom skolen ikke opprettholdes.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Det er ikke bare skolen som blir lagt ned. Det er også fare for at hele bygda blir lagt ned, sier sametingspresident Egil Olli etter at Tysfjord kommune har stengt Musken skole.

Ønsker dialog

Nå inviterer sametingspresidenten både kommunalministeren og undervisningsministeren til et møte om hvordan Musken og andre samiske bygdesamfunn kan få hjelp til å overleve.

– Vi ønsker en dialog med myndighetene om hvordan vi i fellesskap kan løfte og sikre disse samiske samfunnene, sier Egil Olli.

Dårlig økonomi

Dårlig kommuneøkonomi fikk Tysfjord kommunestyre til å stenge Musken skole, og tre elever ble stående uten skoletilbud i bygda. Kommunen ville sende elevene med båt hver dag til skolen på Drag, men dette nektet foreldrene, som nå driver hjemmeundervisning for sine barn.

Å holde liv i skolene i samiske lokalsamfunn er ikke bare et pengespørsmål, mener sametingspresidenten.

– Det må også utdannes flere lærere som har kompetanse i samsisk språk, sier sametingspresident Egil Olli.