Hopp til innhold

Krever fullføring av Nervei-veien

Den vesle sjømiske bygda, Nervei, bobler av virkelyst, og gir ikke opp kampen for en fullverdig bilvei. Mandag har de møte med Finnmark fylkekommune.

Arnulf Pettersen, Nervei

GIR IKKE OPP: Alle skjønner hvorfor vi trenger fullverdig vei. Da burde også finansieringsviljen vært like stor, mener Arnulf Pettersen, nestleder i Nervei veilag.

Foto: Harry Johansen / Govas Film&Mediaproduksjon

– Vi mangler ikke akkurat optimisme her i Nervei. Men for å kunne ha et fullverdig liv, trenger vi ordentlig bilvei slik alle andre har det, sier Arnulf Pettersen, fisker og nestleder i Nervei veilag.

I morgen skal de sammen med Gamvik kommune, ha et møte med Finnmark fylkeskommune om veiprosjektet som bygdefolket sjøl satte i gang sommeren 2008.

– Først ville myndighetene nekte oss en vei. Så tok vi spaden i egne hender, forklarer Pettersen.

Underveis sjarmerte de mer velvilje og bevilgning også fra fylkeskommunen og staten. Men fortsatt mangler de cirka 30 millioner for å kunne få en fullverdig vei.

– Nå blir veien brukt også av offentlige myndigheter. Da forventer vi at de også er villig til å restfinansiere veien slik at den kan bli ferdigstilt, sier Pettersen.

– Anleggsområdet forekommer som et sår

Robin Nilsen, Nervei

Robin Nilsen er av de mange som har skaffet seg bil. Men fortsatt mangler de fullverdig vei.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Resultat av en 50 års kamp er en 14 kilometer lang anleggsvei røft over fjellet fra fylkesvei 888. Den passerer det høyeste veipunktet i Finnmark. Kjøring på denne anleggsveien foregår med biler sommerstid, og med snøskuter vinterstid.

Ordfører i Gamvik, Trond Einar Olaussen, mener at 30 millioner kroner er småpenger i den store sammenhengen.

– Dette er ikke et nytt prosjekt, men et prosjekt som skal fullføres. Nå ligger den der som et anleggsområde. Det er ikke slik vi skal levne igjen ting i naturen, sier ordføreren.

Lover ingenting

Geir Ove Bakken

Fylkesråd for samferdsel, Geir Ove Bakken, sier at dette ikke er noen ny sak for Finnmark fylkeskommune. Men lover ingenting.

Foto: Kristin Forland / NRK

Det er han som har bedt om møtet med fylkeskommunen. Også Samferdselsdepartementet har fått en egen søknad om mer penger.

– Når de tidligere har bevilget penger til prosjektet , så har de vært enige i at Nervei fortjener vei. Da regner jeg med at sentrale myndigheter også er villig til å gjøre den ferdig, svarer Trond Einar Olaussen.

Fylkesråd for samferdsel, Geir Ove Bakken, vil på forhånd ikke love noe som helst.

– Men jeg har et åpent sinn, og vil lytte til argumentene som de vil komme med. Så får vi i ettertid se hvordan vi kan behandle saka på, svarer Bakken som samtidig viser til at veinettet i Finnmark per dags dato har et stort etterslep.

Korte nyheter