Hopp til innhold

– Hvorfor vil ingen hjelpe oss?

Robin Fredrik Nilsen (29) er skuffet over den manglende viljen som myndighetene har vist for å ferdiggjøre veien til den lille sjøsamebygda Nervei.

Robin Nilsen, Nervei

Robin Fredrik Nilsen (29) registrerer at Nerveiveien er blitt en verkebyll for myndighetene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Hvorfor er det slik at myndighetene alltid kvier seg til å hjelpe oss? Skal vi alltid være dømt til å måtte kjempe for rettigheter som for andre er en selvfølgelighet, spør Nilsen.

Den 17 kilometer lange anleggsveien som bygdefolket sjøl har bygget gjennom dugnad fra Nervei til Nordkynveien (RV 888) i Gamvik kommune, er blitt en verkebyll for myndighetene.

Det mangler fortsatt 15 millioner kroner for å ferdiggjøre anleggsveien for asfaltering.

Kasteball

Fylkesråd Grethe Ernø Johansen (Ap) har foreslått et spleiselag hvor Staten yter seks millioner kroner, mens Sametinget og fylkeskommunen hver bidrar med 4,5 millioner kroner.

– Veibygging er ikke Sametingets ansvar, har Aps sametingspresidentkandidat Vibeke Larsen svart. Hun mener at Nerveiveien er statens ansvar.

– Nei, ansvaret ligger hos fylkeskommunen, svarer regjeringspartiet, Arbeiderpartiet sentralt.

Dermed er ballen kastet tilbake til fylkesråd Grethe Ernø Johansen. Hun reagerer med vantro:

– Dette er verken en kommunal, fylkeskommunal eller statlig vei. Men en privat vei. Likevel synes jeg at myndighetene skal hjelpe bygdefolket å fullføre veien, svarer Johansen.

Fylkesråden har tent et håp

Robin Fredrik Nilsen er glad for støtten fra fylkesråden. Men mener likevel at de ulike svarene fra myndighetene viser hvordan den lille sjøsamebygda er blitt tilsidesatt i samfunnet.

– Hvor lenge skal vi være et glemt folk, undres Nilsen.

Til tross for dette har bygda likevel fremstått som et livskraftig samfunn. Virketrangen fra ungdommen er fortsatt stor.

– Men vi innser at vi har en vanskelig fremtid uten skikkelig veiforbindelse, svarer Nilsen.

Sametinget skuffer oss

Spesielt skuffet er han over den holdningen som Aps sametingspresidentkandidat Vibeke Larsen har vist til forslaget fra fylkesråden.

– Sametinget har tidligere bare sporadisk vært på bane. Men de siste årene har vi fått lite hjelp fra den kanten, verken politisk eller økonomisk. Hvis de skal få troverdigheten tilbake hos den sjøsamiske befolkningen, bør de hjelpe oss, mener Nilsen.

Han er en av de elleve ungdommene fra Nervei som har sendt et frierbrev til nabosambygdingen Helga Pedersen som er nestleder i Arbeiderpartiet. Håpet er at hun vil bruke sin makt for å åpne den statlige pengesekken. Men ungdommene har ennå ikke fått noen svar fra Ap-nestoren.

Likegyldig hvor pengene kommer fra

Imens har altså fylkesråd Grethe Ernø Johansen tatt initiativ til et spleiselag. Nervei-ungdommene omfavner forslaget.

– For oss er det likegyldig hvor pengene kommer fra, svarer Nilsen.

Sambygding Ulf Inge Johansen (20) er enig.

– Dette er et godt initiativ fra fylkesråden. Man skulle tro at en slik fordeling ville gjøre det lettere for myndighetene å bevilge de nødvendige midlene, svarer Johansen.

Tja fra NSR

Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo, er i utgangspunktet enig med Vibeke Larsen (Ap) at veibygging er Sametinget uvedkommende.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Vibeke Larsen (t.v.) og Aili Keskitalo

ENIGE OG UENIGE: Mens Aps presidentkandidat Vibeke Larsen sier nei til bevilgninger, er NSRs presidentkandidat mer velvillig innstilt.

Foto: NRK

– Men når det er sagt, så synes jeg likevel at Sametinget bør vise en mer velvillighet til å imøtekomme bygdefolkets krav om fullføring av veiprosjektet. Nå er jo alle formaliteter i forbindelse med veien i orden, forklarer Keskitalo.

Hun er villig til å diskutere et spleiselag slik fylkesråden har foreslått.
Men 4,5 millioner kroner synes hun er for mye penger for Sametinget.

– Derimot kan jeg tenke meg å bevilge et mindre beløp, svarer Keskitalo.

Men foreløpig ønsker hun ikke å tilkjennegi noe beløpsstørrelse.

Korte nyheter

 • Spent i Lebesby foran vindkraftavgjørelse

  Det er stor spenning i Lebesby foran NVEs avgjørelse om hvilke vindkraftplaner som skal ut på høring.

  Tirsdag vedtok lokalpolitikerne i Lebesby å godkjenne utredning av seks nye vindkraftverk i kommunen, noe som kommer på toppen av tidligere vedtatte planer.

 • Unjárggas ođđa namma: Uuniemi

  Les på norsk.

  Unjárgga gielddastivra lea ovttajienalaččat mearridan kveana báikenamaid. Unjárgga almmolaš namma šaddá Uuniemi kveanagillii.

  – Mu mielas lea hirbmat somá go Unjárgga gielda lea mearridan almmolaš kveanagielat namaid 7 giliide ja doaivvun ahte dat sáhttá leat mielde seailluheame, nanneme ja ealáskahttime kveana giela. Dat lea okta dain eanemus uhkiduvvon gielain Eurohpás, dadjá várresátnejođiheaddji Martin Vel`ký (SV/SG) NRK Kveenii.

  Unjárgga kveana báikenamat:

  Gieldda namma: Uuniemen komuuni dahje Uuniemen kunta

  Karlebotn/Stuorravuonna: Isovuono

  Gandvik/Juvravuonna: Juuriperä

  Byluft/Builuovta: Puilahti

  Mortensnes/Ceavccageađgi: Morttinen

  Bergeby/Boaresárku: Pärkepyy

  Nesseby/Unjárga: Uuniemi

  Nyelv/Ođđajohka: Uusijoki

  Martin Vel´ký
  Foto: Privat