Hopp til innhold

Vil ha et spleiselag for Nerveiveien

– Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Staten bør i et spleiselag bevilge de 15 millioner kroner som mangler for å ferdiggjøre Nerveiveien, mener fylkesråd Grethe Ernø Johansen (Ap).

Nervei-veien

Veien som er bygd over fjellet fra Nervei til Nordkynveien (RV 888) er fortsatt en anleggsvei, og kan brukes kun noen få måneder i året.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette er ikke allverdens av penger. Men 15 millioner er for mye til at fylkeskommunen alene kan bevilge beløpet.

Grethe Ernø Johansen

Fylkesråd Grethe Ernø Johansen er imponert over dugnadsinnsatsen som bygdefolket har vist i forbindelse med veiprosjektet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Grethe Ernø Johansen har registrert frierbrevet til Helga Pedersen som Nervei-ungdommene har sendt til nabosambygdingen. De håper at nestelederen i Arbeiderpartiet vil vise sin makt og åpne pengesekken til staten.

Fylkesråden berømmer ungdommene fra Nervei, og er for sin del rede til å betale noe av kostnadene.

– Det er viktig at den lille livskraftige sjøsamebygda har ordentlig veiforbindelse. Og bygdefolket har gjort en kjempejobb sjøl.

– Har fått mye vei for lite penger

Fylkesråd Grethe Ernø Johansen har selv vært på befaring på den 17 km lange anleggsveien som går fra Nervei til Nordkynveien (RV 888) i Gamvik kommune i Øst-Finnmark.

Hun er imponert over hvor mye vei bygdefolket har klart å lage for de 9,5 millioner kroner som de hittil har fått bevilget. Men fortsatt mangler man altså 15 millioner for å fullføre veien.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Kart over Nervei

Veitraseen er blitt valgt i samarbeid med reindriftsnæringa. Likevel er Gamvik kommune pålagt å betale erstatning til reineierne for tapt reinbeiteområder.

Foto: NRK

Fylkesråden foreslår å fordele kostnadene. Statens andel ville da ha blitt seks millioner kroner, mens fylkeskommunen og Sametinget hver ville ha bidratt med 4,5 millioner.

– Ikke Sametingets ansvar

Aps sametingspresidentkandidat Vibeke Larsen er enig i at det vil være viktig å sikre ordentlig veiforbindelse til Nervei.

Vibeke Larsen

NEI TIL BEVILGNING: Aps sametingspresidentkandidat Vibeke Larsen mener at veibygging ikke er noe som anligger Sametinget.

Foto: Pressebilde / Sametinget

– Men veibygging er ikke noe som anligger Sametinget. Dessuten er 4,5 millioner kroner mye penger for Sametinget, og utgjør nesten det vi bevilger samlet til språksentrene i året, forklarer Larsen.

– Må finne en løsning

Etter frieriet fra Nervei-ungdommene har Helga Pedersen gitt uttrykk for at heller ikke staten har penger til formålet.

Arbeiderpartiet sentralt mener at Nerveiveien er fylkeskommunens og ikke statens ansvar. Fylkesråd Grethe Ernø Johansen reagerer kraftig på dette:

– Dette er verken en kommunal, fylkeskommunal eller statlig vei. Men en privat vei. Likevel synes jeg at myndighetene skal hjelpe bygdefolket å fullføre veidrømmen. Derfor foreslår jeg et spleiselag.

– Dersom vi setter oss rundt samme bord, tror jeg faktisk at vi klarer å finne en løsning, svarer Grethe Ernø Johansen.

Med seg rundt bordet ønsker hun å ha representanter fra kommunen, sametinget, fylkeskommunen og staten.

Korte nyheter

 • Unjárggas ođđa namma: Uuniemi

  Les på norsk.

  Unjárgga gielddastivra lea ovttajienalaččat mearridan kveana báikenamaid. Unjárgga almmolaš namma šaddá Uuniemi kveanagillii.

  – Mu mielas lea hirbmat somá go Unjárgga gielda lea mearridan almmolaš kveanagielat namaid 7 giliide ja doaivvun ahte dat sáhttá leat mielde seailluheame, nanneme ja ealáskahttime kveana giela. Dat lea okta dain eanemus uhkiduvvon gielain Eurohpás, dadjá várresátnejođiheaddji Martin Vel`ký (SV/SG) NRK Kveenii.

  Unjárgga kveana báikenamat:

  Gieldda namma: Uuniemen komuuni dahje Uuniemen kunta

  Karlebotn/Stuorravuonna: Isovuono

  Gandvik/Juvravuonna: Juuriperä

  Byluft/Builuovta: Puilahti

  Mortensnes/Ceavccageađgi: Morttinen

  Bergeby/Boaresárku: Pärkepyy

  Nesseby/Unjárga: Uuniemi

  Nyelv/Ođđajohka: Uusijoki

  Martin Vel´ký
  Foto: Privat
 • Almmolaš suohkanluohti mearriduvvon

  Les på norsk.

  Gáivuona suohkanstivra mearridii geassemánu 20. b ahte luohti «Gáivuotna - Kåfjord» man Herman Rundberg lea bidjan galgá leat suohkana almmolaš luohti.

  Svein Leiros, gii buvttii evttohusa almmolaš luođi birra, dadjá ahte dát lea hirbmat stuorra ášši.

  – Dat ahte mii oažžut almmolaš Gáivuonluođi lea mielde loktemin ja čalmmustahttimin sámi kultuvrra, lea maid hui buorre go mis leat dakkár ambassadevrat nu go Herman Rundberg, dadjá Leiros NRKii.

  Luohtebiddji Herman Rundberg lea ilus go luohti lea mearriduvvon suohkanluohtin.

  – Ii leat čiegus ášši ahte Gáivuonas lea leamaš guhkes ja muhtin muddui hástaleaddji mátki min mearrasámi identitehtain, mátki mas mun leamaš oassin 90-logu rájes. Historjjálaš perspektiivvas de mearkkaša dát issoras olu midjiide. Dát lea dohkkeheapmi álbmogis. Ja dovdo dego ahte leat lávken máŋga lávkki ovddasguvlui, dadjá Rundberg NRKii.

  Ovdalaččas lea almmolaš suohkanluođi evttohus bohciidahttán garra digaštallamiid Gáivuonas (ášši dárogillii.)

  Herman Rundberg
  Foto: Carl Christian Lein Størmer / Pressebilde
 • Kåfjord kommune med ofisiell kommunejoik

  Loga sámegillii.

  «Gáivuotna - Kåfjord» av Herman Rundberg er Kåfjord kommunes offisielle joik. Det bestemte kommunestyret torsdag 20. juni.

  Svein Leiros, som står bak forslaget om offisiell kommunejoik, syns det er fantastisk stort.

  – Det å få en offisiell Kåfjordjoik er med på å løfte og synliggjøre den samiske kulturen, også er det utrolig stort at vi har sånne ambassadører som Herman Rundberg i lag med oss, sier Leiros til NRK.

  Joikens komponist Herman Rundberg er rørt og glad for at joiken er vedtatt som kommunejoik.

  – Det er ikke noen hemmelighet at det har vært en lang og til dels utfordrende reise med vår sjøsamiske identitet i Gáivuotna-Kåfjord, en reise jeg har vært en del av siden starten av 90-tallet. Så i historisk perspektiv betyr dette så enormt mye for oss. Det er en anerkjennelse i folket. Og det føles som vi har kommet mange steg lengre, sier Rundberg til NRK.

  Tidligere har forslaget om offisiell kommunejoik skapt heftig debatt i Kåfjord.

  Skilt Kåfjord kommune - samisk, norsk, kvensk
  Foto: Laila Lanes / NRK