Hopp til innhold
Journalist Torill Olsen og fotograf Harry Johansen i arbeid

Får støtte også fra Sametinget

– Dokumentarfilmen om «Bygda som nekter å dø» setter viktig fokus på sjøsamiske samfunn. Derfor bidrar også Sametinget med økonomisk støtte, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Arnulf Pettersen, Nervei

Krever fullføring av Nervei-veien

Den vesle sjømiske bygda, Nervei, bobler av virkelyst, og gir ikke opp kampen for en fullverdig bilvei. Mandag har de møte med Finnmark fylkekommune.

Nervei

– Mange er lei av alt sammen

I den lille sjøsamiske bygda Nervei begynner folk å bli utålmodig. Pengemangel har nær stanset opp veiutbyggingen.

Byggingen av Nervei-veien

Stevner reineiere

Gamvik kommune stevner nå reinbeitedistrikt 13 for å få satt i gang veibygging i Nervei igjen.

Sametinget møtte Nervei veilag

Sametinget vil hjelpe Nervei

Sametingpresident Egil Olli har tro på løsning i Nervei-saken.

Byggingen av Nervei-veien

Veisaken splitter Nervei

– Det eneste som kan hjelpe nå er at myndighetene tar over hele veiprosjektet, sier Camilla Nilsen fra Nervei.

Byggingen av veien til Nervei

Truer med aksjoner - støtter demonstrasjoner

Anonyme personer truer med aksjoner mot reindrifta. – Det er i orden med demonstrasjoner, men det må foregå i ordnede former, sier varaordfører i Lebesby.

Byggingen av Nervei-veien

– Reindrifta vil ikke samarbeide

Reindrifta kommer ikke til å samarbeide med Nervei veilag, Gamvik kommune og Lebesby kommune om veien til Nervei. Dermed går det mot ekspropriasjon.

Byggingen av Nervei-veien

Støtter Nervei veilag - nekter for å ha tatt stilling i saken

Fylkesordfører Runar Sjåstad har vedtatt at Finnmark fylkeskommune skal betale saksomkostningene Nervei veilag har hatt i forbindelse med rettssakene. Likevel benekter han at de har tatt stilling i saken.