NRK Meny
Normal

– Må tildeles uavhengig av kysfiskeutvalgets innstilling

Foreslått ekstrakvote på 3000 tonn torsk til Nord Troms og Finnmark må fordeles uavhengig av kystfiskeutvalgets innstilling, senest under årets vårtorskefiske, mener fylkestinget i Finnmark.

Torskefiske
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

HØR: Vil ha ekstrakvote og lovbeskyttet fiskerett

Den siste tida har det vært stor usikkerhet rundt denne ekstrakvoten. Spesielt etter at sametingspresident Egil Olli har sagt at denne kvoten er et blindspor i forhold til kystfiskeutvalgets innstilling.

Olli har avvist enhver diskusjon om ekstrakvoten før rettighetene til kyst- og fjordfiskerne er vedtatt slik kystfiskeutvalget har foreslått.

Lovnader om ekstrakvote er et forsøk på splitt og hersk politikk , mener lederen i den samiske fangst- og fiskeriorganisasjonen, Bivdi, Jon Egil Nilsen.

Ekstrakvoten ble lovet av tidligere fiskerminister Helga Pedersen (Ap) som erstatning for kystfiskeutvalgets innstilling sist høst. Utvalget vil som kjent ha en egen lov som sier at folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark har rett til fiske i havet utenfor Finnmark på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

Det var fartøyer som fisker i "åpen gruppe" under 11 meter som skulle få nytte av ekstrakvoten. Ekstrakvoten er avsatt men aldri blitt tildelt.

Uavhenig

Johnny Ingebrigtsen

STØTTER KYSTFISKETUVALGET: Saksordfører i fylkestinget, Johnny Ingebrigtsen (SV), mener at ekstrakvoten på 3000 tonn ikke må gis som erstatning for forslaget om lovbeskyttet fiskerett for finnmarkinger.

Foto: Knut Åserud

Saka ble drøftet av fylkestinget i Finnmark i går.
Saksordfører Johnny Ingebrigtsen (SV) som selv er fisker, mener at det må være mulig ha to tanker i hodet samtidig.

– Jeg er enig med sametingspresidenten at ekstrakvoten er et blindspor i forhold til kystfiskeutvalgets innstilling. Derfor mener vi at avsatt kvote på 3000 tonn bør kunne fordeles uavhengig av behandling av kystfiskeutvalgets lovforslag, forklarer Ingebrigtsen.

Krever dialog

I en enstemmig uttalelse krever fylkestinget å komme i dialog med fiskerministeren Lisbet Berg-Hansen om ekstrakvoten.

– Hovedmålet er å få fisket og landet dette kvantumet i Nord Troms og Finnmark i inneværende år, av kystflåten. Dette uavhengig av eventuelle avklaringer av rettighets spørsmål.

I 2009 ble det i denne fangstgruppe fisket ca 1 741 tonn torsk. Fylkestinget mener at avsatte kvantum på 3000 tonn vil derfor være betydelig, og gi stor betydning for denne flåtegruppen og fiskeindustrien i lokalsamfunnene.

I uttalelsen fra fylkestinget heter det:

«– Disse har over tid hatt nedgang i kvoteandel. Ekstrakvoten vil styrke driftsgrunnlaget, samtidig som det vil bidra til øket rekruttering i kyst og fjordsamfunnene. For at den minste flåtegruppen skal kunne ta del i ordningen, må det åpnes for at det avsatte kvantumet kan fiskes i vinter og vårsesongen.»

Fylkestinget mener at en forsinkelse til høsten, vil gi risiko for at bare den hav gående flåten kan klare å fange denne fisken, eller at kvantumet blir stående ufisket.

Vil ha lovbeskyttet fiskerett

Johnny Ingebrigtsen forteller at i støtter fullt ut hovedtrekkene i kystfiskeutvalgets forslag.

– Det samme har også fylkestinget gjort i et tidligere vedtak. Ekstrakvote på 3000 tonn gir ingen garantier for oss fiskere i framtiden. Men det vil en egen lovbeskyttet fiskerett gi. Og til syvende og sist så er dette som er viktigst for oss fiskere.