– Setter fiskere opp mot hverandre

– Når fiskeriministeren ennå ikke har delt ut ekstrakvoten på 3000 tonn som departementet tidligere har lovet, driver hun med et spill for å sette fiskere opp mot hverandre.

Konsultasjoner om kystfiskeutvalget
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

HØR: DEPARTEMENTET SKAPER SPLID

Det mener lederen i den samiske fangst- og fiskeriorganisasjonen, Bivdi, Jon Egil Nilsen.

Jon Egil Nilsen

Jon Egil Nilsen, leder i Bivdi, samisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er ikke ekstrakvoter, men gratis kvoter og en lovfestet rett til fiske i havet for folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark som er viktigst, sier Nilsen. Han er glad for at Sametinget holder fast ved dette kravet .

Kystfiskeutvalget mener at befolkningen i Finnmark har en særrett til fiske på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter. Dette har regjeringsadvokaten tilbakevist og mener at det neppe finnes noe lovgrunnlag for å kunne gi en særrett til fiske for den sjøsamiske befolkningen og finnmarkinger.

Tidligere fiskeriminister Helga Pedersen har i stedet foreslått en ekstrakvote på 3000 tonn til fiskere i Nord-Troms og Finnmark som fisker i åpen gruppe.

– Reguleringene for 2010 er forlengst fastsatt , uten at kystfiskerne i Nord-Troms og Finnmark har fått noen ekstra torskekvote. Det har rådgiver i Fiskeridirektoratet, Trond Ottemo, fastslått tidligere i år.

– Kan ta lang tid

Nå frykter mange fiskere at ekstrakvoten ikke blir tildelt før Stortinget har vedtatt en egen lov om retten til fiske i havet utenfor Finnmark, slik kystfiskeutvalget har foreslått.

– Dette kan ta lang tid, og dermed kan fiskerne i nord miste en viktig tilleggskvote, sier leder i Fiskarlaget Nord, Hans Petter Rasmussen.

– Sår splid

Leder i Bivdi, Jon Egil Nilsen, mener at regjeringen har lovet ekstrakvoten for å så splid i forhold til kystfiskeutvalgets innstilling. Han advarer fiskerne å bite på dette agnet.

– Hvis ekstrakvoten ikke blir delt ut, kan motstandere av kystfiskeutvalgets innstilling skylde på Sametinget. Dette er et spill som vi bør passe oss for, advarer Nilsen.

Professor Geir Ulfstein

Professor ved Institutt for offentlig rett ved det Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Geir Ulfstein.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Etter hans mening kan ekstrakvoten fordeles uavhengig av lovforslaget om retten til fiske i havet utenfor Finnmark.

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen ville i går kveld ikke kommentere disse uttalelser så lenge Sametinget og Fiskeridepartementet er blitt enige om å fortsette konsultasjoner om kystfiskeutvalgets forslag.

Professor ved Institutt for offentlig rett ved det Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Geir Ulfstein, mener at sjøfiske er en viktig materiell forutsetning for opprettholdelsen av kulturen til sjøsamiske samfunn.

- Regjeringen bryter med tidligere politikk , hvis man ikke holder fast ved de generelle prinsippene om at samene har rett til en positiv særbehandling for å beskytte sitt næringsgrunnlag, sier Ulfstein.