– Skjebnedag for fiskerne

Finnmarksfiskerne frykter at båtene blir liggende på land hvis deres rettigheter til tradisjonell fiske ikke stadfestes.

Fiskebåter
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Brødrene Arne og Svein Pedersen er redde for at torskefiske bare blir for de rike i framtiden. Det kan bli sånn at kun de med en solid konto har råd til å kjøpe seg kvoter, sier fisker Arne Pedersen fra Vestre-Jakobselv i Finnmark.

Arne Pedersen

Arne Pedersen på torskefiske

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Selv om brødrene i dag kan fiske, så er det slett ikke sikkert at de kan det i framtiden. De venter i spenning på om Sametinget klarer å få myndighetene til å gå med på at fiskerne i Finnmark har tradisjonelle rettigheter.

– Sametinget kan ikke kompromisse bort kystfiskernes rettigheter, sier fisker Arne Pedersen.

Olli møtte fiskeriministeren

I dag hadde Sametinget et konsultasjonsmøte med fiskeridepartementet.

Det timeslange forhandlingsmøtet gav ingen konkrete resultater, bortsett fra et løfte om et nytt forhandlingsmøte. Det er ikke bestemt når dette møtet blir.

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen hadde ikke så veldig mye å si etter møtet. Hun lover å komme med flere opplysninger etter neste møte. Det eneste hun kunne si var at både hun og Sametinget hadde fått høre hverandres synspunkter.

Olli og fiskeriministeren

Sametingspresident Egil Olli, fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen og Sametingets visepresident Laila Susanne Vars

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametingspresident Egil Olli (Ap) sier bestemt at Sametinget ikke har tenkt å diskutere om kystfiskerne har rettigheteri Finnmark eller ikke, for det mener han at fiskerne har. Olli er klar for videre konsultasjoner.

– Jeg er tilfreds på den måten at det var en veldig god dialog, og vi var enige om å fortsette den gode dialogen, sa presidenten etter det korte møtet i dag.

Opposisjonen også med

Også opposisjonen i Sametinget var med på gårsdagens forhandlinger mellom
Fiskeridepartementet og Sametinget.

Sametingsrepresentant Geir Tommy Pederesen fra Norske Samers Riksforbund finner grunn til å pressisere at deres ufravikelige krav om egne rettigheter til fiskere i sjøsamiske områder var utgangspunktet for forhandlingene i går.

Korte nyheter

 • Riddu Riđus doalut

  Riddu Riđu lea ráhkkanišgoahtán boahtte gease doaluide sámi lágidemiiguin sihke Olmmáivákkis ja Romssas. Katarina Barruk, stand up šovva Reaškkas ja juovlakonsearta Kajsa Baltoin, dan fállet ovdal juovllaid. Boahttevahkkus besset olbmot Olmmáivákkis vásihit Katarina Barruka ja su joavkku.

  Katarina Barruk
  Foto: NRK
 • Ruhta sámi girječálliide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 250 000 ruvnno searvái Foreninga Samiske Forfattere/Searvi sámi girječálliide. Ruđat galget mannat searvvi doibmii. Searvi vuođđuduvvui 2019:s, ja lea rabas buot sámi girječálliide, sihke čáppagirjjálašvuođas ja fágagirjjálašvuođas, beroškeahttá gielas. Searvvi áigumuš lea ovdánahttit sámi girječálliid ja sámi girjjálašvuođa. Searvvis lea leamaš alla doaibmadássi juo ásaheami rájes, ja dat bargá viidát girjjálašvuođa oktavuođas. Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusastis.

  Det stemmes i plenumssalen på Sametinget
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Eai jáhke dálkkádatrievdamiidda

  Juohke guoktenuppelogát norgalaš ii jáhke, ahte olbmot dagahit dálkkádatrievdamiid maid vásihat miehtá máilmme. – ONa dálkkádatdutkit navdet olbmo sáhttit rievdadit dálkkádaga. Dat gal ii leat vejolaš, lohká juoigannásti Johan Anders Bær. Son navdá beaivváža ja luonddu stivret dálkkádaga, iige olmmoš.