NRK Meny
Normal

Kommunepolitiker: – Jeg skjemmes over Nesseby

– Vedtaket fra formannskapet om å avvise opprettelse av transittmottak for asylsøkere, er en skam og aldeles uakseptabelt, raser Bjarne Store-Jakobsen (SfP).

Nesseby politikerne debatterer

Nyvalgt kommunestyrerepresentant Bjarne Store-Jakobsen (SfP) mener at ordfører Knut Store og resten av formannskapet er løpegutter for FrPs politikk. Bildet er tatt under høstens valgkamp.

Foto: Stian Strøm / NRK

Den nyvalgte kommunestyrerepresentanten for Samefolkets Parti (SfP) akter ikke å la vedtaket bli stående, og vil ta opp saka når det nye kommunestyret konstituerer seg i neste uke.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Nord-Norsk Mottakssenter AS som har henvendt seg til Nesseby kommune for oppstart av transittmottak for 150 asylsøkere ved tidligere Nesseby skole.

  • HØR:

Men et enstemmig formannskap har takket nei til forespørselen. Det blir vist til at Nesseby er en liten kommune med marginal kapasitet.

– Løpegutter for FrPs politikk

SfPs kommunestyrerepresentant Bjarne Store-Jakobsen mener at formannskapet opptrer som løpegutter for FrPs politikk.

– I stedet for å bruke vikarierende motiver som liten kommune og dårlig kapasitet, så burde de heller ha sagt rett ut at de ikke vil ha flyktninger til Nesseby, raser Bjarne Store-Jakobsen.

Han viser til at FrP-leder Siv Jensen tidligere har uttalt at kommuenene må ikke la seg presse til å ta imot flyktninger .

– Står ikke på viljen

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med formannskapsmedlemmer for kommentarer.

Knut Inge Store under debatt i Nesseby

– Det er ikke viljen til å hjelpe det mangler på. Men det er kvaliteten og forsvarligheten av den hjelpen som kommunen skal kunne bistå med, som er avgjørende for kommunens nei-vedtak, forklarer ordfører Knut Store (Ap).

Foto: Stian Strøm / NRK

Men ordfører Knut Store (Ap) har sammen med rådmannen sendt ut en egen pressemelding om saka. De mener at det er stor sannynlighet for at asylsøkerne vil måtte bo under vanskelige forhold over tid dersom kommunen sier ja til transittmottak.

– Nesseby kommune forstår det slik etter samtaler med UDI at det er ingen garanti for videre transitt til ordinære mottak etter gjeldende tidsnormer, heter det i pressemeldingen.

Kommunen savner en overordnet plan og dialog på regional og statlig nivå for å møte denne humanitære krisen.

– Det er ikke ønske eller viljen til å hjelpe det mangler på, men det er kvaliteten og forsvarlighet av den hjelpen som kommunen skal kunne bistå med, heter det i pressemeldingen.

– Har nok av ledige bygninger

Kommunestyrerepresentant Bjarne Store-Jakobsen er skuffet over svaret, og mener at formannskapet bruker vikarierende motiver for å avslå henvendelsen om transittmottak.

– I Norge har vi mange andre småkommuner som har strukket ut en hjelpende hand til asylsøkere. Også Nesseby har kapasitet til dette, mener Store-Jakobsen.

Han påpeker at transittmottak er ment kun som et midlertidig stoppested for asylmottakere. Etter hans mening finnes det nok av ledige bygninger i kommunen som kunne vært blitt brukt som transittmottak.

Bakgrunnen for UDIs henvendelse for opprettelse av et nytt transittmottak er den økte tilstrømningen av asylsøkere over Storskog.