Kommer med budsjett som kan felle Sametingets «regjering»

Onsdag vil Arbeiderpartiet sammen med flere andre partier fremme budsjettforslaget som kan bety maktskifte på Sametinget.

Koftekledde sametingsrepresentanter: Laila Susanne Vars (Árja) og Laila Susanne Vars (Ap)

SAMARBEIDER: Laila Susanne Vars (t.v.) fra partiet Árja, sammen med Arbeiderpartiets Marit Kirsten Anti Gaup er blant dem som tirsdagskveld har snekret sammen en ny retning for Norges Sameting.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Arbeiderpartiet. Árja. Høyre. Åarjel-Samiej Gielh. Samer sørpå.

Dette er partiene på Sametinget som tirsdag kveld var samlet for å lande et budsjett de kan enes om. Et budsjett som kan bety et «regjeringsskifte» på Sametinget, knappe året før valget neste høst.

Aili Keskitalo

FORUNDRET: Sittende president på Sametinget, Aili Keskitalo (NSR), stiller seg uforstående til mistilliten.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

På nåværende tidspunkt er det Norske Samers Riksforbund (NSR) som styrer Sametinget. Mye tyder på at sametingsrådets (Sametingets øverste styringsorgan journ.anm.) og presidentens budsjettforslag kommer til å nedstemmes.

Dermed kan det være duket for et Arbeiderparti–ledet Sameting.

Klar for «sceneskifte»

Sammen utgjør partiene som kommer med motforslaget 19 representanter. Én representant i manko for flertallsstøtte til budsjettet sitt.

Toril Bakken Kåven snakker i mikrofon på Sametinget

KLAR FOR SKIFTE: Leder for Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven, sier et Ap-råd er nærmere dem enn det Nsr-rådet er.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Dermed trenger de støtte fra en joker. Disse kan være Fremskrittspartiet (Frp) eller Nordkalottfolket.

Begge er klare for et skifte.

– Vi har alltid sagt at vi ønsker et annet råd, og er ikke lei oss fordi det blir et sceneskifte, sier Toril Bakken Kåven, som er leder for Nordkalottfolket på Sametinget.

Før hun legger til:

– NSR-rådet har regjert nå ganske lenge med bare en tredjedel av representantene bak seg. Det er i utgangspunktet skjørt, så det er naturlig med et skifte.

Aud Helene Martinsen i Sametingets plenumssal

HELLER AP ENN NSR: Leder for Sametingets Frp-gruppe, Aud Helene Martinsen, har lenge uttrykt mistillit til sittende råd på Sametinget.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Frp som stilte til valg på Sametinget for å legge det ned, støtter heller Ap enn å la NSR sitte ved makta.

– Vi er ikke fornøyd med rådet, og har stilt mistillit til dem før, og er derfor med på det Arbeiderparti-ledete forslaget, sier Frps leder på Sametinget, Aud Helene Martinsen.

Begge jokerne kommer til å stille med egne budsjettforslag. Men disse forslagene vil nok falle, og dermed er det stor sannsynlighet for at de stemmer på de fem ovennevnte partienes fellesforslag.

Kom overraskende på presidenten

Overtakelse av presidentrollen har leder for Aps sametingsgruppe, Vibeke Larsen, tidligere sagt at hun er klar for. Utover det vil hun ikke kommentere på nåværende tidspunkt.

– Opposisjonen har til hensikt å levere sitt alternative styringsdokument, sier Larsen i en pressemelding.

Heller ikke Árja har kommentert budsjettforslaget før det er ferdigstilt.

Dersom sittende råd skulle gå med på budsjettendringer, varsler Ap likevel at det vil komme mistillitsforslag.

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget, Vibeke Larsen

NY PRESIDENT?: Aps parlamentariske leder på Sametinget, Vibeke Larsen, hevder å lede et sametingsflertall utover eget parti, som ønsker å felle sametingsrådet i budsjettbehandlingen.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Sittende president, Aili Keskitalo (NSR), stilte seg i går uforstående til mistilliten fra de andre partiene.

– Dette er helt nye opplysninger for mitt vedkommende, sa hun til NRK.

Bakgrunnen for mistilliten skal være at sittende råd har vært lite imøtekommende i forhandlinger om budsjettet.

– Vi har tre ganger tidligere fremforhandlet budsjettet med ulike samarbeidspartnere innenfor denne valgperioden. Det er vi beredt på å gjøre også denne gangen, sa Keskitalo i går, og avfeier med det påstanden.