Kilder til NRK: Flertall for å felle sametingsrådet

– Dersom sametingsrådet ikke trekker seg, vil vi fremme mistillitsforslag mot sametingsrådet, bekrefter Ap-leder på Sametinget til NRK.

Sametingsrådet på Stortinget

SPØKER KRAFTIG FOR BUDSJETTFLERTALL: Aili Keskitalo (t.v.) kan være i sin siste arbeidsuke som sametingspresident. Her i lag med sametingsrådsmedlemmene Henrik Olsen, Silje Karine Muotka, Thomas Åhren og Ann-Mari Thomassen, alle tilhørende Norske Samers Riksforbund (NSR).

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget, Vibeke Larsen

I BRESJEN: Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget, Vibeke Larsen (bildet), er beredt til å overta sametingspresidenttittelen fra Aili Keskitalo (NSR) innen kort tid.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Et flertall på Sametinget ledet av Arbeiderpartiet, vil med all sannsynlighet tvinge sametingsrådet til å gå av denne uken.

Dette skjer i så tilfelle i forbindelse med sametingsplenumets behandling av neste års sametingsbudsjett.

Mangel på samarbeidsvilje

Etter NRKs opplysninger skal årsaken til misnøyen mot NSRs sametingsråd være påstander om at NSR i liten grad har søkt samarbeid med andre partier, overfor utarbeidelsen av forslag til neste års sametingsbudsjett.

En svært ordknapp Vibeke Larsen (Ap) bekrefter overfor NRK at hun er beredt til å ta over presidenttittelen og sametingsrådsmakten i løpet av denne uken.

Hun ønsker enn så lenge ikke å stille til TV- eller radiointervju, men uttaler i en kort kommentar følgende:

– Dersom sametingsrådet ikke trekker seg som følge av vårt budsjettforslag, så vil vi fremme mistillitsforslag mot sametingsrådet, sier Larsen.

Hevder å ha flertall

Etter det NRK kjenner til, har iallfall representantene tilhørende Høyre, Árja, Åarjel-Saemiej Gïelh og Samer sørpå sagt seg villig til å danne flertallet ledet av Ap.

Disse partiene utgjør til sammen 19 av Sametingets totalt 39 representanter.

De trenger derfor kun å få én sametingsrepresentant med på laget for å felle sametingsrådet.

Denne eller disse kan være fra Frp, som har to representanter på Sametinget – eller Nordkalottfolket som har tre representanter.

Frp har på sin side varslet at de vil først fremme sitt eget sametingsbudsjettforslag overfor plenum. Frps budsjettforslag får med all sannsynlighet ikke flertall, og partiet vil derfor stemme såkalt «subsidiært» for Ap-budsjettet.

Avgjøres innen få dager

Akkurat nå pågår Sametingets plenumsmøte. Senere i kveld samles alle av Aps samarbeidspartier til budsjettmøte

Etter det NRK kjenner til, vil Vibeke Larsen ta kontakt med sametingspresident Aili Keskitalo i løpet av nær framtid for å forhåndsvarsle mistillitsforslaget.

Innen klokken 16 onsdag denne uken, må Arbeiderpartiets budsjettforslag overleveres plenumsforsamlingen.

Sametingsbudsjettet behandles og stemmes over i plenum på torsdag.