Hopp til innhold

Kari Heimen med sterk musikkvideo: – Trodde jeg ville miste vennene om de fant ut at jeg var same

Sammen med regissør Maila Haugen reiste Kari Heimen til morens hjembygd Kiberg og til Vardø for å filme den sterke historien rundt låten «Sameblod».

Lille Kari, Kaja Hætta Sottinen, Sitter inne på skolen og ser på en stein. Hun er ikledd røde og hvite farger.
Foto: Maila Haugen

Musikkvideoen slippes lørdag på Melahuset i hovedstaden. Da får du også høre fortellinger fra både artisten og filmskaperen.

– Vi ble jo stoppet av politiet på et tidspunkt, kan Maila Haugen fortelle.

 • Se hele historien her:
  Musikkvideoregissør Maila Haugen forteller røverhistorie om da politiet kom å sjekket dem under innspilling.

  Musikkvideoregissør Maila Haugen forteller røverhistorie om da politiet kom og sjekket dem under innspilling.

Etter visningen stiller Kari seg i front for bandet Heimen for å gjøre en ny konsert.

«Sameblod»

Sangen og videoen forteller om en tid da unge Kari fornektet sin samiske bakgrunn, som hun ikke var komfortabel med under oppveksten.

Lille Kari, spilt av Kaja Hætta Sottinen, står alene i skolegården og føler seg utenfor.

SAMEBLOD: Det at hun var same, måtte skjules for enhver pris. Redselen for bli stående alene var så altfor stor.

Foto: Maila Haugen

Moren var same og skjemtes aldri over det, forteller Kari Heimen:

– Men selv kjente jeg på en skamfølelse, en skam som fulgte mange i både min og mammas generasjon. Da jeg bodde ett år i Levanger som 11-åring var det noen som fikk nyss om at jeg var same. Jeg følte at hele verden raste sammen og nektet innstendig. Jeg trodde jeg ville miste alle vennene mine dersom de fant ut at jeg var same. Jeg kom meg unna. De trodde på løgnene mine. Puh.

Lille Kari, spilt av Kaja Hætta Sottinen, sitter ved pulten i fjæra med kofta på seg.

«LILLE-KARI»: Kaja Hætta Sottinen spiller den unge Kari i musikkvideoen.

Foto: Maila Haugen

Musikkvideoen er filmet i Vadsø og på Partisanmuseet på Kiberg, som er den gamle skolen der.

– Det er jo veldig spesielt. Ringen blir på en måte sluttet for meg, for bestefaren min skolte jo her, sier hun.

Bestefaren hennes var nemlig både skole- og internatbestyrer der.

Klasserommet til Kari i Sameblod, inne på Partisanmuseet på Kiberg.

PARTISANMUSEET: Museet passet perfekt, da det faktisk er et tidligere skolebygg.

Foto: Maila Haugen

«Heimen»

Heimen er en trio beskrevet som et art-popband. På andreplaten «Historier – Vi hentes hjem», som utkom i februar, gikk det i retning nedstrippet, avantgardistisk rock og et spesielt tema for låttekstene som Kari Heimen skriver på norsk: Nettopp fornorskningen av samene.

Se bildene og les om Karis album: Det her er jo personlig for så mange

Kari Heimen sitter ved elva iført blått kofteskjørt og rød luhká.
Kari Heimen sitter ved elva iført blått kofteskjørt og rød luhká.

Historien fortelles gjennom fornorskningen av hennes egnen familie gjennom generasjoner.

Frem til henne selv og hennes vei fra skam og fremmedfølelse til stolthet og glede over å være same i Norge i dag.

– Å omfavne den samiske kulturen har vært en personlig berikelse, men jeg syntes det er trasig at jeg ikke kan samisk. Det at jeg fra barnsben av har mistet så mye av min egen kulturarv er trist, sa Kari Heimen til Altaposten og Ballade da albumet utkom.

Kunstnerisk bilde av Kari med snø i bakgrunnen, der hun dekker til ansiktet.

OMFAVNET: I dag har Kari ikke bare akseptert sin samiske arv, men omfavnet den og vendt nesen hjemover.

Foto: Maila Haugen

I dag studerer hun samisk og er masterstudent i musikk ved Nord universitet med joik som fordypning hos Frode Fjellheim, som også er å høre på fire av albumets låter.

Hun er også styreleder i Samiske komponister og styremedlem i Samisk kunstnerråd.

Korte nyheter

 • Edtjieh bussem Altaste Oslose vuejieh

  Jirreden aereden tsåahka uktsie Per Aslak Luuso jïh gøøkte jeatja aelkieh bussem Altaste vuejieh. Dah edtjieh Oslose vuejedh dan åvteste dah sijhtieh almetjh viehkiedidh daelie gosse SAS ij haelehth.

  – Tjuerieh viehkiedidh gosse maehtieh, Luuso jeahta.

  Daelie gosse SAS streike åtna, gellie giertieh ij haelehth. Gellie almetjh daelie Luusose ringkieh dan åvteste dah sijhtieh meatan bussesne årroeh. Gellie aaj sijhtieh Osloste Altase dan mænngan dåeriedidh.

  Luuso ussjede dah akte dygne nuhtjieh Oslose, gosse dah leah golme vuejiji. ‘

  Lohkh vielie daaroen gïelesne daesnie:

 • Sámi magasiidna er konkurs

  Selskapet bak blant annet Sámi magasiidna isámi. Press AS ble i dag slått konkurs i Indre og Østre Finnmark tingrett. Det var to tidligere ansatte som begjærte selskapet konkurs skriver iFinnmark.

  – Vi er fremdeles på god fot, og vi har ingenting å skvære opp. Vi er nok alle lei oss for at dette ikke gikk, sier daglig leder og styreleder Jan Skoglund Paltto til iFinnmark.

  Rett før nyttår ble det klart at pressestøtten til magasinet sto i fare, og Paltto opplyste for sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors i dag at det nå er en gjeld på om lag fem millioner kroner. 4,4 millioner av disse er til Medietilsynet som har blitt krevd tilbakebetalt. Tilbakebetalingen kommer som følge av at Medietilsynet ikke mener magasinet oppfylte kravet om 48 årlige utgaver.

  Selskapet blir ansett som insolvent.

  Sámi ođasmagasiidna
  Foto: Fotomontasje: Medietilsynet