Hopp til innhold

Påtroppende sametingspresident om vindpark: – Grønn kolonisering

Planene om det som kan bli Norges nest største vindpark, skaper full storm. På 78 kvadratkilometer midt i Finnmark kan det om ti år stå 267 vindmøller.

Hamnefjellet vindpark i Båtsfjord

TURBINER OG LINJER: Midt i Finnmark fylke ønsker selskapet Grenselandet AS å bygge to vindparker.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– De forsøker å selge oss planene ved å kalle det for grønn energi. Jeg velger å kalle det for grønn kolonisering, sier Aili Keskitalo til NRK.

Hun tar over som sametingspresident i midten av oktober, men Keskitalo har allerede startet kampen mot vindmølleparkene på vidda hvor kommunene Tana og Lebesby møtes.

Like nord for fjellet Rástegáisá ønsker Grenselandet AS å bygge mellom 100 og 267 vindturbiner som kan produsere fem ganger mer enn Alta kraftverket. 800 megawatt strøm skal sendes ut fra parkene gjennom en ny kraftledning frem til sentralnettet i Finland.

Aili Keskitalo

KOLONISERING: Aili Keskitalo kaller de omfattende utbyggingsplanene midt i Finnmark fylke for grønn kolonisering.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Finnmark er nødt til å ta sin del

I mars ble Grenselandet AS i Harstad etablert. Selskapet har utarbeidet forslag til utredningsprogram til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Planområde har et areal på 78 kvadratkilometer.

Harald Dirdal (47) er styremedlem i Grenselandet AS og prosjektleder for vindparkene. Nå har han vært i fylket for å høre folks meninger.

– Jeg tror at Finnmark er nødt til å ta sin del av kraftproduksjonen på lik linje med resten av landet. Vi mener at dette prosjektet har en av de beste lokasjonene i Finnmark, sier han til NRK.

Aili Keskitalo er derimot svært bekymret for omfanget.

– Her er det snakk om linjeutbygging, 130 kilometer vei, monstermaster og gigantiske vindmøller, sier hun.

Vindparkene kan stå ferdig en gang på 2020-tallet.

– Bruker ikke mange kalorier på prosjektet

Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneieren. Så langt er imidlertid styreleder Raymond Robertsen langt mer avslappet enn påtroppende sametingspresident.

– Vi har ikke tenkt noe særlig om den parken. Først når prosjektene blir forelagt oss tar vi stilling til dem. Det prosjektet der er stort og omstridt og det må gjennom ganske mange nåløyer før det kommer på FeFo-bordet, sier han til NRK.

Marit Kirsten Anti Gaup og Raymond Robertsen

GRUNNEIER: Marit Kirsten Anti Gaup og Raymond Robertsen representerer i dag grunneieren i Finnmark.

Foto: NILS JOHN PORSANGER / NRK

Han sier det vil ta mange år før saken har kommet så langt.

– Det er ikke sikkert prosjektet lar seg gjennomføre, og derfor bekymrer vi oss ikke og bruker mange kalorier på et prosjekt som vi kanskje aldri får oss forelagt, sier FeFo-styrelederen.

Styremedlem i FeFo, Marit Kirsten Anti Gaup sier vindparkene vil føre til store problemer for reinbeitedistriktene.

– Dette kan ikke realisere, og hvis jeg fortsatt sitter i FeFo-styret kommer jeg til å gå imot at anlegget kan bygges, sier hun.

Finnmarkseiendommen har forøvrig eierinteresser i flere vindkraftverk. I 2016 gikk blant annet FeFo inn med ytterligere egenkapital i Finnmark Kraft AS for å kunne realisere byggingen av Hamnefjell vindpark i Båtsfjord. Dette anlegget ble åpnet for to uker siden.

Korte nyheter

 • Suopma árvvoštallá cegget rádjááiddi

  Suopma árvvoštallá cegget áidi Ruošša rájá bokte, dajai Suoma olgoriikkaministtar Krista Mikkonen preassadieđáhusas gaskavahkku eahkeda.

  Suopma čuovvu dárkilit mielde iežas guovlluid maŋŋel Nord Stream bávkkeheami nuortamearas, dajai Suoma stáhtaministtar Sanna Marin.

  Suopma boahtá doarjut Ukraina vaikko mii dál geavaš Nord Streama oktavuođas, dajai Marin.

  Sanna Marin
  Foto: YLE
 • Mijá tekno - Sámedikkiid njunušprošeakta

  Norgga, Suoma ja Ruoŧa sámedikkit leat ovttas válljen čuovvulit giellalogijagi ja lágidit oktasaš doaimmaid ja strategiijaid sámegielaid ovddideamis. Giđđat 2021 lágidedje sámedikkit oktasaš digitála bargobáji masa ledje bovden sámi dutkanásahusaid ja nuoraidorganisašuvnnaid. Bargobáji áigumuš lei gullat makkár dárbbut sámi servvodagas leat sámegielaid hárrái, ja gávdnat vejolaš fáttáid oktasaš sámi njunušprošektii. Mijá tekno áššejođiheaddji Aili Guttorm muitalii «Buorre Iđit Sápmi» sáddagis ahte teknologiija sáhttá ovdánahttit sámegielaid ja lasihit giellahálliid.

  Sametingsrepresentant Aili Guttorm
  Foto: Marie Louise Somby / Sametinget
 • EU foreslår nye sanksjoner mot Russland

  EU innfører nye sanksjoner mot Russland som blant annet innebærer import- og eksportforbud. Det skal svekke russisk økonomi, sier EU-sjef Ursula von der Leyen.

  Sanksjoner vil også inneholde en oljepristak, opplyser EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen via Twitter.

  Hun anslår at sanksjonene vil koste Russland 7 milliarder euro i inntekt.

  EU-president Ursula von der Leyen om sanksjoner mot Russland