Hopp til innhold

Ordfører: – Det er særdeles viktig for Porsanger som kommune

Rundt 150 mennesker møtte opp for å vise sin motstand mot vindkraftplanene midt i reinbeiteområde. Likevel sa kommunestyret ja til planene.

Demonstrasjoner i Porsanger

Demonstranter hadde møtt opp ved Porsanger rådhus i Lakselv for å følge kommunestyremøtet.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Flertallet i Porsanger kommunestyre vil tillate Fortum Nordkraft Vind DA å undersøke mulighetene til å bygge vindkraftverk på Skarvberget.

Det bestemte flertallet med 12 representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Dermed gir de grønt lys til selskapet, som har til hensikt å bygge 50 vindturbiner, å utføre konsekvensutredning.

Reindriftsleder frykter at vindkraftplaner i deres reinbeiter vil være katastrofalt, og tror ikke at en konsekvensutredning vil endre på noe.

– Det var selvfølgelig trist å høre og se på voteringen, men det var dessverre det vi hadde fått signaler om i forkant, at avstemningen vil sette i gang konsekvensutredning og hele prosessen som følger med, sier leder i Skuohtanjárgga siida, Johan Isak Eira.

Johan Isak Eira

Leder i Skuohtanjárgga siida, Johan Isak Eira mener at kommunestyremedlemmer ikke har kompetansen til å ta den typen avgjørelser som de gjorde i dag

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Eira er tydelig på det må bli en prosess som også reindrifta er tilfreds med.

– De skal ta hensyn til oss, lytte til oss, og lytte til det vi forteller og forklarer. Det kan ikke bli en slik prosess at det er utbygger som bestiller konsekvensutredningen, og at det gjøres på deres premisser. Det er en såpass viktig sak at vi i Skuohtanjárga må være med på det.

Ordføreren er fornøyd

Ordfører i Porsanger, Jo Inge Hesjevik, mener at vedtaket et godt.

– Det kommer til å være viktig for Finnmark, med at vi skal lete etter kraft som er i utvikling. Og det er særdeles viktig for Porsanger som kommune, fordi vi er svært industrifattig. Vi trenger å få en næringsaktivitet som gir bedre økonomi og næringslivet muligheter.

Jo Inge Hesjevik og Mariell Haugli

Ordfører Jo Inge Hesjevik og varaordfører Mariell Haugli gir grønt lyst til selskapet, som har til hensikt å bygge 50 vindturbiner.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Planområdet på 50 km² vil berøre Skuohtanjárgga siidas sommerbeite. Det tilsvarer en tiendedel av arealet til Oslo kommune.

Vindkraftselskapet planlegger også et tilsvarende vindkraftanlegg i Nordkapp kommune, som også er innenfor beiteområdet til siidaen.

Ordfører har forståelse for reindriftas bekymringer og sier det er lett å si nei, men er overbevist om at dette er et godt prosjekt.

– Hvis Finnmark og kommunestyret sier på et senere tidspunkt at det ikke er godt nok, så stemmer kommunestyret nei og da stopper det. Samtidig binder man seg i en viss grad og vi skal ikke be folk bruke mye penger på en utredning hvis vi tror vi skal si nei på et senere tidspunkt. Da lurer vi aktøren, sier Hesjevik.

Porsanger kommune har anledning til å ombestemme seg på et senere tidspunkt i planprosessen.

Porsanger kommunestyre

Flertallet i Porsanger kommunestyre vil tillate Fortum Nordkraft Vind DA å undersøke mulighetene til å bygge vindkraftverk på Skarvberget.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Trues av tilintetgjørelse

Leder for Karasjok flyttsamelag, Jovna Nilsen Eira mener at trusselen ikke bare er for reindrifta, men også for reindriftsfamilienes verdder (vennskap på samisk) ved fjordene og kysten.

– I dag er en dag som jeg trodde ikke skulle oppleves i min levetid. At jeg og vår siida, Skuohtanjárga trues av tilintetgjørelse. Skuohtanjarga er befolkningsmessig som et lite lokalsamfunn i Finnmarks målestokk, rundt 150 mennesker, som bor 5–6 måneder av året i ytre Porsanger, sier Eira.

Jovna Eira

Leder for Karasjok flyttsamelag, Jovna Nilsen Eira mener at Skuohtanjárga trues av tilintetgjørelse.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utpekte i 2019 i en rapport på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, Porsangerhalvøya som spesielt godt for vindkraftutbygging.

Vindkraftselskapet ønsker å sette i gang med områderegulering av Skarvberget for vindkraftproduksjon.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av vindkraftanlegg på Porsangerhalvøya. Norges vassdrags- og energidirektorat utpekte i 2019 i en rapport på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Porsangerhalvøya som spesielt godt for vindkraftutbygging.

Les også Johan Isak tviler på at ny rapport fører til færre inngrep i reinbeiteland

Johan Isak Eira

Kan ombestemme seg

Tiltakshaver Fortum Nordkraft Vind DA er økonomisk ansvarlig for utgifter ved utarbeidelse og gjennomføring av prosessen.

Selskapet vurderer at vindkraftverket skal kunne bidra med over 600 GWh elektrisk energi årlig. Det vil si for rundt 30.000 husstander.

Planområdet ligger sørøst på Porsangerhalvøya og grenser mot Måsøy kommune i vest. Landskapet på Porsangerhalvøya består hovedsakelig av treløs vidde, en fortsettelse av Finnmarksvidda lenger sør.

Sieiddeduottar -Skarvberget

REINENS «FØDESTUE»: Reinen kommer til sommerbeitene i Sieiddeduottar – Skarvberget tidlig på våren. Der blir de til høsten før de trekker tilbake til vinterbeitene i Karasjok. Det er på sommerbeitene reinkalvene fødes.

Foto: Ailo Sara / Privat

Behov for mer kraft

Regjeringen har godkjent Equinors plan om å drive Melkøya-anlegget i Hammerfest med strøm fra kraftnettet.

Anlegget drives i dag med gasskraft, noe som gir store innenlandske utslipp.

Deler av opposisjonen er kritisk til elektrifiseringen, og frykter høyere strømpriser og manglende tilgang på strøm til annen industri i nord.

Regjeringen tror det kan bygges rundt 670 megawatt (MW) ny vindkraft i Finnmark innen 2030, gitt at det bygges ut nye kraftlinjer til Øst-Finnmark. Dette kan i så fall gi rundt 2–3 TWh strøm årlig, eller nesten like mye som Equinor skal forbruke på Melkøya.

Korte nyheter

 • Daniel Ailo med da TIL gikk videre i cupen

  Karasjokingen Daniel Ailo Sakshaug Bær (17) fikk sin A-lags debut i kveld for Tromsø idrettslag (TIL) da de knuste Fløya borte 6-0 i andre runde i cupen.

  17-åringen kom inn i andre omgang på stillingen 3-0. Han markerte seg ganske tidlig etter at han kom inn.

  Kampen ble dekket av Terje Mo Hanssen og han skrev i sitt referat:

  72'Spillerbytte hos Tromsø. Yaw Paintsil går av, erstattes med Daniel Ailo Sakshaug Bær.

  79'Gult kort, Daniel Ailo Sakshaug Bær, Tromsø.

  87'Bær slår inn fra venstre, men innlegget er for høyt for Ba inne i feltet.

  – Det er veldig artig å få mulighet til å spille sammen med de større guttene. Jeg er litt spent, sa Sakshaug Bær til NRK før kampen.

  Daniel Ailo Sakshaug Bær
  Foto: Pressebilde / TIL
 • Daniel Ailo med i TILs A-lagstropp

  Karasjokingen Daniel Ailo Sakshaug Bær er tatt ut i TILs A-lagstropp som i kveld spiller cupkamp mot Fløya.

  Han spiller til daglig i TILs andrelag i 4. divisjon.

  – Det er veldig artig å få mulighet til å spille sammen med de større guttene. Jeg er litt spent, sier Sakshaug Bær til NRK.

  Han har allerede i rundt en måned trent med A-laget.

  – Det har blitt noen treninger med A-laget og noen med B-laget. Det har gått veldig bra, sier han.

  Sakshaug Bær vet ennå ikke om han får spille i kveld, men håper i det minste på et innhopp.

 • Samehets.no la rabáduvvam

  Les på norsk.

  Uddni Sámedikken lij sierra dållam gå næhttabielle samehets.no rabáduváj.

  Sámedikkeráde Runar Myrnes Balto rahpamsárnen gijtij gájkajt gudi li rádijt vaddám ja viehkedam næhttabielijn barggam.

  Guoradallama vuosedi juohkka niellja sáme nálsodimev ja vasjev vásedi, ja danen le dát næhttabielle ásaduvvam.

  Åssudakdirekterra politijjadirektoráhtan Bjørn Vandvik javllá sijáj mielas li ilá binná ássjijs ma politijjaj diededuvvi.

  – Mijá ulmme l nav vaj sáme dán næhttabiele baktu vuojnni unugis vásádusájt la máhttelis gujddit, javllá Vandvik.

  Bagádallam la oarjjel-, julev- ja nuorttasámegiellaj ja dárogiellaj, ja danna oattjo diedojt gejna máhtá guládallat gatjálvisáj sáme nálsodime ja rasisma birra.

  Bjørn Vandvik på Sametinget. Han er avdelingsdirektør i Politidirektoratet
  Foto: Wenche Marie Hætta / NRK