Ønsker å overta reindrifta

Høyretopp mener dagens styring av reindrifta er mislykket. – Jeg er ikke fremmed for at Sametinget overtar, sier han.

Knut Roger Hanssen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Man skal aldri være fremmed for noe, sier Knut Roger Hanssen - toppkandidat for Høyre i valgkrets 2 .

Han mener den gode løsningen kan være å la Sametinget overta forvaltningen av reindrifta.

– Vi har reflektert over dette og diskutert dette grundig, men har ikke lansert dette i programmet. En av Høyres grunnprinsipper er imidlertid at man skal fatte vedtak på det nivået hvor vedtakene vil gjelde for menneskene.

– Kjenner næringen best

Høyretoppen i valgkretsen tror Sametinget er det organet som best kjenner til utfordringene og problemene i reindrifta.

– Det er naturlig at Sametinget har god kunnskap om reindrifta ettersom representantene er valgt inn fra det fylket hvor det er størst reindrift. Jeg skal ikke flagge for noe bestemt opplegg hvis jeg blir valgt inn på Sametinget, men jeg er åpen for slike løsninger, sier han til NRK.

Grunnlaget for denne idéen er at Høyre i sitt sametingsprogram sier at man vil vurdere å flytte reindriftsforvaltningen fra Landbruksdepartementet til et annet næringsdepartement.

– Uglesett av folket

Hanssen begrunner dette slik:

– Det er faktisk en sannhet at verken Landbruksdepartementet, Reindriftsstyret eller Reindriftsforvaltningen har lyktes. Da må man finne andre modeller.

Merking av rein

Sametinget bør overta forvaltningen av reindrifta.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Sametingskandidaten fra Porsanger i Finnmark viser til at disse organene ikke har kontroll på reintallet. Han mener også at reindrifta har et troverdighetsproblem.

– Nå har man en næring som mer eller mindre blir uglesett av resten av befolkningen. Dette er verken bra for folk i Finnmark eller for reindriftsnæringen. Næringen har vært medvirkende til dette selv. Et eksempel er veisaken i Nervei , og denne saken setter reindrifta i vanry, sier Knut Roger Hanssen.

– Må finne seg i reguleringer

En revidering av reindriftsloven vil etter Høyres mening gi reindriftsnæringen verktøy til selv å foreta nødvendige reguleringer. På denne måten vil ikke ytterligere sanksjonstiltak og innstramninger fra statens side være nødvendig.

Partiets toppkandidat i valgkrets 2 synes ikke det vil være noen motsetning i det som står i programmet og hans ønske om at reintallet må reduseres.

– Hele det norsk samfunnet er bygd opp om reguleringer og forskrifter. Dette gjelder om man skal kjøre et sandlast, fiske torsk i Barentshavet eller å være bonde med melkekvote. Reguleringer må også reindrifta finne seg i.

Hanssen håper næringen selv er med på dette.

– Høyre ønsker en god reindrift.