Hopp til innhold

2. Ávjovári válgabiire/Ávjovári valgkrets

Valgkretsen består av tre kommuner. I 2013 skal det velges åtte representanter skal velges inn på Sametinget. Det er en mindre enn i 2009. Listene nedenfor er fra valget i 2009.

Lavvu
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kommunene i Ávjovári válgabiire/Ávjovári valgkrets er:

Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Her er alle kandidatene

Alle 634 kandidater

Her er resultatet for valget i 2009:

Valgkrets 2

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer 

Prosent 

Mandatprogn

NSR

210

522

18.1 

2

Sp

32

101

3.5

 

SfP

81

180

6.2

 

DnA 

243

536

18.5

Árja 

189

586

20.3

Frp 

52

130

4.5

 

Høyre

46

165

5.7

1

Fastb. 

34

127

4.4

 

Flyttsam. 

240

447

15.5

2

KrF 

17

51

1.8

 

13

46

1.6 

 

Sjark i Porsangerfjorden

Porsangerfjorden.

Foto: Edmund Grønmo / NRK

Disse kommunene hadde 3.521 personer oppført i samemanntallet i 2005. Av disse avga 2.610 stemme (74,1%) ved valget i 2005.

Foreløpig oversikt pr. 30. juli 2009 viser at det var 3.565 personer i manntallet: 1.836 menn og 1.729 kvinner.

Det totale innbyggertallet i de tre kommunene i Ávjovári válgabiire/Ávjovári valgkrets er 9.821 (1.7.2008). 35,8% av innbyggerne i kommunene er oppført i samemanntallet.

Ved valget i 2005 var Karasjok (valgkrets 3) og Kautokeino (valgkrets 4) egne kretser. Porsanger kommune var en del av valgkrets 5.

Slik ble stemmene fordelt i 2005

Den nye valgkretsen består hovedsaklig av de tidligere kretsene Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Vi har slått sammen stemmene og mandatfordelingen fra de tre tidligere valgkretsene.

Stemmene i de tre valgkretsene ble fordelt slik i 2005:

Sametingsvalget 2009 - Valgkrets 2
Foto: Mikkel Sara / NRK

Sametingsvalget 2005

Parti

Antall stemmer

Mandater

Arbeiderpartiet

767

4

NSR

641

3

Senterpartiet

267

1

Samefolkets Parti

256

1

Flyttsamelister

360

1

Andre partier og lister

523

2

Korte nyheter

 • Orre laanteståvroe Sámiid Duodjisne

  Dan hieljien lij laantetjåanghkoe organisasjovne Sámiid Duodji.

  Laanteståvroe männgan laantetjåanghkoe 2022 lea: åejvie Catarina Utsi, minngebeåejvie Sissel Johnsen, Nuorta-Finnmárku, Mattias Harr, Duodje Nordlánnda, Unni Fjellheim (Åarjel Saemien Dajve), Oddveig Nymo Dalbakk (Romsa) jïh Randi Josefsen (Gaska-Finnmárku).

  Aamhtesidie aamhteselæstosne lij mïelide Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovne, organisasjovnestruktuvre, ohtseme orre regijovneste Helgelandda.

  Ij naan duedtiebaakla dan jaepien dannasinie lea fïerhten mubpien jaepien.
  Evtebe jaepen 2021 lij Solveig Lovise Johannessen jïh Solveig Tangeraas Duodjibaalka åadtjoejin.

  samiid duodji ståvroe 2022
  Foto: Samiid duodji / NRK
 • Justisministeere Russlaanten raedtien gïetskesne.

  Les på norsk.
  Justisministeere lea Russlaanten raedtien gïetskesne:
  – Reeresnassem ryöjredamme.

  Justis- jïh ryöjredimmieministeere Emilie Enger Mehl (Sp) jeahta reerenasse ij edtjh radtiem steegkedh numhtie Såevmie dorjeme, mohte lea riejries jis tsiehkiem jorkeståvva.

  Justisminister Emilie Enger Mehl
  Foto: Javad Parsa / NTB
 • Gjennomførte aksjon på Storgata i Tromsø

  Under lørdagsformiddagen gjenomførte projektet RomsaDál en aksjon mot samehets på gågata i Tromsø.

  De skriver på sin Facebook:
  «Vi har skrevet ned opplevelser samer i Tromsø har opplevd i gågata her i byen. Alle disse opplevelsene har skjedd iløpet av de siste 5 årene, noen av disse opplevelsene har til og med skjedd I ÅR, i 2022.»

  RomsaDál sier at de gjennomførte aksjonen for å opplyse folk om at samehets fortsatt sjer i Tromsøs gater. De meddeles også at de skal produsere en film i samenheng med akjsonen som blir publisert på mandag.

  romsadal gateaksjon
  Foto: RomsaDál / NRK