NRK Meny
Normal

Høyre: - Ap dobbeltkommuniserer i tapt sak

– Finnmark Ap kaster stein i glasshus når de krever omkamp om historiske fiskerettigheter for fjord- og kystbefolkningen i Finnmark, mener Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen.

Torsk på kaia i Nesseby

Finnmarkingens rett til fiske i havet utenfor Finnmark, må gjelde uavhengig av myndighetenes fiskereguleringer, mener Finnmark Ap.

Foto: Piera Balto / NRK

Frank Bakke-Jensen

Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen mener at forslaget fra Finnmark Ap neppe vil bli tatt seriøst verken i Ap sentralt eller i Stortinget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Høyres stortingsrepresentanten fra Finnmark har problemer med å ta kravet fra Finnmark Ap seriøst.

Det var på fylketspartiets årskonferanse i Kirkenes at flertallet gikk inn for en ny behandling av Kystfiskeutvalgets innstilling om anerkjennelse av finnmarkingens historiske fiskerettigheter. Utvalget som tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith ledet, mener at de historiske fiskerettighetene gjelder uavhengig av myndighetenes fiskereguleringer.

– Dette er en tapt sak, mener stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen.

Han viser til at kravet om en lovmessig anerkjennelse av finnmarkingens fiskerettigheter i havet utenfor Finmmark, ble enstemmig avvist av Stortinget i 2012 da de behandlet Kystfiskeutvalgets innstilling .

– Også Arbeiderpartiet stemte imot lovforslaget. Når Finnmark Ap nå går inn for en omkamp, kan dette ikke oppfattes for noe annet enn et retorisk spill og en dobbeltkommunikasjon for å vinne høstens kommunevalg, mener Frank Bakke-Jensen.

– Finnmark Ap har forklaringsproblem

Han viser til at Arbeiderpartiet satt i samarbeidsregjering med SV og Sp i åtte år fra 2005 til 2013 uten å løfte en finger for saka.

Saka fortsetter under bildet:

Helga Pedersen og Carsten Smith

Helga Pedersen fra Tana var fiskeriminister da leder i Kystfiskeutvalget Carsten Smith i 2008 overleverte utvalgets forslag til regjeringa.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arbeiderpartiet hadde fiskeriministerposten både da Kystfiskeutvalget la frem rapporten i 2008, og da Stortinget behandlet innstillingen i 2012.

– Dette viser at det er betydelig motstand internt i Arbeiderpartiet mot anerkjennelse av de historiske fiskerettighetene. Finnmark Ap har derfor et stort forklaringsproblem. Fylkespartiet må også forklare hva de legger i begrepet historiske fiskerettigheter, mener Bakke-Jensen.

– Useriøst

Han tror ikke at kravet fra Finnmark Ap vil bli tatt opp seriøst i resten av partiapparatet.

Partiets landsmøte den 16.-19. april kan bli første prøvestein.

– Men forslaget kommer så sent at det neppe rekker å få en landsmøtebehandling. Og da må de vente to år til neste mulighet kommer, spår Bakke-Jensen.

Men personlig ser han ingen behov for en egen lov slik Kystfiskeutvalget hadde gått inn for.

– Retten til finnmarkingens fiske er ivaretatt godt nok gjennom eksisterende lovgivning, f.eks. gjennom deltakerloven, mener Bakke-Jensen.

Det samme mener også Finnmark Fremskrittspartiets stortingsrepresentant, Jan Henrik Fredriksen. Heller ikke han mener det finnes noen grunn til å behandle Kystfiskeutvalgets forslag på nytt i Stortinget slik Finnmark Ap ønsker det.

NRK har ikke lyktes å få kommentarer fra Finnmark Aps stortingsrepresentant Helga Pedersen til saka.