Hopp til innhold

Avviste historisk rett til kystfiske

Stortinget mener den enkelte fjordfisker må gå til Finnmarkskommisjonen for å få avklart sine historiske rettigheter til fiske i Finnmark.

Stortinget diskuterer retten til fiske i Finnmark.

Stortinget diskuterer retten til fiske i Finnmark.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Stortinget behandlet i dag Regjeringens forslag til lovvedtak om retten til fiske i Finnmark, som Kystfiskeutvalget har gjort forarbeidet til.

I 2008 avga Kystfiskeutvalget sin innstilling, der det ble slått fast at folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark har rett til fiske i havet utenfor Finnmark på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

LES OGSÅ: – Ikke innenfor folkeretten

LES OGSÅ: Fiske i nord: – Beklagelig at Stortinget gjør den samme feilen

Rett til fiske

Helga Pedersen (Ap)

Helga Pedersen (Ap)

Foto: Mette Ballovara / NRK

Regjeringspartiene mener den nye loven betyr en forskjell for sjøsamer og andre kystfiskere i nord på den måten at de nå har fått lovfestet fiskeretten sin.

– Hvis det i framtiden skulle knipe om ressursene, så står den retten nå sterkere med at den har blitt forankret i Stortinget ved en lov, sier tidligere Fiskeriminister, Arbeiderpartiets nestleder, og stortingsrepresentant for Finnmark, Helga Pedersen.

Det ble også flertall i Stortinget for å opprette en rådgivende Fjordfiskenemd,med medlemmer fra Sametinget, fylkeskommunen og staten. FrP og Høyre mener det ikke er behov for en slik nemd.

HØR:

HØR:

Henvises til domstolen

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen (H)

Foto: Mette Ballovara / NRK

Under Stortingets debatt i dag kom det fram at det er enighet på Stortinget om at det ikke er behov for å legge historiske rettigheter til grunn for denne loven.

– I mange deler av forvaltningen brukes historiske rettigheter som grunnlag, men her har Regjeringsadvokaten og Regjeringen sagt at det ikke er grunnlag for historiske rettigheter i forhold til disse geografiske områdene, sier saksordfører i Næringskomiteen, Frank Bakke-Jensen (H)

Stortingsflertallet går inn for at de som ønsker det kan få sine fiskerettigheter vurdert i Finnmarkskommisjonen. Helga Pedersen mener de med dette oppfyller et viktig prinsipp i en rettsstat.

– De som mener at de har en rettighet til et fiskeområde eller en fiskeplass skal ha mulighet til å få prøvd sin sak, sier Pedersen.

LES OGSÅ: Stortingshøring om kystfiskesaken

LES OGSÅ: – Historisk dårlig proposisjon

– Skuffende vedtak

Laila Susanne Vars på Sametingets talerstol

Laila Susanne Vars.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Flertallet i Sametinget mente at Stortinget med denne nye loven burde anerkjenne kystbefolkningens historiske rettigheter, Det var det som kjent ikke et eneste parti som gikk inn for, og Sametingets visepresident, Laila Susanne Vars er skuffet.

– Det er svært beklagelig at Stortinget ikke brukte denne muligheten til å styrke de historiske rettighetene til kystbefolkningen i nord, sier Vars.

Sametinget er enig i stortingsflertallet i at Finnmarkskommisjonen bør avklare sjøsamenes og kystbefolkningens historiske rettigheter. Vars er forundret over at det samme flertallet da ikke selv viser til historiske rettigheter.

– Det hadde vært viktig med en prinsippiell anerkjennelse av kystbeefolkningens historiske rettigheter, basert på alderstids bruk, i denne loven, sier Vars.

Frisk debatt

Ingalill Olsen (Ap)

Ingalill Olsen (Ap)

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det var til tider frisk ordveksling i Stortingssalen da innstillingen om Kystfiskeutvalgets utredning ble debattert. Flere av Arbeiderpartiets representanter mente at Høyre i denne saken viser en dreining bort fra tidligere samepolitiske holdninger.

– Jeg synes at Høyre har hatt et veldig stødig forhold i samepolitikken, men jeg tror at det er endringer i det nå, og det registrerer vi med uro, sa Ingalill Olsen (Ap) under debatten.

Dette var påstander som saksordfører, Høyres Frank Bakke-Jensen, avviste kontant.

– Uttalelser om at Høyre har endret standpunkt i samepolitikken er feil, det er en påstand som ikke står til troende, sa Bakke-Jensen fra Stortingets talerstol.

Stortinget behandler proposisjonen om rett til fisket i Finnmark.

Stortinget behandler proposisjonen om rett til fisket i Finnmark.

Foto: Mette Ballovara / NRK

HØR OGSÅ:

Korte nyheter

 • Jus suovvanjurggonat eai doaimma

  Measta buot Norgga 500-duhát bartta geavahuvvojt beassážiid áigge.

  De lea ge dat ballu Brannvernforeningas, sii geat buollinsihkkarvuođa hárrái olu barget ja fuomášuhttet.

  Sin ballu lea dat ahte ollu dáid barttain mat geavahuvvojit ii leat doaibmi buollinalárbma dahje suovvanjurggon.

  Buot barttain ja astoáiggedáluin galgá leat unnimusat okta suovvanjurggon, dasa lassin de galget leat dollačáskadanrusttegat maid álkit oaidná ja gávdná.

  - Jos dat dollanjurggon ii doaimma, na de ii leat das masage ávki, go ii leat báhtter dahje báhtter lea billašuvvan dahje guorranan, ja dán sii vuhttet go gulahallet riika buollinčáskadeddjiiguin geat leat čađahan bearráigeahčču barttain ja asttuáigedáluin, lohká Brannvernforeninga hálddahuslaš direktevra Rolf Søtorp.

  Nu ávžžuhit ge seammás geahččat sihke suovvanjurggona ja eará dárbbašlaš rusttegiid go olle dál beassážiidda bartii.

  Brannalarm/Røykvarsler
  Foto: Malin Nygård Solberg / NRK
 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.