Avviste historisk rett til kystfiske

Stortinget mener den enkelte fjordfisker må gå til Finnmarkskommisjonen for å få avklart sine historiske rettigheter til fiske i Finnmark.

Stortinget diskuterer retten til fiske i Finnmark.

Stortinget diskuterer retten til fiske i Finnmark.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Stortinget behandlet i dag Regjeringens forslag til lovvedtak om retten til fiske i Finnmark, som Kystfiskeutvalget har gjort forarbeidet til.

I 2008 avga Kystfiskeutvalget sin innstilling, der det ble slått fast at folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark har rett til fiske i havet utenfor Finnmark på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

LES OGSÅ: – Ikke innenfor folkeretten

LES OGSÅ: Fiske i nord: – Beklagelig at Stortinget gjør den samme feilen

Rett til fiske

Helga Pedersen (Ap)

Helga Pedersen (Ap)

Foto: Mette Ballovara / NRK

Regjeringspartiene mener den nye loven betyr en forskjell for sjøsamer og andre kystfiskere i nord på den måten at de nå har fått lovfestet fiskeretten sin.

– Hvis det i framtiden skulle knipe om ressursene, så står den retten nå sterkere med at den har blitt forankret i Stortinget ved en lov, sier tidligere Fiskeriminister, Arbeiderpartiets nestleder, og stortingsrepresentant for Finnmark, Helga Pedersen.

Det ble også flertall i Stortinget for å opprette en rådgivende Fjordfiskenemd,med medlemmer fra Sametinget, fylkeskommunen og staten. FrP og Høyre mener det ikke er behov for en slik nemd.

HØR:

HØR:

Henvises til domstolen

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen (H)

Foto: Mette Ballovara / NRK

Under Stortingets debatt i dag kom det fram at det er enighet på Stortinget om at det ikke er behov for å legge historiske rettigheter til grunn for denne loven.

– I mange deler av forvaltningen brukes historiske rettigheter som grunnlag, men her har Regjeringsadvokaten og Regjeringen sagt at det ikke er grunnlag for historiske rettigheter i forhold til disse geografiske områdene, sier saksordfører i Næringskomiteen, Frank Bakke-Jensen (H)

Stortingsflertallet går inn for at de som ønsker det kan få sine fiskerettigheter vurdert i Finnmarkskommisjonen. Helga Pedersen mener de med dette oppfyller et viktig prinsipp i en rettsstat.

– De som mener at de har en rettighet til et fiskeområde eller en fiskeplass skal ha mulighet til å få prøvd sin sak, sier Pedersen.

LES OGSÅ: Stortingshøring om kystfiskesaken

LES OGSÅ: – Historisk dårlig proposisjon

– Skuffende vedtak

Laila Susanne Vars på Sametingets talerstol

Laila Susanne Vars.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Flertallet i Sametinget mente at Stortinget med denne nye loven burde anerkjenne kystbefolkningens historiske rettigheter, Det var det som kjent ikke et eneste parti som gikk inn for, og Sametingets visepresident, Laila Susanne Vars er skuffet.

– Det er svært beklagelig at Stortinget ikke brukte denne muligheten til å styrke de historiske rettighetene til kystbefolkningen i nord, sier Vars.

Sametinget er enig i stortingsflertallet i at Finnmarkskommisjonen bør avklare sjøsamenes og kystbefolkningens historiske rettigheter. Vars er forundret over at det samme flertallet da ikke selv viser til historiske rettigheter.

– Det hadde vært viktig med en prinsippiell anerkjennelse av kystbeefolkningens historiske rettigheter, basert på alderstids bruk, i denne loven, sier Vars.

Frisk debatt

Ingalill Olsen (Ap)

Ingalill Olsen (Ap)

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det var til tider frisk ordveksling i Stortingssalen da innstillingen om Kystfiskeutvalgets utredning ble debattert. Flere av Arbeiderpartiets representanter mente at Høyre i denne saken viser en dreining bort fra tidligere samepolitiske holdninger.

– Jeg synes at Høyre har hatt et veldig stødig forhold i samepolitikken, men jeg tror at det er endringer i det nå, og det registrerer vi med uro, sa Ingalill Olsen (Ap) under debatten.

Dette var påstander som saksordfører, Høyres Frank Bakke-Jensen, avviste kontant.

– Uttalelser om at Høyre har endret standpunkt i samepolitikken er feil, det er en påstand som ikke står til troende, sa Bakke-Jensen fra Stortingets talerstol.

Stortinget behandler proposisjonen om rett til fisket i Finnmark.

Stortinget behandler proposisjonen om rett til fisket i Finnmark.

Foto: Mette Ballovara / NRK

HØR OGSÅ: