Hopp til innhold

Hevder kommunen trenerer kontrollutvalgets arbeid

Kontrollutvalget i Tysfjord er meget kritisk til at administrasjonen trenerer kontrollutvalgets arbeid. Men rådmannen avviser dette og skylder på pengemangel.

Rådhuset i Tysfjord

Kontrollutvalget betegner innblandingen til Tysfjord kommunes administrasjon som utilbørlig.

Foto: Sander Andersen / NRK

Kontrollutvalget i Tysfjord oppfatter administrasjonens innblanding i kontrollutvalgets arbeid som utilbørlig.

«Kontrollutvalget stiller seg meget kritisk til at administrasjonen på eget initiativ trenerer kontrollutvalgets arbeid med å oppfylle kommunestyrets vedtak som inneholder føringer om direkte kontroll av administrasjonens arbeid.»

Det skriver kontrollutvalget i sitt eget møtereferat onsdag denne uken hvor kontroll av kommunens investeringsprosjekter ble diskutert.

Rådmann Konrad Sætra avviser at kommunen trenerer forvaltningsrevisjonens arbeid, men har i dag gitt beskjed om at arbeidet kan settes i gang.

Fullstendig bilagskontroll

Kommunestyret vedtok i februar i fjor at det skal foretas fullstendig bilagskontroll av kommunens investeringsprosjekter.

Men denne kontrollen har inntil i dag stoppet opp.

Kontrollutvalgets leder, Ann Aashild Hansen, redegjorde på møtet tidligere denne uken at grunnen til dette er at kommunen ikke har stilt kontaktpersoner til disposisjon overfor revisjonsselskapet KomRev Nord.

Mangler penger

«Rådmann har gjennom mailkorrespondanse med revisjonen begrunnet dette med at det ikke i kommunestyrets vedtak for gjennomføring av prosjektet er stilt tilstrekkelige finansielle midler til disposisjon for gjennomføringen», står det i møtereferatet.

Kontrollutvalgets leder har tatt forholdet opp med ordfører og bedt om at forholdet ble tatt opp og behandlet som sak i formannskapet, senest i møtet den 3. februar.

«Dette ble ikke gjort, og ordfører begrunnet dette med at det ved en inkurie ikke ble behandlet i sist avholdte formannskapsmøte, men at dette vil fremlegges til behandling i neste formannskapsmøte», skriver kontrollutvalget.

Satt i gang i dag

Konrad Sætra

Rådmann Konrad Sætra har i dag gitt klarsingal til å sette i gang kontrollen.

Foto: Sander Andersen

Men rådmannen avviser at kommunen trenerer revisjonens arbeid.

«Kommunen trenerer ikke forvaltningsrevisjonens arbeid med hensyn til oppfølging av kommunale investeringsprosjekter. Rådmannen har imidlertid bedt om at prosjektet ikke blir igangsatt før finansiering av konsulentkostnadene foreligger», skriver rådmann Konrad Sætra i en e-post til NRK i dag.

Etter at NRK i går tok kontakt med rådmannen, har rådmannen i dag bedt om at kontrollen settes i gang.

«Rådmannen har imidlertid i dag gitt beskjed om at Forvaltningsrevisjonens arbeid med gjennomgang av investeringsprosjektene kan igangsettes», skriver rådmannen i den samme e-posten til NRK.

Kommenterer ikke

Kontrollutvalgets leder, Ann Aashild Hansen, ønsker ikke å kommentere saken før endelig rapport foreligger, men bekrefter innholdet i møtereferatet overfor NRK.

Korte nyheter

 • SÁNAG fas ásaha vuosttašceahkkefálaldat

  Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta ja Fovsen-ášši čuovvuleami oktavuođas fállá Sámi klinihkka - SÁNAG psyhkalaš veahki sidjiide geat dan dárbbašit.

  Mánát ja nuorat sáhttet váldit oktavuođa telefovdnanummiris 78 96 74 20 ja ollesolbmot ges telefovdnanummiris 78 96 74 30 jos dárbbašat diimmu.

  Vuosttašceahkkefálaldat lea sápmelaččaid várás sihke Norgga, Suoma ja Ruoŧa bealde ja bistá geassemánu lohppii.

  Dan čállet Finnmárkku buohcciviessu neahtasiiddus.

  Les på norsk.

  Demonstranter er samlet foran Slottet i anledning at det er 599 dager siden Høyesterett slo fast at to vindindustriområder på Fosen har ugyldige konsesjoner.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • SANKS gjenopptar lavterskeltilbud

  I forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og oppfølgingen av Fosensaken oppretter SANKS igjen et lavterskeltilbud.

  Voksne og barn/unge kan kontakte SANKS dersom de har behov for samtale.

  Tilbudet gjelder den samiske befolkningen på norsk, finsk og svensk side av Sápmi og er gjeldende ut juni 2023.

  Les mer på Finnmarkssykehusets nettside.

  Loga sámegillii.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Vil unngå nye Fosen-saker – foreslår å avvikle forhåndstiltredelse

  Det har gått 600 dager siden Fosen-dommen, der Høyesterett slår fast at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Storheia og Roan, er ugyldig (lovdata.no).

  For å lære av denne saken bør regjeringen se på om ordningen med såkalt forhåndstiltredelse i forbindelse med slike utbygginger, bør avvikles, foreslår partiet Rødt.

  – 600 dager siden Fosen-dommen kom. Da er det viktig å unngå lignende feil i framtiden, som vi også ser på Øyfjellet i Nordland. Derfor må dette med forhåndstiltredelse fjernes, slik at den rettslige tilstanden er avklart før man tillater disse enorme utbyggingene i reinbeitomåder, sier Bjørnar Moxnes (R)

  Forslaget er en del av stortingets behandling av endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land (stortinget.no).

  SV og MDG støtter forslaget og lovendringsforslagene behandles av Stortinget førstkommende fredag.

  Det er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som har anbefalt at man bør vurdere om man skal tillate utbygging i reinbeiteområder før gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart (nhri.no). Loga sámegillii.

  Turbiner på Storheia, Fosen
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK