Hevder kommunen trenerer kontrollutvalgets arbeid

Kontrollutvalget i Tysfjord er meget kritisk til at administrasjonen trenerer kontrollutvalgets arbeid. Men rådmannen avviser dette og skylder på pengemangel.

Rådhuset i Tysfjord

Kontrollutvalget betegner innblandingen til Tysfjord kommunes administrasjon som utilbørlig.

Foto: Sander Andersen / NRK

Kontrollutvalget i Tysfjord oppfatter administrasjonens innblanding i kontrollutvalgets arbeid som utilbørlig.

«Kontrollutvalget stiller seg meget kritisk til at administrasjonen på eget initiativ trenerer kontrollutvalgets arbeid med å oppfylle kommunestyrets vedtak som inneholder føringer om direkte kontroll av administrasjonens arbeid.»

Det skriver kontrollutvalget i sitt eget møtereferat onsdag denne uken hvor kontroll av kommunens investeringsprosjekter ble diskutert.

Rådmann Konrad Sætra avviser at kommunen trenerer forvaltningsrevisjonens arbeid, men har i dag gitt beskjed om at arbeidet kan settes i gang.

Fullstendig bilagskontroll

Kommunestyret vedtok i februar i fjor at det skal foretas fullstendig bilagskontroll av kommunens investeringsprosjekter.

Men denne kontrollen har inntil i dag stoppet opp.

Kontrollutvalgets leder, Ann Aashild Hansen, redegjorde på møtet tidligere denne uken at grunnen til dette er at kommunen ikke har stilt kontaktpersoner til disposisjon overfor revisjonsselskapet KomRev Nord.

Mangler penger

«Rådmann har gjennom mailkorrespondanse med revisjonen begrunnet dette med at det ikke i kommunestyrets vedtak for gjennomføring av prosjektet er stilt tilstrekkelige finansielle midler til disposisjon for gjennomføringen», står det i møtereferatet.

Kontrollutvalgets leder har tatt forholdet opp med ordfører og bedt om at forholdet ble tatt opp og behandlet som sak i formannskapet, senest i møtet den 3. februar.

«Dette ble ikke gjort, og ordfører begrunnet dette med at det ved en inkurie ikke ble behandlet i sist avholdte formannskapsmøte, men at dette vil fremlegges til behandling i neste formannskapsmøte», skriver kontrollutvalget.

Satt i gang i dag

Konrad Sætra

Rådmann Konrad Sætra har i dag gitt klarsingal til å sette i gang kontrollen.

Foto: Sander Andersen

Men rådmannen avviser at kommunen trenerer revisjonens arbeid.

«Kommunen trenerer ikke forvaltningsrevisjonens arbeid med hensyn til oppfølging av kommunale investeringsprosjekter. Rådmannen har imidlertid bedt om at prosjektet ikke blir igangsatt før finansiering av konsulentkostnadene foreligger», skriver rådmann Konrad Sætra i en e-post til NRK i dag.

Etter at NRK i går tok kontakt med rådmannen, har rådmannen i dag bedt om at kontrollen settes i gang.

«Rådmannen har imidlertid i dag gitt beskjed om at Forvaltningsrevisjonens arbeid med gjennomgang av investeringsprosjektene kan igangsettes», skriver rådmannen i den samme e-posten til NRK.

Kommenterer ikke

Kontrollutvalgets leder, Ann Aashild Hansen, ønsker ikke å kommentere saken før endelig rapport foreligger, men bekrefter innholdet i møtereferatet overfor NRK.