NRK Meny
Normal

Krangler om økonomiansvaret

Underskudd, tømte fond og overskridelser. Politikerne i Tysfjord krangler om skyld og ansvar.

Kommunestyret i Tysfjord

Politikerne i Tysfjord krangler om hvem som har ansvaret for den kritiske økonomiske situasjonen som kommunen har havnet i.

Foto: Sander Andersen / NRK

Og rådmannen får det glatte lag fra kommunepolitiker Jan Einar Pedersen.

– Jeg mener han ikke har gjort jobben sin, sier Pedersen.

Opposisjonspolitiker fra Felleslista Jan Ivar Jakobsen er ikke enig i dette, og forteller derimot at rådmannen har advart under alle budsjettbehandlingene om urealistiske budsjetter.

– Hvis man ikke har fått med seg det i kommunestyrene som har vært, så må man ha sovet i timen.

Kommunestyret og posisjonen får også skylden for situasjonen som kommunen nå har havnet i.

Knagre tider

Jan Einar Pedersen

Jan Einar Pedersen er ikke fornøyd med rådene som Tysfjordrådmannen gir.

Foto: Sander Andersen / NRK

Kommunestyrerepresentant og posisjonspolitiker Jan Einar Pedersen fra Tverrpolitisk liste (TPL) i Tysfjord er ikke nådig i sin kritikk av rådmann i Tysfjord Konrad Sætra. Bakgrunnen er de store overskridelser i regnskapet for 2012 og 2013, som i følge politikeren ble bagatellisert av rådmannen.

– Totalt er vi 20-22 millioner på skeive. Hvordan skal vi klare å hente dette inn? Det blir knagre tider for mange. Så jeg er spent hva rådmannen kommer opp med. Og jeg har mine tanker om hva vi må gjøre.

– Ikke gitt oss gode råd

Tysfjord ble Robek-kommune i april i år. Kommunepolitikeren frasier seg ikke sitt ansvar som politiker, men mener det er rådmannen som skal veilede dem som politikere.

– Jeg mener at rådmannen ikke har orientert kommunestyret godt nok om den økonomiske situasjonen. Han er vår høyeste administrative sjef som skal gi oss de råd vi trenger for å ta gode beslutninger. Etter mitt syn har han overhode ikke gjort det.

På spørsmål om politikeren med det mener å sparke rådmannen, svarer han slik.

– Det skal jeg diskutere med partiet, og så skal vi se hva vi blir å gjøre. Men du skal ikke se bort fra at det er det vi gjør.

– Meget ubalansert kritikk

Konrad Sætra

Konrad Sætra har ingen planer om å trekke seg som rådmann i Tysfjord kommune.

Foto: Sander Andersen / NRK

Rådmannen avviser ikke ansvaret sitt, og forklarer at en stor del av overskridelsene i regnskapet er uforutsette ting som dermed var vanskelig å forutse, men han understreker at det er politikerne som har ansvaret for vedtak som blir gjort.

– Det er berettiget at kommunen har overskridelser i regnskapet, men jeg mener kritikken er meget ubalansert. Man kan ikke fraskrive seg ansvar som politikere overfor den økonomiske situasjonen og de beslutninger som kommunestyret til sist må ta, sier rådmann i Tysfjord Konrad Sætra.

Støtter ikke mistillit

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen støtter ikke mistillit mot rådmannen, og mener hele kommunestyret har ansvaret for situasjonen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Ordfører Tor Asgeir Johansen støtter ikke noe mistillit mot sin egen rådmann.

– Det vil jeg avvise med en gang. Vi har ingen grunn til å gjøre det nå, bare på grunnlag av noen regninger og prosjekter som er større enn man trodde.

Han forklarer underskudd i regnskapet med overraskelser, og understreker også det ansvaret som tilligger politikerne i kommunen.

– Det er jo kommunestyret som har ansvaret for Tysfjord kommune, både økonomi og alt annet. Når et vedtak er gjort så står hele kommunestyret bak det.

Legger ansvaret på posisjonen

Jan Ivar Jakobsen

Opposisjonspolitiker Jan Ivar Jakobsen fra Felleslista mener at posisjonen alene må ta ansvaret.

Foto: Sander Andersen / NRK

Opposisjonspolitiker Jan Ivar Jakobsen sier seg ikke enig med ordføreren, og mener at posisjonen alene må ta det fulle ansvaret.

– Når man sitter i et kommunestyre så har man ansvaret for alle vedtak som blir gjort. Men i dette tilfellet skal jeg derimot være såpass frempå å si at jeg ikke tar ansvar for situasjonen slik den er i dag. Jeg mener at posisjonen som sitter med makta har vært flink til å bruke den, og derfor er det dem som har ansvaret.

Jakobsen forteller videre at opposisjonen har hatt løsninger som gagner kommuneøkonomien mer enn slik det har blitt i dag, men ikke blitt hørt av posisjonen.

– Vi har hatt egne budsjettforslag som har blitt nedstemt 9 mot 8 alle disse årene.

– Hele kommunestyrets ansvar

Ordfører Tor Asgeir Johansen mener at opposisjonen på ingen måte kan fraskrive seg ansvaret.

– De er folkevalgt i Tysfjord kommune og kan ikke fraskrive seg noe ansvar.

SE OGSÅ GÅRDAGENS TV-INNSLAG PÅ ODDASAT:

Skiltet i rådhuset i Tysfjord