Hopp til innhold

Avdekker alvorlige avvik i kommunens investeringer

Det synes som om kostnader som ikke tilhørte vannverket er belastet vannverket, og revisors undersøkelser avdekker i tillegg avvik i millionklassen.

Vannverk med Drag sentrum i bakgrunnen

Det er blant annet avdekket flere store avvik i forbindelse med byggingen av dette vannverket på Drag i Tysfjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

Tysfjord kommunes revisor gjennomfører nå fullstendig bilagskontroll på kommunens investeringsprosjekter.

Undersøkelsene så langt viser at det er flere store avvik.

– Det er avdekket kostnader som ikke synes å tilhøre investeringsprosjektet Drag vannverk.

Det opplyste Tysfjord kommunes revisor, KomRev Nord, i et møte med kontrollutvalget onsdag denne uken.

– Dette er kommunisert kommunens administrasjon 6. februar 2015 for tilbakemelding.

Hva disse kostnadene faktisk er og hvor store beløpene er, har ikke NRK kjennskap til.

Avvik i millionklassen

Og det er ikke det eneste avviket på investeringen av Drag vannverk.

«De foreløpige kontrollene viser også avvik i millionklassen, men det avventes tilbakemelding fra kommunens innleide byggeleder på prosjektet», lyder det i kontrollutvalgets møtereferat.

Og det er innbyggerne som sitter igjen med regninga gjennom høyere vannavgifter.

Fullstendig bilagskontroll

Kommunestyret i Tysfjord vedtok i februar i fjor at det skal foretas fullstendig bilagskontroll av kommunens investeringsprosjekter. Oppdraget ble gitt til kommunens egen revisjon, som nå har satt i gang arbeidet.

Kommunerevisor Thomas Jenssen i KomRev Nord forklarte at det har gått lang tid å ferdigstille arbeidet fordi det har vært vanskelig å få tilbakemelding fra administrasjonen.

– Revisjonens foreløpige funn viser at det er til dels betydelige mangler i avtaleverket når det gjelder Drag vannverk, opplyste Thomas Jenssen til kontrollutvalget ifølge møtereferatet.

Avdekket flere millionbeløp

Og det er ikke bare i vannverksprosjektet at avvikene er syvsifret.

«Også for investeringsprosjektet Stetindhallen har revisjonens foreløpige kontroll avdekket avvik mellom kontraktfestede og utbetalte/kostnadsførte kostnader i millionklassen», står det i referatet.

Kontrollutvalget stiller seg kritisk til arbeidet med at bilagskontrollen fremdeles ikke har latt seg ferdigstille, og henstiller til KomRev Nord at arbeidet prioriteres slik at konklusjon kan trekkes i løpet av februar.

Bagatelliserer

Rådmann Konrad Sætra vil ikke på nåværende tidspunkt kommentere vedtaket fra kontrollutvalget, men i en e-post til NRK skriver han følgende:

Konrad Sætra

Rådmann Konrad Sætra.

Foto: Sander Andersen / NRK

«Jeg har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt på vedtaket fra kontrollutvalget. Dette er ingen nyhet. Kommunestyret har for lenge siden behandlet eget forvaltningsprosjekt om Drag Vannverk samt overskridelsene og rutinene knyttet til styring av byggeprosjekter. Kontrollutvalgets arbeid dreier seg om bilagskontroll som kommunestyret har bedt om.»

Kommenterer ikke

Daglig leder i KomRev Nord, Lars-Andre Hanssen, ønsker heller ikke å kommentere saken, men henviser videre til kontrollutvalgets leder.

Og kontrollutvalgets leder, Ann Aashild Hansen, ønsker ikke å kommentere saken før endelig rapport foreligger, men bekrefter innholdet i møtereferatet overfor NRK.

NRK omtalte investeringene i en TV-sak 21. november 2012:

Videosak om Drag vannverk 21.11.12

Reporter: Sander Andersen

Korte nyheter

 • Ii oaččo báhčit guovžža mii sávzzaid lea goddán

  Robert Severin Pedersen lea ohcan goddon sávzzaid máŋga vahkku. Sus lea sávzadoallu Leavnnjas.

  – Lea heahti ahte ferten bere geahčat suorbmaid čađa go guovža goddá sávzzaid. Dán dili in sáva geasage, muitala son.

  Severin Pedersen muitala ahte lea gávdnan 14 goddon sávzza.

  Son lea ohccan báhčinlobi, muhto stáhtahalddašeaddji ii ahte, go ii galgga leat hoahpolaš dilli.

  Dálkkádat- ja birasdepartementa ii leat vástidan NRK:ii dán áššis.

  Loga ášši dárogillii:

 • Váldon gitta guokte olbmo vejolaš veagalváldima maŋŋá

  Ođasmahtton 13.24: Politiijat leat váldán gitta nuppi olbmo. Nu dieđihit twitteris.

  Politiijat Áltás dieđihit twitteris ahte leat váldán gitta vuolleahkásaš olbmo maŋŋá go ožžo dieđu veagalváldima birra.

  Politiijat ožžo dieđu dáhpáhusas sullii beal ovtta áigge sotnabeai ija.

  – Mii leat dál bargamin gávdnat nuppi vejolaš vearredahkki, muitalit politiijat twitteris.

 • Elle Maija videre i Stjernekamp

  Med sin unike operasang, der storparten av sangen består av mjauing, rasket Elle Maija Klefstad Bær med seg nok stemmer til å gå videre til neste runde av Stjernekamp.

  Mia Gundersen trakk det korteste strået, og får ikke fortsette i sangkonkurransen.

  Stjernekamp 2023, Elle Maija Klefstad Bær
  Foto: NRK