Hopp til innhold

Hevder vindkraftutbygger tilbyr hver enkelt reineier millionbeløp for beiteområder – igjen

For tre år siden takket reineierne nei til 122 millioner. Nå prøver vindkraftutbyggeren seg på nytt.

John Idar Anti reparerer gjerde

FÅR MILLIONTILBUD: Grenselandet AS, som leder prosjektet med Davvi vindpark, har igjen tatt kontakt med reineierne i distrikt 13.

Foto: Frode Grønmo / NRK

CO₂ i atmosfæren
417.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

(Saken er oppdatert med nytt sitat og retting av tittel)

Tidligere denne uka fikk reineier John Idar Anti telefon fra advokaten for vindkraftutbyggeren Grenselandet AS, John Jonassen.

– Han sa at han ringer for Grenselandet AS, og tilbyr oss penger. Millioner på millioner, forteller Anti.

Tilbudet gjelder for vindkraftverket Davvi, som planlegges i grensetraktene i kommunene Lebesby, Tana og Porsanger i Finnmark.

Det berører reindriftsområdene til reinbeitedistrikt 13, Antis distrikt.

– Det er ikke plass til vindmøller her. Vi har allerede hatt mange arealinngrep de siste 40 årene med demninger og veier.

John Idar Anti er betenkt

VIL IKKE HA VINDMØLLER: Reineier John Idar Anti vil ikke ha vindmøller i sitt beiteområde.

Foto: Frode Grønmo / NRK

– Gir man de litt plass, utvider og utvider dem. Bare se på Rákkonjárga, der er allerede tredje parken under planlegging, sier Anti.

NRK har vært i kontakt med flere reineiere, som også bekrefter å ha fått et slikt tilbud.

Benektet kontakt

Da NRK på torsdag ringte prosjektleder for Davvi vindkraftverk, Harald Dirdal, benektet han for at selskapet nylig har vært i kontakt med reineierne.

Dette viste seg imidlertid å være feil.

Fredag kunne Dirdal bekrefte at advokat Jonassen har vært i kontakt med hver enkelt siidainnehaver denne uken, med samme tilbud som ble gitt for halvannet år siden.

På spørsmål om hvorfor Grenselandet AS nå har tatt direkte kontakt med hver enkelt siidainnehaver, og ikke med styret, svarer han at det er vanlig å følge opp de tilbudene som tidligere er gitt til reineierne.

– Vi prøver hele tiden å oppnå kontakt med reineierne, forteller Dirdal fredag ettermiddag.

– I går sa du i intervjuet at dere ikke hadde tatt kontakt, og ikke ville ta kontakt med distrikt 13, men likevel så gjør dere det. Hva svarer du til det?

Harald Dirdal
– Jeg var ikke klar over at Jonassen hadde tatt kontakt og det er min feil og det beklager jeg, forklarer Dirdal.
– Men vi har hele tiden vært åpen om at hvis hver enkelt siidaandelshaver vil inngå avtale med oss, så ønsker vi det, legger han til.

Advokat John Jonassen sier at han aldri ga reineierne tilbud om penger.

– Det er feil. Det har ikke kommet tilbud om penger. Det har kommet tilbud om dialog. Jeg har presisert overfor reineierne at de må forhandle selv, det kan ikke jeg gjøre, forteller Jonassen til NRK.

Hør hele intervjuet med Harald Dirdal:

– Få som kan klare seg

Inne i det markerte området planlegges Davvi vindkraftverk:

Reinbeitedistriktets areal er på 3.161,663 km², nesten 7,5 ganger større enn Oslo kommune.

Bare en tredel av det opprinnelige sommerbeitet vil være brukbart dersom vindkraftverket blir bygget, uttalte Anti til NRK for tre år siden.

– Da er det få reineiere som kan klare seg.

Her er tilbudet som reineierne fikk tre år tilbake:

Milliontilbud til Reinbeitedistrikt 13
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nekter å selge

John Idar Anti har egen siidaandel, og var selv styreleder for reinbeitedistrikt 13 da distriktet sist fikk milliontilbud fra Grenselandet AS.

Reineierne avviste tilbudet selskapet la fram for tre år siden. Nå er Anti klar for å avvise tilbudet – igjen.

– Penger varer ikke. Man bruker det opp, og ender opp like blakk som før.

– Nei, dette går jeg ikke med på, avslutter han.

Korte nyheter

 • Posten dolvon 170 tonna ávdnasiin Ukrainai

  Norgga álbmot lea oktiibuot 170 tonna heahteveahkkeávdnasiid sádden Ukrainai Postena mielde dán rádjai dán jagi.

  Posten lea cuoŋomanu rájes fállan olbmuide sáddet heahteveahkkeávdnasiid nuvttá Ukrainai soađi geažil.

  – Dábálaččat lea okta lástabiila vuodján Ukrainai vahkkosaččat, muhto dáid maŋimuš vahkkuid leat golbma lástabiilla vuodján vahkkosaččat, muitala Postena konseardnahoavda, Hans-Øyvind Ryen.

  Dás lea sáhka eanaš ullobiktasiin, dálkasiin ja juovlaskeaŋkkain, maid olbmot leat sádden veahkkeorganisašuvnnaide Ukrainas. Posten joatká fálaldaga boahtte jagi, muitala Ryen.

  Post-trailer
  Foto: Nils Midtbøen / Nils Midtbøen
 • Romssa politiijat báhče albmá

  Romssa politiijat leat báhčán albmá Loabágis bearjadat ija, čállet politiijat preassadieđáhusas.

  Politiijat ožžo dieđu mannat dán báikái veahkkin dearvvašvuođabargiide. Politiijat jovde báikái dii. 01.40, ja doppe šattai dakkár dilli ahte politiijat šadde báhčit albmá, gii juvlagoivvoniin lei vuodjimin.

  Doavttir duođaštii albmá jápmán dallánaga maŋŋá báhčima. Politiijat eai roasmmohuvvan dáhpáhusas. Politiijaáššiid erenoamášossodat dutkagoahtá ášši.