Hopp til innhold

Sa nei til stort vindkraftverk: Frykter Støre vil overkjøre grunneier

Partiet Rødt vil at regjeringa legger planene om Davvi vindkraftverk i Finnmark død. Selv om grunneier sa nei, har staten siste ord.

Sofie Marhaug er stortingsrepresentant for Rødt.

Sofie Marhaug forteller at partiet Rødt har sendt brev til olje- og energiminister Terje Aasland.

Foto: Ihne Pedersen

– Vi har bedt statsråden om å avklare og å si klart ifra om at det er uaktuelt for staten å ekspropriere fra Finnmarkseiendommen, sier andre nestleder i energi- og miljøkomiteen, Sofie Marhaug (R).

Bakgrunnen er at Finnmarkseiendommen (FeFo) har sagt nei til det finskeide selskapet Grenseland DA om å bygge Davvi vindkraftverk på deres grunn.

Planene er å bygge rundt 170 vindturbiner i Lebesby kommune i Finnmark.

Og vindkraftprosjektet kan være en viktig brikke i regjeringas plan om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya.

Les også Sier nei til stort vindkraftverk: Kan velte Norges klimamål

Davvi vindkraftverk er planlagt i Finnmark.

– Vi kan ikke gjenta menneskerettighetsbrudd

Selv om grunneier FeFo har sagt nei, kan de i en domstol bli tvunget til å gi fra seg eiendomsrett mot full erstatning.

Med Fosen-saken som bakteppe, mener Marhaug det er svært viktig at regjeringa tar et standpunkt raskt.

– Vi kan ikke ha en situasjon der staten eksproprierer for å bygge vindkraft som potensielt er i strid med menneskerettighetene våre. Det har staten bidratt til før og det kan vi ikke gjenta, sier Marhaug.

– Istedenfor å komme bakpå, slik staten har gjort i Fosen-saken, er det best allerede nå å avvise det som et alternativ.

Vindkraftanlegg ved Kjøllefjord i Lebesby kommune

NVE har fått inn mange søknader fra aktører som ønsker å bygge vindkraftverk i Finnmark.

Foto: Allan Klo / NRK

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som mottar søknader fra vindkraftaktører som ønsker å etablere seg rundt om i landet.

Regjeringa har gitt dem beskjed om å prioritere prosjekter i Finnmark.

NVE er i gang med konsesjonsbehandlingen av Davvi vindkraft. En jobb som fortsetter, til tross for FeFo sitt nei.

– Vi har våre konsesjonsprosesser og der gjør vi vurdering helhetlig. Et av de hensynene vil være det vedtaket som FeFo har gjort, sier Inga Nordberg, direktør for energi og konsesjon i NVE.

Det skulle bare mangle, mener Sofie Marhaug i Rødt.

– Det ville vært svært rart hvis NVE skulle overstyre FeFo her. De har uttalt tidligere at de ikke ønsker å gå videre med de mest konfliktfylte vindkraftutbyggingene, sier Marhaug.

Avdelingsdirektør i energi- og konsesjonsavdelinga Inga Nordberg

Direktør for energi og konsesjon i NVE, Inga Nordberg mener Davvi ikke vil ha noen påvirkning på arbeidet med å elektrifiserer Melkøya.

Foto: NVE

– Påvirker ikke elektrifiseringen av Melkøya

At FeFo nå sier nei til Davvi, vil ifølge Nordberg ikke påvirke regjeringas planer om elektrifisering av Melkøya.

– Elektrifisering av Melkøya er ikke avhengig av et spesifikt prosjekt, sier hun.

– Kommer NVE til å overprøve FeFos svar i denne saken?

– Vi trenger mer kraft og da er vindkraft en del av den løsningen. Alle prosjekter som er meldt inn kommer ikke til å bli realisert, svarer Nordberg.

Årsaken er at det ikke vil være nok kapasitet i kraftnettet. Derfor er det kun et fåtall av de 28 kraft-søknadene i Finnmark som vil bli godkjent.

Les også Helga Pedersen om kraftutbygging: – Jeg er sikker på at prosjektet aldri blir realisert

Helga Pedersen

Leder for Stortingets energi- og miljøkomite Marianne Sivertsen Næss (Ap) aksepterer at FeFo gjør sine vurderinger. Hun ønsker samtidig å poengtere at de kommunene som ønsker vindkraft har vetorett.

Hun avviser også at Davvi-prosjektet er avgjørende for regjeringas planer om å elektrifiserer Melkøya.

Årsaken til det er trolig fordi det nå er mange søkere som har meldt interesse til NVE om å bygge vindkraftanlegg i Finnmark.

– Vindkraft er viktig både med og uten elektrifisering av Melkøya, sier Sivertsen Næss.

– Denne prosessen får gå sin gang, men det er viktig å vurdere hvert enkelt prosjekt og se på hvordan vi kan få på plass fornybar kraftproduksjon i Finnmark.

Olje- og energidepartementet har ikke svart på NRKs henvendelser.

Marianne Sivertsen Næss

Marianne Sivertsen Næss er leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun mener Finnmark må bidra til å sørge for at Norge produserer mer fornybar energi.

Foto: Allan Klo / NRK

Les også Varsler søksmål mot staten: – Hvordan skal vi overleve?

Nils Mathis Sara, nestleder i reinbeitedistrikt 22. 080823.