Hansen fikk ja til sitt bruforslag

Et enstemmig kommunestyre i Tana sier ja til å flytte den gamle brua 2-3 mil oppover dalen når en ny bru kommer på plass.

Hartvik Hansen

BRUFORKJEMPEREN JUBLER: –Kommunestyrevedtaket kan føre til dobbeljubling. Først får vi en ny Tana bru. Dernest håper vi på at gamlebrua kan flyttes til et annet sted i dalføret, jubler bruforkjemper Hartvik Hansen, varaordfører i Tana.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Rådmannen har nå fått i oppdrag blant annet å undersøke muligheten av et samarbeid med Utsjoki kommune i Finland, om flyttinga kan søkes som et EU-prosjekt. Det skal også undersøkes om det kreves en konsekvensanalyse i tilfelle brua skal flyttes til et egnet sted lenger oppe i Tanadalen, forklarer Harvik Hansen (Felleslista).

Kommunestyret forutsetter at rådmannens vurdering ikke må medføre forsinkelse i realisering av prosjektet med ny Tana bru.

Statens Vegvesen vil nemlig etter planene starte byggingen av en ny bru over Tanaelva ved kommunesenteret Tanabru. Den nye brua skal etter planene ligge cirka hundre meter lenger oppe enn der dagens bru ligger.

I henhold til Nasjonaltransportplan (NTP) for perioden 2014-2023 ligger prosjektet innen med en bevilgning på 300 millioner kroner.

Når den nye brua er på plass skal den gamle brua etter dagens planer rives og taes bort.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tana bru

Brua over Tana er blitt et landemerke for kommunen.

Foto: Eilif Aslaksen

– Ingen umulighet

Hartvik Hansens forslag går ut på å flytte den 220 meter lange hengebrua, som i dag går over Tanaelva, 2-3 mil oppover Tanadalen til Båteng eller Jalvi.

Allerede i november 2012 sendte formannskapet i Tana, etter initiativ fra varaordfører Hartvik Hansen, et forslag til Statens vegvesen om at dagens bru må leve videre. Enten der den nå står, alternativt at det utredes å flytte den til et annet sted i Tanadalen.

– Det er ingen umulig oppgave å flytte den eksisterende brua. Lignende hengebruer er blitt revet og flyttet også tidligere, svarer seksjonsleder Oddbjørg Mikkelsen i Statens Vegvesen.

I følge en utredning som Statens Vegvesen har gjort etter oppdrag fra Tana kommune, vil en flytting koste et sted mellom 25 og 35 millioner kroner.

Ellen Kristine Saba

Ellen Kristine Saba (H)

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Høyre var først imot forslaget, men de snudde før saken var ferdig behandlet. Ellen Kristine Saba forklarer partiets skepsis slik.

– Det kan gå utover næringslivet hvis vi mister kunder til Finland. Det kan skje hvis det kommer nok en bru mellom Norge og Finland lenger oppe i dalen, sier Saba.

Hansen mener imidlertid at det er et behov for en slik bru.

– De som har sett isveiene over Tanaelva om vinteren vet at dette gir muligheter til begge sider av grensa. Det kommer ikke til å gå utover næringslivet for eksempel i Nuorgam. Næringslivet i Tanabru kommer nok heller ikke til å tape på det. Det vil tvertom gi enda flere muligheter, mener Hansen.