Fylkesmannen nekter kommune å stoppe sammenslåing

Vedtaket om å stoppe arbeidet med kommunesammenslåing er i strid med loven, konkluderer Fylkesmannen i Nordland, som forventer at kommunene fortsetter sammenslåingen.

Diskuterer grense når Tysfjord deles

Her diskutererer politikerne i Tysfjord, som er Ballangens nabokommune, om hvor grensa burde gå når Tysfjord deles i 2020. Denne grensa er stridens kjerne.

Foto: Sander Andersen / NRK

Før sommeren stoppet politikerne i Narvik, Ballangen og Tysfjord arbeidet med å slå seg sammen fordi de er uenige om hvor grensa skal gå når Tysfjord kommune deles.

Nå setter fylkesmannen foten ned.

I april bestemte politikerne i de tre kommunene blant annet følgende:

  • Fellesnemnda for nye Narvik kommune kan ikke fortsette sitt arbeid.
  • Alle politiske og administrative prosesser stoppes.
  • Kommunestyret opphever vedtak om valg av medlemmer til fellesnemnda for Nye Narvik kommune.

Fellesnemnda er en håndfull politikere som er valgt til å lede kommunesammenslåingen.

Nå har Fylkesmannen i Nordland, i en lovlighetskontroll av vedtaket til kommunestyret i Ballangen, konkludert at de tre ovennevnte vedtakene er ugyldige.

– Fylkesmannen har vurdert klagen, og er kommet til at vedtakene er i strid med inndelingsloven og kommuneloven, skriver fylkesmann Hill-Marta Solberg i et brev til kommunen, som ble sendt torsdag denne uken.

Hill-Marta Solberg

Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg. Her sammen med Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen og ordføreren i Hamarøy, Jan-Folke Sandnes.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nå har fylkesmannen opphevet de ulovlige vedtakene.

– Fylkesmannen forutsetter at fellesnemnda snarest gjenopptar sitt arbeid med den forestående sammenslåingen av kommunene, skriver Solberg i brevet.

Les hele brevet her:

Grense skapte bråk i nye Narvik

I fjor vedtok Stortinget at Tysfjord kommune skal deles 1. januar 2020. Halve kommunen slås sammen med Hamarøy, mens den andre halvdelen slås sammen med Narvik og Ballangen.

Men da departementet bestemte hvor den nye kommunegrensen skulle gå, ble det bråk i nye Narvik.

Både Narvik, Ballangen og Tysfjord har lagt ned arbeidet i protest mot den vedtatte grensen:

Regjeringen landet på alternativ D i hvor Tysfjord kommune deles mellom Narvik/Ballangen i nord, og Hamarøy i sør.

Denne streken deler Tysfjord kommune

Kort fortalt innebærer denne grensen at flere oppdrettsanlegg og kraftverk havner i nye Hamarøy, og ikke nye Narvik. Dette vil gi Hamarøy en årlig millioninntekt.

En grense som politikerne i nye Hamarøy er fornøyde med, men som politikerne i nye Narvik protesterer mot.

Hamarøy-ordfører Jan-Folke Sandnes forventet fylkesmannens vedtak.

– Jeg forventer at arbeidet i fellesnemdene starter opp igjen, sier Sandnes.