Departementet understreker at kommunene må fortsette sammenslåingen

Kommunestyrene i Narvik, Ballangen og Tysfjord har stoppet sammenslåing i protest mot grense.

Tor Asgeir Johansen, Monica Mæland og Rune Edvardsen på pressekonferanse i Tysfjord.

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og Narvik-ordfører Rune Edvardsen på pressekonferanse om Tysfjord-delingen 1. juli.

– Departementet forutsetter at kommunene fortsetter arbeidet i fellesnemnda, slik inndelingsloven pålegger kommunene.

Det skriver seniorrådgiver i Kommunal- og moderniserings­departementet (KMD), Jenny Kanestrøm Trøite, i en e-post til NRK.

Fellesnemnd er et utvalg politikere som skal ta seg av forberedelsene til sammenslåingen og delingen av en kommune.

I fjor vedtok Stortinget at Tysfjord kommune skal deles 1. januar 2020. Halve kommunen slås sammen med Hamarøy, mens den andre halvdelen slås sammen med Narvik og Ballangen.

– Forpliktet å følge opp

Men da det ble kjent hvor departementet bestemte at den nye kommunegrensen skulle gå, ble det bråk i nye Narvik.

Både Narvik, Ballangen og Tysfjord har lagt ned arbeidet i protest mot den vedtatte grensen:

Regjeringen landet på alternativ D i hvor Tysfjord kommune deles mellom Narvik/Ballangen i nord, og Hamarøy i sør.

Her er grensen som regjeringen har satt.

Nå understreker departementet at kommunene er pålagt å fortsette arbeidet.

– Departementet forholder seg til Stortingets vedtak, om at Tysfjord kommune deles og at delene slås sammen med Narvik og Ballangen, og Hamarøy kommuner, samt departementets vedtak om grense, skriver Trøite.

Hun poengterer at Stortinget er det øverste politiske organet i Norge, og at både regjeringen og kommunene er forpliktet til å følge opp Stortingets vedtak.

Protesterer mot grense

Tysfjord-ordføreren sier at departementet får stå for sine egne svar.

– Vi har stoppet arbeidet. Vi venter på at de behandler klagen om grensen som vi har sendt, sier Tor Asgeir Johansen, som lurer på når de skal få svar.

Han understreker at de er enige med Stortinget om sammenslåingen, men ikke departementets oppfølging av saken.

– Uenigheten handler i hovedsak om hvor grensen skal gå, sier ordføreren.

Ordføreren i Hamarøy har derimot varslet at arbeidet med å slå seg sammen med halve Tysfjord fortsetter, uavhengig om Tysfjord deltar i arbeidet eller ikke.