Foreldre frykter nedleggelse av skole – vil ha barna på skole i Finland

Finske og norske politikere planlegger en felles grenseoverskridende grunnskole. – En strålende idé, mener firebarnsfamilien.

FAMILIE: F.v.: Alvin Erke, Elen Elisabeth, Vilde Márjá, Maia Linnea, Agneta Utsi og Leif Erik Varsi

EN GAMMEL DRØM: Firebarnsforeldre Agneta Utsi og Leif Erik Varsi krysser fingrene for at de endelig kan få oppfylt drømmen om en felles grenseoverskridende sameskole i Øvre-Tana.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Loga ašši sámegilli

Ideen er ikke ny, men planene er igjen blitt aktuelle.

En felles sameskole i Tanadalen, i grenseområdet mellom Norge og Finland, kan i så fall bli den første grenseoverskridende skolen her til lands.

Grensepassering Norge-Finland

GRENSEPASSERING: Finsk side av riksgrensa i Tanadalen i Øst-Finnmark. I fremtiden kan elever fra norsk side måtte gå på skole her.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Alvin Erke (8) vil aller helst være på norsk side, på grendeskolen i Sirbmá i Tana kommune.

Men i flere år har man fryktet at grendeskolen i Sirbmá kan bli nedlagt, og at elevene vil måtte gå på en annen skole i Tana, fem mil unna.

Om dette skulle skje så ser foreldre på Utsjok i Finland som en mye bedre løsning.

– Her kan vi ake i alle friminutter, sier Alvin Erke om skolen i Sirbmá.

Det samme kan han ikke gjøre på naboskolen i Utsjok som ligger bare noen få mil unna på andre siden av riksgrensen.

– Men hva hvis det bygges en helt ny skole i Utsjok?

– Kanskje da. Jeg har mange venner på finsk side av grensen, svarer Alvin Erke begeistret.

Undervisning på grendeskolen i Sirbmá

TRIVES BEGGE STEDER: Selv om foreldrene er fornøyde med planene om ny skole, er Alvin Erke (t.v.) likevel ikke helt sikker på hva han ønsker. – Men jeg trives både i Sirbmá og i Utsjok, sier han.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Den nye skolen i Utsjok skal etter planen være innflyttingsklar til skoleåret 2020–21.

– Her er god plass også til elevene på norsk side av grensen, bekrefter ordfører Ilmari Tapiola i Utsjok kommune.

Gammel drøm kan bli oppfylt

Aura Pieski og Leif Erik

NEST BEST: Foreldrenes representanter Aura Pieski og Leif Erik Varsi hadde opprinnelig ønsket å utvikle grendeskolen i Sirbmá til en felles skole. Men siden det har gått i vasken, vil de akseptere at skolen plasseres i Utsjok på finsk side.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Samiske foreldre i grenseområdet har i lang tid kjempet for en felles, permanent, og grenseoverskridende sameskole. Nå øyner de endelig muligheten.

– Jeg bryr meg ikke så mye om plasseringen. Det viktigste er at vi tar vare på felles båndene som vi samer alltid har hatt på tvers av landegrensene, sier firebarnsfar Leif Erik Varsi.

Foreldrenes representant på finsk side Aura Pieski er enig.

– Endelig kan drømmen om fellesskole kanskje bli en realitet, smiler Pieski.

Kan bli et pilotprosjekt

De får støtte også fra Sametinget.

– Dette kan bli en pilotskole som man også i andre grenseområder i Norge, Finland og Sverige mer eller mindre kan «kopiere», mener seniorrådgiver Inger Anne Klemetsen.

Ragnhild Vassvik i møtesal

– SKAPER GOD KOMPETANSE – En felles skole vil bidra til å trygge et godt fagmiljø og tilbud til samisk språklige elever på begge sider av grensen, mener fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Også fylkesordføreren i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), er positiv til fellesskole.

– Vi har grenseoverskridende samarbeid innenfor helse, hvorfor da ikke også for skole, sier Vassvik.

Et slikt samarbeid kan ifølge henne også løse problemer med læremangel.

Samarbeidet i 20 år

Ilmari Tapiola

KASTER BALLEN til Norge: Ordfører Ilmari Tapiola i Utsjok vil ha en felles grenseskole. – Nå er det mye opp til hva Norge mener, sier Tapiola.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det har nemlig vært et nært samarbeid mellom skolene i Sirbmá og Utsjok helt siden 1999. Samarbeidet er blitt omtalt som så vellykket, at ordføreren i Utsjok kommune nå mener at det er på tide å ta et nytt skritt videre.

– Men ingenting er endelig før vi vet hva Tana kommune mener, sier Tapiola.

Forslaget er allerede sendt ut på høring på norsk side.

– Hvis foreldre vil det, er det fullt mulig å etablere felles skole, sier tanaordfører Frank Martin Ingilæ.