Hopp til innhold

Sirma skole blir trolig gjenåpnet. Forelder: – En utrolig nyhet

I dag ble det avholdt et møte i Sametinget hvor samarbeid mellom Tana kommune og Sametinget om videre drift av Sirma skole var i fokus.

Glade mødre fornøyd med ny sjanse for Sirma skole

Glade mødre som er fornøyd med en ny sjanse for Sirma skole. Her avbildet under grillfesten. Fv Monica Balto, Nancy P. Anti og Agneta Grundin Utsi

Foto: Privat / Privat

Tidligere vedtok kommunestyret i Tana å legge ned Sirma Skole på grunn av lavt elevantall. Etter møtet i dag har ordføreren og Sametinget kommet til enighet og vil da forsøke å berge skolen.

– Jeg er nødt til å innkalle formannskapet til et ekstraordinært møte angående dette. Jeg er ganske sikker på at Sirma skole kommer til å bli gjenåpnet til høsten for elever fra førsteklasse til femte, sier ordfører i Tana, Frank Martin Ingilæ

En drøm i oppfyllelse

Nancy Porsanger Anti var en av arrangørene til støttekonserten som var med å sette fokus på nedleggelsen av Sirma Skole. Hun forteller at hun og andre foreldre har gjort alt de har maktet for å beholde skolen.

Nå virker det endelig som at alt slitet har kommet oss til gode.

Nancy Porsanger Anti

Nancy Porsanger Anti var ikke forberedt på nyheten hun fikk i ettermiddag.

Foto: Jan Helmer Olsen / NRK

– De fleste foreldre var samlet på kafeen i dag da møtet foregikk, vi var forberedt på det verste og turte ikke å spekulere utfallet engang.

Når NRK i dag kontaktet Nancy Porsanger, var nemlig alle foreldrene samlet til en grillfest hvor de feiret denne gladnyheten.

– Når vi først hørte nyheten, så var det utenkelig at det skulle ordne seg. Vi har jobbet og slitt for å få det her til. Vi har nå grillet og spist oss gode og mette og nå kan vi også endelig ta sommerferie.

Ikke bare er det en lettelse for Anti, men også hennes barn.

– Dette er veldig viktig for mine barn, dette påvirker hverdagen deres kraftig. Nå trenger de ikke sitte på en buss 10 mil hver dag til steder som er ukjente for dem.

Vil gi økonomisk støtte

Til stede under møtet var ordføreren, sametingsråd Silje Muotka og sametingspresident Aili Keskitalo.

Silje Karine Muotka Sámedikkis

Sametingsråd Silje Karine Muotka i Sametinget.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Vi er klar til å støtte dem økonomisk så lenge de oppfølger ønskene våre, blant annet å øke det samiske innholdet i det kommende året, sier sametingsråd Silje Muotka, som mener den samiske utviklingen er viktig.

Sirma skole er en av de få rene nordsamiske skolene som fortsatt eksisterer og den eneste skolen med nært samarbeid med en annen skole over grensen på finsk side.

– Vi skal nå forhøre oss med Tana kommune og finne ut hvordan vi best kan støtte Sirma Skole, understreker Muotka.

Korte nyheter

 • Deanu gieldda árvvoštallá čuoččáldahttit ášši máŋga olbmo vuostá korrupšuvdnaášši maŋŋel

  Deanu gielddadirektevra háliida geahčadit vejolašvuođa gáibidit buhtadusa eanet go dan guovtti olbmos geat leaba dubmehallan Deanu-áššis.

  Suoidnemánus, diimmá, dubmehalaiga ovddeš IT-hoavda Deanus ja fitnodateaiggát Hámmáris njeallje ja vihtta jagi giddagassii okta dain stuorámus beahttimis ja korrupšuvdnaáššiin Norgga gielddas.

  Soai leigga badjelaš 20 millijovnna ruvnnu suoládan Deanu gielddas, ja dan ferteba logi jagis máksit ruovttuluotta gildii.

  Dál jearrá gielddadirektevrra Inger Eline Eriksen Fjellgren gieldda politihkkáriin ahte berrego gieldda gáibidit vel eanet buhtadusa dán guovtti dubmehallan olbmos. Buhtadus beahttima ovddas dan áigodagas ovdal go leaba dubmehallan.

  Duogáš dása lea go politiijat eai leat dutkan ášši ovdal go logi jagi dás ovdal.

  Fjellgren čállá ahte son bivdá ášši loktejuvvot politihkalaš dássái, go das lea prinsihpalaš karakteara. Son háliida ahte politihkkárat galget mearridit háliidit go iskkadeami dahje guorahallama mii sáhttá čielggadit ahte leatgo earát geain gieldda sáhttá gáibidit buhtadusa, stuorra rihkkuma dihte.

  Opposišuvdnapolitihkkár gielddas, Børre Steinar Børresen (Gurutbellodagas) dadjá NRK:i ahte sávvá bures boahtima olgguldas guorahallamii.

  – Mun lean ovtta oaivilis gielddadirektevrrain das ahte mii fertet gávdnat áibbas loahpalaš čovdosiid dán áššis, lohká Børresen.

  Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, ii muital maid son oaivvilda áššis ovdal go ovdagoddejoavkkus lea ságastallan dan birra.

  Pedersen lea ovdal leamaš eahpádusas geavahit eambbo áiggi gieldda beahttináššái.

 • Slik foreslår rapporten å motvirke samehets, ifølge kommisjonsmedlem

  Liv Inger Somby, medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen, forteller at kommisjonen har lagt frem forslag til hvordan man kan motvirke samehets i sin rapport.

  Hun peker blant annet på forslaget om å opprette en nasjonal handlingsplan mot samehets. Det er et tiltak som Sametingsrådet først la frem for regjeringen i 2022. Nå ber Sametingsrådet regjeringen om å komme på banen.

  – I tillegg foreslår vi at det opprettes et eget nasjonalt kompetansesenter med ansvar for forskning, kompetanse og kunnskapsformidling. Det er naturlig at dette kommer til å være en viktig del av det å bearbeide sårene i det samiske samfunnet. Samtidig har kommisjonen bedt om at man ser på hvilke deler av Sápmi som lider av netthets og annen hets, sier Somby.

  Loga sámegillii.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen overrekker rapporten. Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK Sápmi
 • Kommišuvdnalahttu čilge mo raporttas evttohit sámevaši eastadit

  Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdnalahttu, Liv Inger Somby, muitala ahte kommišuvnna raporttas leat evttohusat das mo sáhttit eastadit sámevaši.

  Son čujuha earret eará evttohussii sierra doaibmaplána ásahit sámevaši eastadan dihtii, nu go Sámediggeráđđi lea gáibidan.

  – Ja maiddái dat ahte mii árvalat sierra guovddáža mas lea maiddái dat gelbbolašvuođa oassi ja diehtojuohkin. Lea hui lunddolaš ahte dás boahtá leat dakkár dehálaš oassi maiddái juste eastadit ja čalmmustahttit dat mii lea dat hávvi sámi servodagas. Ja seammás de lea maid Duohtavuođakommišuvnna bivdán ahte báikkálaš dásis, but dásiin, álget geahčadit ahte mat leat dat oasit gokko Sápmi gillá dan neahttacielaheami, cielaheami ja badjelgeahččanvuođa ektui, dadjá Liv Inger Somby.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen overrekker rapporten. Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK Sápmi