Hopp til innhold

– Unikt skolesamarbeid bør få statsstøtte

Ordfører i Tana Frank Ingilæ mener at staten bør være med å finansiere grenseskole-samarbeidet Sirma/Utsjok mellom Norge og Finland.

Frank Ingilæ, ordfører i Tana

Frank Ingilæ, ordfører i Tana

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Skolesamarbeiet er unikt i nasjonal sammenheng da to svært forskjellige skolestrukturer "forenes" på tvers av landegrensene, sier Ingilæ.

Undervises sammen

Samarbeidet skolene har innebærer blant annet at noen klasser fra begge skoler undervises sammen to dager i uka. Samarbeidet medfører blant annet at elevene også undervises i hverandres nasjonalspråk. Det er også et utstrakt samarbeid mellom lærerne på de to skolene.

Skolene har samarbeidet gjennom flere år til tross for at man i starten fikk høre at slikt grensesprengende arbeid ikke var mulig.

– Bygger ned grensehindringer

– Gjennom det unike samarbeidet som foregår mellom Utsjok og Sirma skole, så er man med på å bygge ned grensehindringer i nord og samtidig ivaretar man det samiske språket og kulturen som er høyst levende i denne delen av Tana, mener ordfører i Tana, Frank Ingilæ.

Han mener at samarbeidet kan gi et erfaringsgrunnlag som kan styrke den norske skolen.

– Finland har jo scoret veldig bra på undersøkelser som sier noe om kvalitet i skolen og her har vi en overføringsverdi som vi kan ta med til den norske skolen, sier Ingilæ.

Ber om 1,5 millioner årlig

Ordføreren ber om 1,5 millioner i årlig støtte fra staten. Han mener at det er viktig at prosjektet blir uavhengig av kommuneøkonomien.

– Samarbeidet er så viktig at det kan ikke være en enkelt kommunes økonomi som avgjør om det skal fortsette, sier Ingilæ, som har sendt brev om dette til kunnskapsdepartementet.

Korte nyheter

 • Oažžu divššu speallansorjjasvuođa dihte

  Ovddeš Deanu IT jođiheaddji guhte lea áššáskuhtton roavva korrupšuvnna ovddas, oažžu dál divššu speallansorjjasvuođa dihte, dan duođaštii doavtterspesialistta Østre Innlandet diggegottis ikte.
  Vuosttaš diggebeaivvi vuossárgga muitaleigga áššáskuhtton albmá guovttos ahte speallansorjjasvuohta dat lei sivvan njihtamii.

  Rettssak Hamar. En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier fra Hamar er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.
  Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK
 • Lágidit pride-doaluid Finnmárkkus

  Pride-doalut Finnmárkkus lágiduvvot nugo dábálaččat, nu lohká Fri Romssa ja Finnmárkku jođiheaddji Heidi Anita Hilmarsdottir.
  – Ollugiin dán birrasis lea dál dárbu deaivvadit ja čalmmustahttit Pride, maŋŋá báhčaleami Oslos lávvardaga.
  Ihttin lea Fri Romssas ja Finnmárkkus čoahkkin das mo boahtte áiggis galget čohkket dan bonju bearraša.

  Finnmark Pride 2013
  Foto: Pressebilde / finnmarkpride.no
 • Turisttat noađđin

  Boarráset olgoriikkalaš mátkkošteaddjit geat johtet cruisefatnasiin ja buohccájit vearrát leat noađđin Norgga dearvvašvuođabálvalusaide. Nu oaivvilda Davvi-Norgga universitehtabuohcceviesu váldodoavttir Claus Albretsen.

  Neurologalaš ossodagas Romssas leat dál eanaš cruisefanasturisttat geat leat fáhtehallan váibmodohppehallamii ja vuoiŋŋašvardimii. Nu ii leat sadji guovllu pasieanttaide. Albretsen vuorddášii ahte sii geat tinejit cruisejohtolagain berrešedje doarjut buohcciviesudoaibmagoluid nugo lassi hápmandivvagiin ja turisttavearuin.

  Cruise
  Foto: Sigvart Nordhov Fredriksen