– Unikt skolesamarbeid bør få statsstøtte

Ordfører i Tana Frank Ingilæ mener at staten bør være med å finansiere grenseskole-samarbeidet Sirma/Utsjok mellom Norge og Finland.

Frank Ingilæ, ordfører i Tana

Frank Ingilæ, ordfører i Tana

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Skolesamarbeiet er unikt i nasjonal sammenheng da to svært forskjellige skolestrukturer "forenes" på tvers av landegrensene, sier Ingilæ.

Undervises sammen

Samarbeidet skolene har innebærer blant annet at noen klasser fra begge skoler undervises sammen to dager i uka. Samarbeidet medfører blant annet at elevene også undervises i hverandres nasjonalspråk. Det er også et utstrakt samarbeid mellom lærerne på de to skolene.

Skolene har samarbeidet gjennom flere år til tross for at man i starten fikk høre at slikt grensesprengende arbeid ikke var mulig.

– Bygger ned grensehindringer

– Gjennom det unike samarbeidet som foregår mellom Utsjok og Sirma skole, så er man med på å bygge ned grensehindringer i nord og samtidig ivaretar man det samiske språket og kulturen som er høyst levende i denne delen av Tana, mener ordfører i Tana, Frank Ingilæ.

Han mener at samarbeidet kan gi et erfaringsgrunnlag som kan styrke den norske skolen.

– Finland har jo scoret veldig bra på undersøkelser som sier noe om kvalitet i skolen og her har vi en overføringsverdi som vi kan ta med til den norske skolen, sier Ingilæ.

Ber om 1,5 millioner årlig

Ordføreren ber om 1,5 millioner i årlig støtte fra staten. Han mener at det er viktig at prosjektet blir uavhengig av kommuneøkonomien.

– Samarbeidet er så viktig at det kan ikke være en enkelt kommunes økonomi som avgjør om det skal fortsette, sier Ingilæ, som har sendt brev om dette til kunnskapsdepartementet.