Hopp til innhold

– Sjømatindustrien skal kunne eie fiskekvoter

Sjømatindustriutvalget mener også at leveringsplikten og bearbeidingsplikten avvikles.

Sjømatindustriutvalgets leder Ragnar Tveterås overrekker Sjømatindustriutvalgets innstilling til fis

Sjømatindustriutvalgets leder Ragnar Tveterås overrekker Sjømatindustriutvalgets innstilling til fiskeriminister Elisabeth Aspaker tirsdag. Utredningen inneholder en rekke kontroversielle forslag for bedre lønnsomhet i fiskeindustrien.

Foto: Jan-Morten Bjørnbak / NTB scanpix

Utvalget foreslår at aktørene i bransjen får større handlingsrom og frihet til å velge sin egen organisering.

Tirsdag la Sjømatindustriutvalget fram sin rapport med forslag om endringer i fiskeindustrien for fiskeriminister Elisabeth Aspaker i Tromsø. Utvalget har hatt som mandat å se på forhold som er til hinder eller kan bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping i sjømatindustrien.

Utvalget som ble satt ned våren 2013, kommer med en rekke forslag:

 • Dedikerte FoU-programmer
 • Fortsatt generisk markedsføring
 • Markedsadgang for sjømat må prioriteres foran landbruksinteresser
 • Styrking av bestandsestimering for å redusere bestandssvingninger
 • Gi fiskeindustrien adgang til å eie fiskekvoter
 • Myke opp dagens begrensninger i hvilke teknologi som er tillatt å benytte
 • Oppheve dagens begrensninger i kvotetak per fartøy, ressursrentebeskatning bør vurderes
 • Fjerne leverings- og bearbeidingsplikt. Flertallet vil fjerne aktivitetsplikt
 • På sikt opprette nøytral markedsplass for førstehåndssalg av villfisk
 • Gi mulighet for jevn vekst innen havbruk
 • Sesongutjevnning gjennom kvotefleksibilitetsordninger
 • Økt koordinering av tilsynsmyndigheter
 • Regelverksharmonisering internasjonalt

Tøff konkurranse

Utvalgets leder Ragnar Tveterås presenterte anbefalingene på Fiskerihøgskolen i Tromsø.

– Vi må huske på at sjømatindustrien er en global næring i beinhard konkurranse hver dag. Utvalget har kommet med en rekke tiltak for å øke lønnsomheten og verdiskapingen i sjømatindustrien. Vi legger vekt på at aktørene bør få økt handlingsrom og fleksibilitet til å velge sin egen økonomiske organisering, selvsagt innenfor bærekraftige rammer, sier utvalgsleder professor Ragnar Tveterås.

Utvalgets rapport, NOU: 16 Sjømatindustrien, sendes på fire måneders høring. Fiskeriministeren oppfordrer alle aktører om å komme med innspill som skal være med på å fornye, forenkle og forbedre sjømatindustrien. Forslagene vil bli fulgt opp gjennom en melding til Stortinget.

– Sjømatindustrien har over mange år slitt med dårlig lønnsomhet. Utvalget peker på at situasjonen er blitt forverret de seneste år. Det er nødvendig å snu denne negative spiralen. Rapporten vi har fått gir et solid faglig grunnlag for en bred debatt om hvilke tiltak som er nødvendige for sikre næringen rammevilkår som gir framtidsmuligheter og som kan stå seg over tid, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskeripolitisk sjøslag

Allerede før innholdet i Sjømatindustriutvalgets utredning er kjent, er temperaturen i debatten høy i ordskiftet mellom fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) og Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen.

– Alt Elisabeth Aspaker har gjort så langt, viser jo at hun ønsker en helt annen retning for norsk fiskeripolitikk. Samtidig har stortingsflertallet satt henne på plass i flere runder. Hvis jeg satt i en mindretallsregjering ville jeg kanskje lagt an en litt mer ydmyk tone enn det hun så langt har gjort, sa Helga Pedersen til NTB søndag.