Hopp til innhold

Frykter at Frp vil komme med «ville» utspill om samiske saker

Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) tror et Fremskrittsparti i fri dressur vil bety hardere klima i samedebatten.

Frp regjeringskrise Frexit

FREXIT: Fremskrittspartiet ut av regjering. Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Terje Søviknes holdt i går pressekonferanse på Frp sitt hovedkontor i Oslo.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

– Når Frp ikke lenger er bundet av avtalen i regjeringsplattformen, så vil det kunne føre til flere «ville» utspill. Dette kan gå utover samiske saker på den måten at debatten hardner til, sier Hans Ole Eira.

Hans Ole Eira

VENTER UTSPILL: Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) forbereder seg på hardere klima i samedebatten.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Mandag opplyste partileder Siv Jensen i en pressekonferanse at Frp trekker seg fra regjeringssamarbeidet med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. De mener det er umulig å føre partiets egen politikk når de sitter i regjering.

– Frp har fortsatt det grunnsynet at de vil legge ned Sametinget, minner Eira om.

– Et seriøst parti

Frps sametingsrepresentant, Arthur Tørfoss, avviser at partiet nå vil opptre mer «rabiat».

Arthur Tørfoss

SERIØS: Arthur Tørfoss (Frp).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det blir ikke hardere klima i samedebatten. Vi vil føre den samme politikken som vi har gjort. Vi er et seriøst parti, og kommer ikke til å kjøre en hardere linje, bedyrer Tørfoss.

Avisa Ságats nyhetsredaktør, Lars Birger Persen, mener at Frp i regjering har overrasket stort.

Lars Birger Persen

OVERRASKET: nyhetsredaktør Lars Birger Persen (Ságat).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Frp har vært annerledes enn det folk har forventet. De har «levert varene» i samepolitikken. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Vi kan frykte enkeltutspill og «tullinger», men slike finnes i alle partier. Frp har blitt et modent parti, mener Persen.

Nyhetsredaktøren tror at partiet fortsatt kommer til å sette spor etter seg.

– Vi kan ikke avskrive Frp bare fordi de har gått ut av regjering. Vi må vente og se hva de faktisk leverer, sier han.

Aili Keskitalo

OVERRASKET: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Sametingspresident Ali Keskitalo er også positivt overrasket.

– De har prioritert de sakene de har lovt å prioritere i regjeringserklæringen. De har behandlet oss på samme måte som andre regjeringspartier har gjort, sier Keskitalo.

Ville ha bort alle «særrettigheter»

Før Frp første gang ble med i regjeringssamarbeid leverte fire av partiets representanter høsten 2011 inn et forslag til Stortinget om å legge ned det meste av opparbeidede samiske rettigheter i Norge.

Olav Mathis Eira

MOT FORSLAGET: Olav Mathis Eira.

Foto: Thoralf Balto / NRK

Forslaget innebar at Norge skulle tre ut av ILO konvensjon nr. 169, nedlegge Sametinget, oppheve Finnmarksloven og avvikle forvaltningsområdene for samiske språk.

Bak forslaget sto Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Jan-Henrik Fredriksen og Per-Willy Amundsen.

Under høringen 27. oktober 2011 uttalte daværende president i Samerådet, Olav Mathis Eira, at forslaget gir grobunn for rasisme.

– Her vil man reversere alt i det samiske samfunnet. Det gjelder rettigheter, både språkrettigheter, landrettigheter og alt, påpekte Eira.

martin kolberg

MOT FORSLAGET: Martin Kolberg (Ap).

Foto: Siv Sandvik

Aps tidligere partisekretær, Martin Kolberg, mente forslaget var udemokratisk og burde jevnes med jorden.

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen benektet at forslagsstillerne er samemotstandere.

– Vi er ikke mot det samiske, men vil vekk fra en samepolitikk som gjør forskjell på etnisk grunnlag, og som ikke har tjent Nord-Norge i det hele tatt, hevdet Amundsen.

Vil legge ned Sametinget

MOT «ETNISKE» RETTIGHETER: Per-Willy Amundsen, Åge Starheim, Gjermund Hagesæter og Jan-Henrik Fredriksen vil legge ned Sametinget og andre opparbeidede samiske rettigheter.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Korte nyheter

 • Stuorrajohkii biddjon guollebivddus

  Dál lea Bearalváhki Stuorrajohkii biddjon teknologalaš guollebivddus, mii galgá bissehit ruoššaluosa leavvamis luossajogaide.

  Nu čállá Huawei preassadieđáhusas. Bearralvági bivdo- ja guolástansearvi, eaktodáhtolaččat, Troll Systems ja Simula Consulting ovttasbarget dáinna prošeavttain.

  – Mii leat oaidnán olu luosa goargŋumen johkii dan botta go leat bidjan gillára johkii. Ruoššaluossa ii várra dihtto ovdal 1-2 vahkko geahčen, muhto dál mii leat gergosat vuostáváldit dan, dadjá Huaweia teknologiijadirektevra Vegard Kjenner.

  Fiskefelle mot pukkellaks ettes opp i Storelva i Berlevåg
  Foto: Nils Johan Porsanger
 • 63 olbmo duššan johtolagas dán jagi

  63 olbmo leat duššan johtolagas dán jagi vuosttaš bealis. Dat lea duppalgeardde eanet diimmá, seamma áigodaga, ektui.

  Nu čájehit Stáhta geaidnodoaimmahaga logut.

  Geaidnodirektevra ja johtolatministtar čohkkiiga dán oktavuođas johtolatsihkarvuođa gullevaš aktevrraid heahtečoahkkimii, ja leat álggahan kampánnja johtaleddjiide. Sivvan lihkohisvuođaide lea go johtaleaddjit eai leat nu áicilat johtolagas, čállá geaidnodoaimmahat preassadieđáhusas.

  Biler og trafikk i bomringen i krysset Fagerheimgata Chr. Michelsens gate, Oslo
  Foto: Bård Nafstad / NRK
 • Dárkkistišgoahtán guollebivdiid

  Fefo ja Stáhta luonddubearráigeahčču leat dárkkistišgoahtán guollebivdiid Finnmárkkus. Diimmá dárkkisteami olis de fuomášedje máŋga rihkkosa, go ollugiin ii lean guollebivdokoarta.

  Dáinna dárkkistemiin dáhtošedje easttadit ahte dán lágan rihkkosat gevvet, lohká Fefo meahccebearráigeahčči Egil Liberg.

  Finnmárkkuopmodaga duovdagiin besset finnmárkulažžat nuvttá oaggut.

  Egil Liberg
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK