– I Norge snakker vi norsk

Fremskrittspartiet vil ha norsk som det eneste hovedspråket i Norge. Derfor vil partiet avvikle det samiske språkforvaltningsområde.

Sameflagget og det norske flagget

Frp vil avvikle det samiske språkforvaltningsområde.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arne Rune Gjelsvik

Arne Rune Gjelsvik.

Foto: Fremskrittspartiet

– Vi sier det klar og tydelig at norsk må derfor være hovedmålet i Norge, sier Arne Rune Gjelsvik.

Han er rådgiver for samepolitiske saker i Frp.

Fremskrittspartiet anser norsk og samisk som likeverdige språk. Likevel er det en forutsetning for en nasjon at folket har en felles språklig plattform.

Færre samiskbrukere

Fremskrittspartiet vil derfor avvikle forvaltningsområdet for samiske språk.

– Ordningen virker mot sin hensikt. Andelen som bruker samisk er på vei ned tiltross for at man har etablert Sametinget og en rekke andre ordninger for å bygge opp det samisk språk. Forvaltningsområdet for språk er feil virkemiddel, sier Arne Rune Gjelsvik.

I Frps programforslag heter det at partiet vil innføre finsk modell, der en andel på åtte prosent av kommunens innbyggere eller 3000 personer med samisk som morsmål utløser tospråklighet i kommunen automatisk.

– Kan dette bety at kommuner som i dag får tospråklighetsmidler, mister disse hvis Frp sitt forslag når fram?

– Det kan være, men det kommer an på om man oppfyller de objektive kriteriene eller ikke. De som oppfyller kriteriene, vil da få ekstra midler, svarer Gjelsvik.

160 millioner kroner

Samisk og norsk er likestilte språk i Norge. I dag utgjør ti kommuner det samiske språkforvaltningsområdet.

Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

I løpet av de fire siste årene har disse kommunene fått tilsammen 160 millioner kroner som følge av dette.

Frp-rådgiveren sier han ikke aner om noen kommuner vil miste disse midlene. Han kan heller ikke konkretisere hvordan «den finske modellen» vil virke i Norge.

– Problemet er at det i dag ikke finnes noen oversikt som viser hvor mange som har samisk som morsmål, sier han.

Frps rådgiver sier at det må lages skjemaer hvor alle i Norge kan krysse av hvilket morsmål de har.

– Må snakke norsk

En del av tospråklighetsmidlene brukes også for at samisktalende politikere skal kunne bruke sitt morsmål i alle offentlige sammenhenger.

– Dette handler om at alle skal forstå hverandre, og det er jo ikke alle som kan samisk. Når man snakker til en forsamling og blir lyttet til, så bør man jo snakke et språk som alle forstår. Jeg forstår for eksempel ikke samisk, så da bør man snakke på norsk, sier Gjelsvik.

– Snakker du samisk i en forsamling uten tolk, så blir du ikke forstått, så enkelt er det.

Solbjørg Ravna

Solbjørg Ravna.

Foto: Harry Johansen / NRK

– Ikke overrasket

Tana er en av ti kommuner som er i det samiske språkforvaltningsområdet. Solbjørg Ravna er en av politikerne som bruker samisk på møter og andre sammenhenger.

– Jeg er ikke overrasket over Frps forslag, sier hun til NRK.

Ravna mener forslaget fra Frp vil innebære at ingen av de ti kommunene som i dag får tospråklighetsmidler, vil få det i framtida dersom Frp får gjennomslag.

– Ingen av kommunene har 3000 personer med samisk som morsmål. Det er jo umulig å vite hvordan man vil oppfylle det andre kriteriet, sier hun.

Kommunepolitikeren representerer Samefolkets parti. Hun tror avviklingen av språkforvaltningsområdet også vil føre til at tiltakene som har sikret mulighetene til å bruke samisk, forsvinner.

– Når Frp sier at norsk skal være hovedspråket i Norge, og at man skal snakke norsk, hvor skal man da kunne bruke samisk i offentlige sammenhenger, spør Ravna.

Hun karakteriserer Frps planer som en ny fornorskningspolitikk.