Hopp til innhold

Forventer at staten beklager brudd på menneskerettigheter

Høyesterett har slått fast at to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag er bygget ulovlig på reindriftas vinterbeiter. Sametinget ber regjeringen beklage overfor reineierne.

Silje Karine Muotka

UTÅLMODIG: To måneder etter at staten led sviende nederlag i Høyesterett i Fosen-saken, venter Sametinget og reineierne fortsatt på å møte regjeringen til konsultasjoner om det oppryddingsarbeidet som staten nå må ta fatt på.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Med alle feil er det viktig at man erkjenner at feil har skjedd, og at det uttrykkes en beklagelse for dette. Ingenting kommer i balanse hvis ikke dette grunnleggende steget tas, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Snart to måneder har gått siden den historiske dommen fra Høyesterett.

Konsesjonen som i 2013 ble gitt av Olje- og energidepartementet var ulovlig, og urfolks rettigheter er krenket, heter det i dommen. (ekstern lenke)

Storheia, Fosen vind, Åfjord

ØDELEGGER FOR REINDRIFTA: På vinterbeitene til Fosen reinbeitedistrikt er det nå 151 vindturbiner, og 129 kilometer med vei som er bygget ulovlig. Høyesterett legger vekt på at utbyggingen ødela samers muligheter til å drive reindrift i områdene.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Reineierne vil at vindturbinene rives.

Utbygger, Fosen Vind, håper at dialog med reindriften fører til at driften av vindkraftanleggene kan fortsette.

Saken har skapt stor debatt, og under sin tale til sametingets plenum i Alta, etterlyste Muotka en avklaring fra departementet.

Se departementets svar lenger ned i artikkelen.

– Må erkjenne feil

I et brev til departementet har Muotka også bedt regjeringen om at Sametinget og Fosen-reineierne snarlig inviteres til samtaler om dommen.

Sametingspresident Silje Karine Muotka.

BER OED ERKJENNE FEIL: Sametingspresident Silje Karine Muotka forventer at staten ved Olje- og energidepartementet erkjenner og viser at de forstår at staten har brutt urfolksrettigheter og menneskerettighetene.

Foto: JUNE BJORNBACK / JUNE BJORNBACK

Hun forventer at regjeringen tydelig viser at de forstår hvilken urett som er begått mot reineierne.

Jeg forutsetter at utgangspunktet for oppfølgingen av dommen er at departementet erkjenner, og beklager at konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen var feil, sier hun.

Hun mener det også er en selvfølge at regjeringen arbeider for at reindriften på kort og lang sikt, får sikret sine vinterbeitearealer.

Dette må til for at reineierne skal kunne utøve sin næring, og dyrke sin kultur som de har rett til.

Hvordan påvirker det samarbeidsklimaet mellom partene, dersom regjeringen ikke beklager?

– Jeg legger til grunn at en slik beklagelse til de som har lidd overlast, vil finne sted fra statsråden, sier Muotka.

– Opptatt av dialog

NRK har spurt den politiske ledelsen i Olje- og energidepartementet om de vil komme med en slik beklagelse.

Det spørsmålet ønsker ikke departementet å svare på.

Statssekretær Amund Vik (Ap)

JOBBER MED SAKEN: Statssekretær Amund Vik (Ap) og resten av den politiske ledelsen i Olje- og energidepartementet har hendene fulle med oppfølgingen av Høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Foto: Olje- og energidepartementet

For oss er det viktig å finne løsninger som sikrer at samenes rett til kulturutøvelse blir ivaretatt, og som står seg for ettertiden. Departementet jobber fortsatt med å vurdere hvilke konsekvenser Fosen-dommen vil ha, uttaler statssekretær Amund Vik (Ap).

Vik opplyser videre at saken er juridisk komplisert, men at det kommer avklaringer om den videre prosessen om kort tid.

Han bekrefter også at reindriften og Sametinget har bedt om konsultasjoner.

Vi er opptatt av å ha god dialog, og vil involvere alle partene i denne saken i det videre arbeidet, skriver Vik i en e-post til NRK.

Flere norske politikere har også engasjert seg i saken.

MDG mener at tidligere oljeministre bør beklage overfor Fosen-reineierne.

Høyesterett avbildet i 2019.

ENSTEMMIG: Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for anleggene på Storheia og Roan i Trøndelag derfor er ugyldige.

Foto: Sturlason / Høyesterett

Korte nyheter

 • Dansekritikerpris to år på rad: – En befestelse av sterkt kunstnerskap

  Dagbladets teateranmelder, Hedda Fredly, fikk æren av å overrekke Dansekritikerprisen 2023.

  Prisen gikk i år til koreograf, regissør, og kunstner Elle Sofe Sara, kunstneren Joar Nango og Carte Blanche for forestillinga «Birget- ways to deal, ways to heal».

  Dermed har Elle Sofe Sara fått denne prisen for andre år på rad.

  Dette er svært imponerende, mener Fredly.

  – Det hender jo at noen får denne prisen flere ganger, men det er jo en befestelse av hvor sterkt dette kunstnerskapet er, og hvor berørt kritikere og publikum, blir, sier Fredly.

  I fjor fikk Sara Dansekritikerprisen for forestillinga «Vástádus eana. The answer is land».

  Forestillingen «Birget- ways to deal, ways to heal» handler blant annet om fornorskningspolitikken.

  Fredly tror at en slik danseforestilling når ut til publikum på en annen måte enn en politisk debatt gjør.

  – Det er på grunn av hele formen på forestillingen. At man tør å gå bort fra det verbale. Det er kroppene som får snakke. Kroppslige erfaringer er veldig tydelige på scenen.

  – Og at publikum også innlemmes i forestillinga gjennom ritualer, at man får en kroppslig forståelse av tematikken selv, sier hun.

  .

  Hedda Fredly
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Kritiker-bálkkašupmi «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhussii

  Elle Sofe Sara, Joar Nango ja Carte Blanche vuite dan nu gohčoduvvon Dansekritikerprisen - maid sii geat árvvoštallet dánsun- ja eará lávdedáiddačájáhusaid geigejit jahkásaččat.

  Bálkkašumi ožžot sii «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhusa ovddas.

  Čájáhussii lea earret eará maid sámi komponista Anders Rimpi bidjan jienaid ja musihka.

  Diibmá vuittii Elle Sofe Sara seamma bálkkašumi «Vástádus eana» čájálmasa ovddas

  «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhusa fáddá lea dat hástaleaddji gaskavuođat mat dál leat sámiid ja dáža njunuš stivrejeaddjiid gaskka.

  Go dáiddárat barge dáinna čájáhusain, de lei Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna gárvemin iežas barggu. Heahkkasáhka servodagas lei maid Alimusrievtti duopmu Fovse-áššis, ja dat vuohki movt ráđđehus lea bargan áššiin maŋŋá go duopmu bođii.

  Bálkkašumi geigemis deattuhedje Kritikerlaget árvvoštallit ahte čájáhus earret eará lea duostil, go lahkona váttisvuođaid ođđa vugiin. Seammás dat lea gelddolaš ja ivdnás čájáhussan soabadeami birra.

  Kritikerlaget lea searvi mas dáidda-,musihkka-,girjjálašvuođa-, teáhter ja dánsun- ja lávdedáidda árvvoštallit Norggas leat miellahttun.

  Fra Birget av Carte Blanche
  Foto: Øystein Haara
 • Dansekritikerpris til forestilling om fornorskningspolitikken

  I dag ble det klart at koreograf, regissør, og kunstner Elle Sofe Sara, kunstneren Joar Nango og Carte Blanche får Dansekritikerprisen 2023.

  De vinner prisen for forestillinga «Birget- ways to deal, ways to heal».

  Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans.

  Den samiske komponisten Anders Rimpi har stått for forestillingas elektroniske komposisjoner.

  Utgangspunktet for stykket er forholdet mellom det norske og det samiske, et forhold som av mange oppleves både komplisert og betent.

  Arbeidet med forestillinga skjedde parallelt med innspurten av rapportarbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen – en rapport som nå foreligger.

  Kritikerlagets Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en Teaterkritikerpris, en Musikkritikerpris og en Dansekritikerpris.

  I begrunnelsen for årets Dansekritikerpris står det (ekstern lenke):

  «Kunst kan formidle temaer på en mer umiddelbar, engasjerende og nyansert måte enn politisk debatt, og det er årets vinner av Kritikerprisen for dans et lysende eksempel på. Om forestillinga er det blitt sagt at den er menneskelig og nestekjærlig, at den «tør å nærme seg det vanskelige på en forfriskende måte» og at den er ei «fascinerende, fargesterk forestilling om forsoning»

  Dette er andre år på rad Elle Sofe Sara vinner prisen. I fjor mottok hun pris for forestillinga Vástádus Eana.

  Nestleder i styret for Carte Blanche, Suzanne Bjørneboe og forestillingens komponist, Anders Rimpi, tok imot prisen på vegne av alle som står bak forestillinga.

  – For kompaniet er det stor stas og bli stemt fram av dere kritikere som den største kunstneriske prestasjonen innenfor dans i 2022-2023, med en forestilling som betyr så mye for kompaniet, sa Bjørneboe under overrekkelsen av prisen.

  Sara og Nango hadde ikke anledning til komme til Oslo til prisoverrekkelsen.

  Elle Sofe Sara hadde følgende hilsen i forbindelse med prisen:

  – Det er spesielt å se hvordan forestillinga utvikler seg, og hvordan den på sin måte berører klimaet som er i dag mellom det samiske og norske samfunnet. Det er fortsatt et menneskerettighetsbrudd 712 dager etter høyesterettsdommen.

  Suzanne Bjørneboe og Anders Rimpi mottar Dansekritikerprisen 2023
  Foto: Mette Ballovara / NRK