Hopp til innhold

Hun blir statsråd og får vindkraftsaken i fanget etter knusende dom

Marte Mjøs Persen (Ap) er ny olje- og energiminister. Hun får dermed ansvar for en av Norges mest betente saker akkurat nå. Hun har tidligere engasjert seg mot vindkraft.

Regjeringsskifte 2021

TAR OVER: Marte Mjøs Persen (Ap) blir olje- og energiminister i Jonas Gahr Støres mindretallsregjering. Hun tar over etter Tina Bru (H). Lubna Jaffery, sosialbyråd i Bergen, tar over Persens stortingsplass.

Foto: Heiko Junge / NTB

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Jonas Gahr Støre har presentert hvem som blir statsråder i regjeringen.

En av dem er Marte Mjøs Persen (Ap). 46-åringen skal lede Olje- og energidepartementet.

Persen var ordfører i Bergen frem til hun fikk plass på Stortinget etter årets valg.

Her får hun ansvaret for en av de største og mest hardtslående sakene denne uka, vindkraftsaken på Fosen i Trøndelag.

Den nye statsråden har selv engasjert seg mot vindkraft

Vindkraftverkene Storheia og Roan ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt.

Mandag kom høyesterettsdommen som fastslår at utbyggingen av vindkraftanleggene krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Dommen er enstemmig.

Avtroppende olje- og energiminster Tina Bru (H) overleverte nøklene til kontoret torsdag klokken 14.45.

Marte Mjøs Persen svarer følgende spørsmål om hvor høyt vindkraftsaken på Fosen vil komme på prioriteringslista hennes:

– Det er en sak jeg er nødt å sette meg bedre inn i. Jeg har ikke satt meg i stolen ennå. Jeg vil gjerne komme tilbake til det når jeg har fått orientering om det fra departementet.

Persen har engasjert seg mot vindkraftutbygging tidligere, nærmere bestemt utbyggingen i Stølsheimen.

Vil legge mer vekt på lokale konflikter fremover

– Å bygge vindturbiner i Stølsheimen er ikke verd prisen vi må betale, sa hun til Bergens Tidende for en knapt år siden.

Under nøkkeloverrekkelsen fortalte hun at fjellområdet betyr mye for henne.

I Hurdalplattformen er det lagt vekt på at lokal forankring er viktig i vindkraftutbygging, understreker Persen:

Marte Mjøs Persen

NY STATSRÅD: Den nye olje- og energiministeren, Marte Mjøs Persen, har ingen erfaring fra oljebransjen.

– Vi vil legge mer vekt på om det er konflikter knyttet til beiterettigheter og naturmangfold, konstaterer hun.

– Kjempestor sak å få i fanget

– Dette er en kjempestor sak å få i fanget, sier politisk kommentator i NRK, Linda Bjørgan.

Påtroppende statsråder må alltid regne med å ta over vanskelige saker. Det er ikke utelukkende negativt å starte statsrådperioden med denne saken, sier Bjørgan:

– Fordelen her er at en ny statsråd kan se på dette med ferske øyne, siden beslutningen er tatt av andre tidligere.

Ola Borten Moe var statsråd da godkjenningen ble gitt

Vindkraftanlegget i Storheia er landets største. Det består av 80 vindturbiner, og sto ferdig i fjor.

Anlegget i Roan er det nest største, med sine 71 turbiner. Det sto ferdig året før, i 2019.

De to anleggene er del av Europas største vindkraftprosjekt på land.

Det var en lang og konfliktfylt vei frem til at søknadene ble godkjent.

Utbyggerne sendte søknad om konsesjon i 2008. NVE godkjente søknadene, men begge ble påklaget av en rekke organisasjoner og enkeltpersoner. I 2013 ga likevel Olje- og energidepartementet endelig konsesjon.

Ola Borten Moe er på plass i salen på Byscenen

Ola Borten Moe (Sp) var olje- og energiminister da konsesjonene til vindkraftutbygging på Fosen ble gitt.

Foto: Kari Anne Breivik Eldnes / NRK

Den gang var Ola Borten Moe (Sp) olje- og energiminister. Han hadde altså det formelle ansvaret og siste ord da vindkraftutbyggingen fikk godkjenning.

NRK har forsøkt å få intervju med Ola Borten Moe. Vi har sendt flere spørsmål til ham via Senterpartiets pressekontakter, men de opplyser at de ikke kan prioritere dette nå.

Moe blir selv statsråd i Støres regjering; minister for forskning og høyere utdanning.

En vei bryter gjennom landskapet i Roan vindkraftverk. I bakgrunnen skimtes flere vindturbiner.

ROAN: Vindkraftverket i Roan består av 71 vindturbiner.

Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Juristene jobber på spreng

– Saken er unik. Det foreligger en rettskraftig dom som nok en del jurister nå sitter og finleser for å finne ut konsekvensen av, sier kommentator Linda Bjørgan.

Det har hun helt rett i, kan Olje- og energidepartementet bekrefte overfor NRK.

Parallelt med at ny statsråd skal tas imot, jobber juristene deres nå på spreng med vindkraftsaken.

Hva som vil skje politisk fremover, er umulig for dem å si på nåværende tidspunkt.

– Den politiske vurderingen av dette må statsråden og de politiske rådgivere vurdere selv, sier Bjørgan.

Hun påpeker at konklusjonen vil bli etterprøvd uansett hva departementet kommer frem til.

– Og siden Høyesterett mener departementet har gjort feil en gang, vil de nok bruke mye tid på å sikre seg en holdbar konklusjon denne gangen.

Flere med krav om at anleggene rives

Torsdag morgen kom en pressemelding fra Norske reindriftsamers landsforbund. De stiller nå krav til myndighetene om at vindkraftanlegget på Fosen rives og at saksprosessen granskes.

Leder Ellinor Marita Jåma er tydelig på at anleggene aldri skulle ha blitt bygget:

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma, leder i Norske reindriftsamers landsforbund.

Foto: Mattis S. Wilhelmsen / NRK

– Verken ansvarlige politikere eller administrativt ansatte i Olje- og energidepartementet (OED) har gjort jobben sin. Det samme gjelder ledelsen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tidligere har Motvind Norge tatt til orde for at vindkraftanleggene på Fosen må jevnes med jorden.

Det samme gjør Sametinget.

Sametingspresident: – Må være øverst på arbeidslista

Sametinget var blant de som klaget på de opprinnelige konsesjonene NVE ga, og som Olje- og energidepartementet likevel valgte å se bort fra.

Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)

Silje Karine Muotka, påtroppende sametingspresident.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Påtroppende sametingspresident for Norske samers riksforbund, Silje Karine Muotka, mener saken på Fosen er nok et tilfelle av at samers rettigheter overprøves og settes til side.

Nå som Høyesterett har gitt samene på Fosen full medhold, forventer hun at den nye olje- og energiministeren rydder opp.

– Vi mener denne saken må være øverst på arbeidslista. Det er en avgjørende sak å ta tak i, sier Muotka.

Hun lover at Sametinget ikke slipper saken.

Samtidig retter hun en pekefinger mot landets nye ledere, som hun mener allerede fra dag en har viet for lite plass til urfolk i regjeringsplattformen.

– Det mangler noe om urfolks rettigheter i dokumentet. Det viser at de ikke har tatt innover seg det som har skjedd i Høyesterett.

NRK har kontaktet NVE for å få svar på kritikken. De viser til Olje- og energidepartementet.