Fiskeriminister kommer likevel ikke til Karasjok

Tirsdag skulle fiskeriminister Per Sandberg (Frp) delta på konsultasjonsmøtet med sametingsrådet om fiskeripolitiske saker. Men nå har han meldt om avbud.

Per Sandberg

OPPTATT: Fiskeriminister Per Sandberg har prioritert finansdebatten i Stortinget.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Det er de krisepregede omstendighetene rundt neste års statsbudsjett, samt finansdebatten i Stortinget, som har ført til avbudet.

– Synd, men jeg har stor forståelse for denne beslutningen, svarer sametingsrådets fiskeripolitisk talsperson Silje Karine Muotka (NSR).

Selv om fiskeriministeren har meldt om avbud, skal de politiske konsultasjonene likevel avholdes slik planlagt, men da med statssekretær Ronny Berg (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Dagsorden

Det er avsatt to timer til konsultasjonsmøtet fra klokken 0900. Også Sametingets plenumsmøte starter samme tidspunkt, men statssekretæren får ikke anledning til å følge disse forhandlingene.

Konsultasjonene vil i hovedsak dreie seg om kongekrabbefiske, sildefiske og ekspertkomiteens forslag om å avvikle leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikten i fiskerinæringen.

– Urimelig grense

Ronny Berg

STÅR PÅ SITT: Statssekretær Ronny Berg ser ingen grunn til å endre på sitt syn om å la alle båter i Finnmark slippe til det kvoteregulert området for krabbefiske i Øst-Finnmark.

Foto: Anita Føleide / NRK

Fiskeridirektoratet vurderer etter oppdrag fra Fiskeridepartementet å endre kriteriene for kongekrabbefiske. Saka har vært ute på høring, og direktoratet har bedt om synspunkter på om kongekrabbefiske i kvoteregulert område også må åpnes også for fiskere i Vest-Finnmark.

Mens statssekretæren sier ja , er sametingsrådet skeptisk.

– Jeg står fortsatt ved det jeg tidligere har sagt om saka, sier Berg.

De lukrative kvotene på kongekrabbe er nemlig siden 2003 blitt forbeholdt fiskere som bor øst for Nordkapp. Dette synes statssekretæren er urimelig.

Ønsker å beholde dagens aktivitetskrav

Men også aktivitetskravet kan bli endret. For å kunne få hel kongekrabbekvote, må man samtidig ha fisket hvitfisk for minst 100.000 kroner året før. Direktoratet har bedt om synspunkter på hvorvidt denne bør økes til 500.000 kroner slik antydet.

Forslaget har gjort fjordfiskerne i Øst-Finnmark rasende, og håper på hjelp fra Sametinget .

Statssekretær Ronny Berg vil ikke på nåværende tidspunkt si hva utfallet av høringsrunden vil bli.

– Men personlig er jeg skeptisk til å endre aktivitetskriteriet bare ett år etter at nyordningen ble innført, svarer Berg.